Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Udialo sa v našej sieti CEEPUS FISH

Zúčastnili sme sa medzinárodnej letnej školy v Grazi

Naši doktorandi vystúpili na seminári v Ljubljane

Prvé stretnutie koordinátorov siete sa konalo v Bratislave