Členovia a členky katedry

PhDr. Katarína Cabanová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 343
Miestnosť
M-411
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 343
Miestnosť
M-411
Publikačná činnosť

PhDr. Viera Andreánska, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 341
Miestnosť
M-409
Publikačná činnosť

PhDr. Miroslav Andreánsky, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 120
Miestnosť
M-314
Publikačná činnosť

PhDr. Elena Brozmanová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 340
Miestnosť
M 408
Publikačná činnosť

Mgr. Zuzana Brunclíková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
pedagogická pracovníčka
Telefón
02/502 22 341
Miestnosť
M 409
Publikačná činnosť

PaedDr. PhDr. Dušan Fábik

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 349
Miestnosť
M-418
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Marian Groma, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 346
Miestnosť
M-415
Publikačná činnosť

PaedDr. Anežka Hamranová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 344
Miestnosť
M412
Publikačná činnosť

Mgr. Silvia Harvanová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Anastázia Jucková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
sekretárka, sekretár

Mgr. Zlatica Jursová Zacharová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecko-výskumný zamestnanec
Telefón
02/502 22 340
Miestnosť
M - 408
Publikačná činnosť

Mgr. Miroslava Lemešová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
pedagogická pracovníčka
Telefón
02/502 22 344
Miestnosť
M-412
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Eva Poliaková, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Lenka Sokolová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
pedagogická pracovníčka
Telefón
02/502 22 340
Miestnosť
M-408
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Blandína Šramová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/502 22 345
Miestnosť
M-414
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 345
Miestnosť
M-414
Publikačná činnosť

PhDr. Jana Vernarcová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra psychológie a patopsychológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 342
Miestnosť
M410
Publikačná činnosť