Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia a členky katedry

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Katedra psychológie a patopsychológie,
docent vysokej školy, univerzity
M-410
+421 2 9015 9421

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M-411
+421 2 9015 9104

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
docent vysokej školy, univerzity
M-418
+421 2 9015 9106

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
M412

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
profesor vysokoškolský, univerzitný
M-414
+421 2 9015 9116

Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
pedagogická pracovníčka
M 409
+421 2 9015 9103
[1] 2