Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

KONZULTAČNÉ HODINY PLATNÉ POČAS ZIMNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2022/23

KONZULTAČNÉ HODINY PLATNÉ POČAS Zimného SEMESTRA Akademického roku 2022/23

od 19. 9. 2022

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Utorok: 10.00  - 11.30 (online forma cez MS Teams)  

Streda: 10.00 - 11.30 (prezenčná forma v Š- 134) 

Streda: 11.30 - 12.15 (tútorské Mgr, prezenčne v Š-134) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: valachovafedu.uniba.sk

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

Pondelok: 10.15 - 10.45 (prezenčne v Š-133)

Streda: 8.15 - 9.00 (tútorská Bc., online cez MS Teams) 

Streda: 9.00 - 10.30 (online cez MS Teams), 10.30 - 11.30 (prezenčne v Š-133) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: bergerovafedu.uniba.sk   

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Streda: 8:30 - 9:30 (prezenčne Š 115) 

Konzultáciu online odporúčam dohodnúť si vopred emailom: kvasnicovafedu.uniba.sk  

 

doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. 

Pondelok: 17:00 - 17:45 (online MS Teams) 

Štvrtok: 11:00 - 11:45 (prezenčne Š 115) 

Konzultáciu v inom termíne odporúčam dohodnúť si vopred emailom: cinovskyfedu.uniba.sk  

  

Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 

Pondelok: 10:30 - 12:00 (prezenčne) 

Štvrtok: 9:30 - 11:00 (online) 

Konzultačné hodiny odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: repiskafedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. 

Utorok: 11:30 - 13:00 (prezenčne) 

Streda: 12:30 - 14:00 (online)  

Konzultačné hodiny odporúčam dohodnúť si vopred emailom: sladekfedu.uniba.sk   

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. 

Utorok: 14:00 - 15:30 (prezenčne)  

Streda: 13:00 - 14:30 (online) 

Konzultačné hodiny odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: naokolicsanyiovagmail.com  

 

Mgr. art. et. Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

Streda: 9:00 - 10:30 (prezenčne) 

Pondelok: 8:30 - 10:00 (online) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom:  simkovicovafedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Karin Patúcová-Lunterová, ArtD.

Streda: 10:00 - 11:30 (prezenčne) 

Piatok: 9:00 - 10:30 (online) 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

Pondelok: 13:15 - 14:45 (online forma cez MS Teams)  

Utorok: 13:15 - 14:45 (prezenčná forma Š-125a) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: sevcovi@fedu.uniba.sk   

 

Mgr. Hana Juhász Muchová 

Utorok: 9:00 - 9:45 h (prezenčne) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: muchovafedu.uniba.sk  

 

Mgr. Dominika Weissová

 

Mgr. Barbora Lukáčová

Utorok: 10:00 – 10:45 (prezenčne)  

Konzultačné hodiny 2021/22

Konzultačné hodiny platné počas letného semestra šk. r. 2021/22

od 14. 2. 2022

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Utorok: 12.00 - 14.00 

Štvrtok: 12.00 - 14.00 (online forma cez MS Teams) 

Tútorské: štvrtok: 14.00-15.00 (mgr. tútor, prezenčne)

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Piatok 10:30 - 11:.30 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: kvasnicovafedu.uniba.sk

 

doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD. 

Utorok: 16:15 – 17:45 (prezenčná forma) 

Piatok: 15:00 – 16:30 (online forma cez MS Teams) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred mailom: cinovsky@fedu.uniba.sk, 0905612607

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

Streda: 10.45 - 12.45 (prezenčná forma)

Piatok: 8.00 - 10.00 (online forma cez MS Teams) 

Tútorské: streda: 9.45 - 10.45 (bc. tútor, prezenčná forma)

Konzultáciu je potrebné si dohodnúť deň vopred do 18.00 e-mailom: bergerova@fedu.uniba.sk


Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. 

Streda: 10.00 - 12.00  (prezenčná forma - miestnosť 131)

Streda: 14.00 - 16.00  (online forma cez MS Teams) 

Konzultáciu je potrebné dohodnúť deň vopred do 18.00 e-mailom: okolicsanyiovafedu.uniba.sk


Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. 

pondelok: 13:00 - 15:00 online forma cez MS TEAMS

utorok: 11:00 -13:00 prezenčná forma (miestnosť 131)

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: sladek@fedu.uniba.sk

 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

Pondelok: 14.00 – 16.00 (online forma cez MS Teams) 

Utorok: 14.30 – 16.30 (prezenčná forma Š-125a)

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: sevcovicfedu.uniba.sk


Mgr. Pavol Breier, ArtD. 

Streda: 10:00 – 12:00 (prezenčná forma)

Streda: 12.00 - 14.00  (online forma cez MS Teams)

 

Alojz Drahoš, akad. soch. PhD. 

Pondelok: 10.30 – 12.30 (online forma cez MS Teams) 

Streda: 10.00 – 12.00 (Prezenčná forma)

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 

Štvrtok: 8.00 - 10.00 (online forma cez MS Teams) 

Štvrtok: 10.00 - 12.00 (prezenčná forma)

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: repiskafedu.uniba.sk

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD. 

Utorok: 12.00 - 14.00 (online forma cez MS Teams)

Piatok: 15.30 - 17.30 (prezenčná forma)

Mgr. Lucia Golisová 

Mgr. Hana Juhász Muchová 

Pondelok: 9.00 – 10.30 (prezenčná forma) 

Štvrtok: 9.00 – 10.30 (online forma cez MS Teams) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: muchovafedu.uniba.sk

 

Mgr. Dominika Weissová 

Pondelok: 10:00 – 11:30 (online forma cez MS Teams) 

Štvrtok: 10: 00 – 11:30 (prezenčná forma) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: weissova@fedu.uniba.sk