Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Linda Liliková (denná doktorandka)

Miestnosť: Š-148

Kontakt: lelovicsova4uniba.sk 

Kvalifikácia: 

2017 PdF UK - Primárna a predprimárna pedagogika (Mgr.)

 

Prax:

2017-2018 Učiteľka primárneho vzdelávania ZŠ Rovinka 

2023 - interná doktorandka 

 

Publikačná činnosť:

Liliková, L. & Poliakova, E. (2022) Syndróm naučenej bezmocnosti v primárnom vzdelávaní základných škôl. Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra psychológie a patopsychológie. ISBN 978-80-223-5555-1

Liliková, L. (2023). Naučená bezmocnosť a spôsoby prevencie v školskom prostredí.   In Premostenie akademickej a humanitárnej práce na podporu dieťaťa a zraniteľného obyvateľstva : kniha abstraktov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89932-13-9. - Bratislava : Havava, 2023. - S. 35-36. 

Liliková, L. (2023). Využitie príbehov pri prevencii naučenej bezmocnosti detí. In  Premostenie akademickej a humanitárnej práce na podporu dieťaťa a zraniteľného obyvateľstva : kniha abstraktov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-89932-13-9. - Bratislava : Havava, 2023. - S. 101-102.

 

Autorka detských kníh zameraných na podporu duševného zdravia: 

(Ne)spokojný slimáčik Slávko - 5 prvkov duševnej pohody (2022)

Stratený slimáčik Slávko - 5 prvkov môjho ja (2023)