Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny

KONZULTAČNÉ HODINY PLATNÉ POČAS AR 2022/23

KONZULTAČNÉ HODINY PLATNÉ POČAS LETNÉHO semestra Akademického roku 2022/23

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD. 

Utorok: 11:30 - 12:15 (tútorské Mgr, online forma MS Teams) 

Utorok: 10:00 - 11:30 (prezenčne Š - 134)

Štvrtok: 10:00 - 11:30 (online forma cez MS Teams)  

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: valachovafedu.uniba.sk

 

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD. 

Utorok: 8:30 - 10:00 (prezenčne Š - 133)

Utorok: 10:00 - 10:45 (tútorské Bc., prezenčne Š - 133) 

Streda: 10:15 - 11:45 (online forma cez MS Teams) 

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: bergerovafedu.uniba.sk   

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD. 

Piatok: 10:45 - 11:45 (prezenčne Š - 115) 

Konzultáciu online odporúčam dohodnúť si vopred emailom: kvasnicovafedu.uniba.sk  

 

doc. Martin Činovský, akad. maliar, ArtD.

Utorok: 15:00 - 15:45 (online forma cez MS Teams)

Štvrtok: 13:00 - 13:45 (prezenčne Š - 115)

Konzultáciu v inom termíne odporúčam dohodnúť si vopred emailom: cinovskyfedu.uniba.sk  

  

Mgr. Miroslava Repiská, PhD. 

Pondelok: 10:30 - 12:00 (online forma cez MS Teams) 

Utorok: 10:30 - 12:00 (prezenčne Š - 135)

Konzultačné hodiny odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: repiskafedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD. 

Pondelok: 13:30 - 15:00 (online forma cez MS Teams)   

Utorok: 13:00 - 14:30 (prezenčne Š - 131)

Konzultačné hodiny odporúčam dohodnúť si vopred emailom: sladekfedu.uniba.sk   

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD. 

Utorok: 14:30 - 16:00 (online forma cez MS Teams)

Streda: 14:00 - 15:30 (prezenčne Š - 131)

Konzultačné hodiny odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom: okolicsanyiova@fedu.uniba.sk

 

Mgr. art. et. Mag. art. Martina Šimkovičová, ArtD.

Pondelok: 8:30 - 10:00 (online forma cez MS Teams) 

Streda: 9:00 - 10:30 (prezenčne Š - 132)

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom:  simkovicovafedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Karin Patúcová-Lunterová, ArtD.

Štvrtok: 9:30 - 11:00 (prezenčne Š - 132)

Piatok: 9:00 - 10:30 (online forma MS Teams) 

Konzultačné hodiny odporúčam dohodnúť si vopred e-mailom:  karin.patucovafedu.uniba.sk

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD. 

Pondelok: 14:30 - 16:00 (prezenčne Š - 124)

Štvrtok: 10:30 - 11:00 (online forma cez MS Teams)  

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: sevcovic@fedu.uniba.sk

Mgr. Hana Juhász Muchová 

Utorok: 9:00 - 9:45 (online forma cez MS Teams) 

Štvrtok: 10:00 - 10:45 (prezenčne Š - 135)

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: muchovafedu.uniba.sk  

 

Mgr. Dominika Weissová

Štvrtok: 9:45 - 10:30 (online forma cez MS Teams)  

Štvrtok: 10:30 - 11:15 (prezenčne Š-135)

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: weissovafedu.uniba.sk  

 

Mgr. Barbora Lukáčová

Pondelok: 8:00 – 8:45 (online forma cez MS Teams) 

Streda: 8:15 - 9:00 (prezenčne Š - 115)

Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: lukacova81uniba.sk

 

Mgr. et Mgr. art. Soňa Gardlíková 

Piatok 14:00 - 14:45 (online MS Teams) 

Piatok 14:45 - 15:30 (prezenčne Š - 133) 

 Konzultáciu odporúčam dohodnúť si vopred emailom: patucova1fedu.uniba.sk