Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Členovia a členky katedry

doc. MUDr. Viacheslav Basaliukov CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9421

Mgr. Zuzana Brunclíková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
pedagogická pracovníčka
M 409
M-306
+421 2 9015 9103

PhDr. Katarína Cabanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
M-411
+421 2 9015 9104

PhDr. PaedDr. Dušan Fábik PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9105

doc. PhDr. Mária Glasová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
M-418
+421 2 9015 9106

PaedDr. Anežka Hamranová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
M412

Mgr. Silvia Harvanová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9110

Anastázia Jucková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9111

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
M - 408
+421 2 9015 9112
[1] 2