Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia a členky katedry

Mgr. Silvia Harvanová PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9110

doc. PhDr. Eva Poliaková CSc.

Katedra psychológie a patopsychológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9114

doc. PhDr. Blandína Šramová PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
M-414
+421 2 9015 9116
1 [2]