Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ARCHÍV PODUJATÍ - ARCHIVE - ARCHIVO - ARCHIVES- ARCHIVIO

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE ŠVOUČ

IX. ROČNÍK SÚŤAŽE

ŠTUDENTSKEJ VEDECKEJ, ODBORNEJ

a umeleckej ČINNOSTI

 

na ústave filologických štúdií PdF Uk

PROGRAM SEKČNÉHO KOLA ŠVOUČ 

 

Pozývame vás na súťažné kolo ŠVOUČ v Sekcii pre jazykovedu a moderné filológie, ktoré sa uskutoční

18. 4. 2018 o 14.00 hod v miestnosti č. 321 na Šoltésovej ulici 4.

 Informácie ktoré sa týkajú súťaže ŠVOUČ.   TU

 

Prednáška zahraničnej profesorky

Katedra románskych jazykov a literatúr Vás pozýva na prednášky:

Dr. Cristina Adrada Rafael
  
Universidad de Valladolid, Španielsko
 
Español, variedad lingüística y traducción
4. 4. 2018 o 7:30 (Š-147) / 5. 4. 2018 o 15:00 (Š-341)
 
 „TIC y traducción: fuentes documentales y herramientas principales del traductor“ (francés/español)
4. 4. 2013 o 9:00 (R-4)

FRANCOPHONIE 2016; Viens prendre part a nos activités de deux semaines

PROGRAMME FRANCOPHONIE  2016 ICI

Au plaisir de vous avoir parmi nous :)

Vedecké kolokvium a koncert dobovej hudby v rámci

15. ročníka Týždňa talianskeho jazyka

„Jazyk v hudbe, hudba v jazyku

 

Bratislava 19. októbra 2015

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr,

v spolupráci s

Talianskym kultúrnym inštitútom v Bratislave,

Renaissance Music Foundation, Budapešť,

Františkánskym kostolom Zvestovania Pána v Bratislave,

Vás pozývajú na

vedecké kolokvium.

Začiatok podujatia o 16:00, miestnosť č. 145, budova Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šoltésovej 4,

16:00 príhovor riaditeľky Talianskeho kultúrneho inštitútu Dr. Antonie Grande

16:15 doc. György Domokos, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Ústav filologických štúdií, Katedra románskych jazykov a literatúr, Hudobné kontakty medzi Talianskom a Uhorským kráľovstvom v období renesancie podľa nových výsledkov projektu Vestigia

16:45 Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD., Slovenská akadémia vied, Slavistický ústav Jána Stanislava, Talianski hudobníci na dvore Imricha Esterházyho

17:15 doc. PhDr. Jana Bartová, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra muzikológie, Z Milána do Bratislavy: talianske inšpiračné zdroje v sakrálnej hudbe Daniela Speera (1636 – 1707)

 

 

20:30 Koncert vo Františkánskom Kostole Zvestovania Pána, Františkánska 2

„Hudba z Neapola, Ferrary a Mantovy v Uhorskom kráľovstve (15. – 17. storočie)”

Program:

Johanens Tinctoris (1435? – 1511): O Virgo, miserere mei — Beatissime virgini domine Beatrici de Aragonia

Giovanni Martini (1430/40? – 1497): Missa Cu-cu / Kyrie, Gloria, Sanctus

Johanens Tinctoris: Virgo Dei throno digna

Josquin Desprez (1450/55? – 1521): Virgo prudentissima

Ut Phoebi radiis

Adrian Willaert (1490? – 1562): Pater noster

 Ave Maria

Claudio Monteverdi (1567 – 1643): Christe, adoramus te

 

A:N:S Chorus, Budapešť

Zoltán Gavodi, László Kéringer, Márton Ujházy, Zoltán Mizsei

diriguje: János Bali

 

Vstup voľný!

ATELIER PÉDAGOGIQUE

prof. José Manuel Pedrosa Bartolomé, PhD., prenáška 3.3.2014

 

_________________________________________________________________________________________________________

Katedra románskych jazykov a literatúr sa prezentovala v Srbsku

V rámci TEMPUS projektu z Európskej únie REFLESS (Reforming Language Studies in Serbia), v ktorom je Katedra románskych jazykov a literatúr Pdf UK v Bratislave partnerom, sa prezentovali študijné programy katedry na medzinárodnej konferencii v Belehrade.

Na stránke projektu najdete všetky informácie o tomto projekte ako aj prezentáciu katedry. Kliknite SEM.

Aktivity partnerov projektu môžete sledovať aj priamo na sociálnych sieťach. Kliknite SEM.

 

 

 

 


Týždeň Frankofónie 2013

http://www.20mars.francophonie.org/V rámci podujatí organizovaných pri príležitosti Medzinárodného dňa Frankofónie v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku, pripravili študenti Katedry románskych jazykov a literatúr PdF UK divadelné predstavenie. Ste všetci pozvaní v utorok 19. marca o 19hod. na ich vystúpenie do divadla Arteatro. Viac informácií v pozvánke (slovenská verzia)

Viac informácií o všetkých podujatiach v rámci "Frankofónia 2013 v Bratislave" najdete TU

 

 


Études françaises en Slovaquie (24. - 26. 10.2012)

 

 

 

 


 

Frankofónia 2012

Études françaises en Slovaquie (12.-14.09.2011)

AUTRE - AUTRUI - ALTÉRITÉ / EL OTRO - LO OTRO - LA OTREDAD / ALTRO - L'ATRO - ALTERITA

(21.-23.10.2009)