Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Katedra románskych jazykov a literatúr

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského

Račianska 59

81334 Bratislava

Vedúci katedry

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD

Email: malovecky1uniba.sk

Telefonický kontakt: 02/502 22 132

                              02/502 22 135

 

 

 

Umiestnenie pracoviska

Šoltésovej 4

81301 Bratislava

Email: krjlfedu.uniba.sk

Sekretariát katedry

Julia Kysla

E-mail: kyslauniba.sk

Telefonický kontakt: 02/502 22 135

Miestnosť č.: 151