Organizační garanti

Predseda organizačného tímu:

PhDr. Mojmír Malovecký, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra románskych jazykov a literatúr

Členovia organizačného tímu:

PhDr. Mária Medveczká, PhD. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra románskych jazykov a literatúr

PhDr. Renáta Bojničanová, PhD.

Mgr. Martin Brtko, PhD.

Mgr. Nina Mocková