Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia a členky katedry

PhDr. Viera Andreánska CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M-409
+421 2 9015 9100

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9421

PhDr. Elena Brozmanová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9102

Mgr. Zuzana Brunclíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
pedagogická pracovníčka
M 409
M-306
+421 2 9015 9103

PhDr. Katarína Cabanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M-411
+421 2 9015 9104

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9105

doc. PhDr. Mária Glasová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
M-418
+421 2 9015 9106

Mgr. Michal Hacaj

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9108

PaedDr. Anežka Hamranová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
M412
[1] 2