Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

Kvalifikácia: 
2005 PdF UK – Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov: psychológia – nemecký jazyk a literatúra (Mgr.)
2007 FiF UK – Špecializačné postgraduálne štúdium školskej psychológie
2006  - Trojmesačný študijný pobyt na Viedenskej univerzite (Institut für Bildungswissenschaft)
2008 PdF UK – doktorandské štúdium školskej pedagogiky (PhD.)
2009 Tréning trénerov (PDCS)
2009 Certifikovaný kurz lektorov vzdelávania dospelých (AIVD)
 
Doterajšia prax: 
2005 – 2008 Pedagogická fakulta UK – doktorandka
2005 – 2008 prekladateľská činnosť (napr. materiály pre projekt ECFUN European Children's Future University Network)
2019 - 2015 Komunitné centrum Kopčany - projektová pracovníčka (nízkoprahové centrum pre deti zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia)
od roku 2008 Pedagogická fakulta UK – odborná asistentka
 
Pedagogická činnosť :
Psychologická propedeutika (UPV), Sociálna psychológia (UPV, uč. PSY, PKP), Sociálno-psychologický tréning I. a II. (uč. PSY), Sociálno-psychologický výcvik pre učiteľov (VUZ), Sociálne poradenstvo (PKP), Metodika vedenia sociálno-psychologického tréningu (uč. PSY, PKP)

Vedecko-výskumná činnosť:

 

Členstvo v profesijných spoločnostiach:
Asociácia školskej psychológie SR a ČR
Slovenská psychologická spoločnosť
Verband der Psychologielehrerinnen und -lehrer e.V.
Slovenská asociácia pre učiteľstvo psychológie