Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia a členky katedry

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov, CSc.

Katedra psychológie a patopsychológie,
docent
M-410
+421 2 9015 9421

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
odborný asistent
Š-155
+421 2 9015 9104

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
docent
Š-155
+421 2 9015 9106

PhDr. Mgr. Romana Schunová, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
odborný asistent
Š-156
+421 2 9015 9115

Mgr. Zuzana Štefanec, PhD.

Katedra psychológie a patopsychológie,
pedagogická pracovníčka
Š-156
Š-156
+421 2 9015 9103
[1] 2