Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

 

Kvalifikácia:

2008 doc. psychológia

2002 PhDr. psychológia

1999 PhD. psychológia

1990 Mgr. psychológia

Priebeh doterajšej praxe:

vysokoškolský učiteľ

poradenský psychológ 

Pedagogická činnosť:  

Vývinová psychológia, Sociálno-psychologický tréning, Aplikovaná sociálna psychológia 

Vedecko-výskumná činnosť:

Riešiteľ a spoluriešiteľ grantových úloh v oblasti identity, hodnôt, zdravia a morálky adolescentov