Kontakt

Korešpondenčná adresa

Katedra románskych jazykov a literatúr
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského
Račianska 59
81334 Bratislava

Umiestnenie pracoviska

Šoltésovej 4
81301 Bratislava

Sekretariát katedry

 

Miestosť: S151

Telefón: +421250222135