Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Kvalifikácia:
2008 doc. psychológia
2002 PhDr. psychológia
1999 PhD. psychológia
1990 Mgr. psychológia

Priebeh doterajšej praxe:
vysokoškolský učiteľ
poradenský psychológ 

Pedagogická činnosť:  
Vývinová psychológia, Sociálno-psychologický tréning, Aplikovaná sociálna psychológia 

Vedecko-výskumná činnosť:
Riešiteľ a spoluriešiteľ grantových úloh v oblasti identity, hodnôt, zdravia a morálky adolescentov