Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia a členky katedry

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Katedra psychológie a patopsychológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M-409

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Katedra psychológie a patopsychológie,
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9421

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M-411
+421 2 9015 9104

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9105

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
docent vysokej školy, univerzity
M-418
+421 2 9015 9106

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
M412
[1] 2