Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

Kvalifikácia:

 

Priebeh doterajšej praxe:

 

Pedagogická činnosť:

 

Vedecko-výskumná činnosť:

 

Členstvo v profesijných organizáciách, redakčných radách a pod.: