Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Elena Brozmanová

Kvalifikácia:
1966 - UK, Filozofická fakulta, odbor psychológia
1978 - UK, Filozofická fakulta, rigorózne pokračovanie (PhDr.)
 
Doterajšia prax:
1966 - 1967 Krajská psychologická výchovná klinika - psychologička
1966 - 1988 Filozofická fakulta UK Bratislava, Katedra psychológie - vysokoškolská pedagogička
1988 - 1991 Slovenský zväz žien – odborná pracovníčka
1992 - 1998 Slovenská akadémia vied – výskumná pracovníčka
1993 - 1994     Trnavská univerzita, Filozofická fakulta, Katedra psychológie - vysokoškolská pedagogička
1998 - 2012 Univerzita Komenského v Bratislave,  Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie – vysokoškolská pedagogička