Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prof. PaedDr. Jaroslava ŠICKOVÁ, akad. soch., PhD.

Curriculum vitae

Prof. PaedDr. Jaroslava Anna Šicková-Fabrici, PhD, akad. soch. 

 

Vzdelanie a kvalifikácia:

Vysokoškolské vzdelanie:

VŠVU, oddelenie monumentálneho sochárstva, Bratislava, Československo

PhD., Karlova univerzita, Praha, Česká republika

 

Zamestnanie:

Od roku 1991 pedagogicky pôsobí na Komenského univerzite v Bratislave, Slovensko, Jihočeskej univerzite v Českých Budejoviciach, Česká republika, Karlovej univerzite, Česká republika, Sunshine univerzite, Austrália, Tel Hai univerzite, Izrael, na Goldschimdt univerzite v Londýne, Anglicko, Weaton College, USA.

V rokoch 1997, 1999, 2007 prednášala na Montclair State University, New Jersey, USA Eastern University vo Philadelphii, USA, Goldschmidt university v Lodýne,universite v Talline (Estónsko ) a Rezekne (Lotyšsko)

V roku 2000 založila spolu s akademickým sochárom Jánom Šickom arteterapeutické centrum Terra Therapeutica a v roku 2010 Inštitút vzdelávania v arteterapii.

 

Individuálne výstavy na Slovensku:

1986 Bratislava, Galéria C. Majerníka

1986 Nové mesto nad Váhom, Galéria P. Matejku

1988 Lučenec, Novohradská galéria 1990 Bratislava, Ústav prof. K. Matulaya

1991 Bratislava, Galéria mesta Bratislavy

1995 Bratislava, Foyer Pedagogickej fakulty Univerzity J. A. Komenského

2003 Lučenec, Novohradská galéria

2006 Bratislava, Galéria Z. Zichyho palác

2007 Rovinka, Galéria M, Slovakia

2007 Bratislava, BCPB Privat Gallery, Slovakia, Medzi časom a večnosťou

2010 Nové mesto nad Váhom, Galéria P. Matejku

2010 Bratislava, Foyer Evanjelickej theologickej fakulty, Univerzity Komenského v Bratislave

2011 Trenčín, Galéria M. Bazovského

2012 Bratislava, Galéria Statua, Pálfyho palác

2014 Bratislava, Galéria Terra therapeutica

 

Individuálne výstavy v zahraničí:

1990 Tivedstorp, Galéria IM, Švédsko

1991 Stockholm, Gallery Moldau, Švédsko

1993 Wuppertal, Freie evangelische Kirche Gallery, Nemecko

1993 Bad Orb, EKZ Bildung Zentrum, Nemecko

1994 Bad Soden - Salzmunster, Katolische Kirche, Nemecko

1994 Hofgeismar, Pradiger seminar, Nemecko

1995 Kassel, EKK Bank, Nemecko

1995 Schmalkalgen, Ture offnen", Toten Kirche, Nemecko

1996 Bad Endbach, Haus der Stille, Haus Felsengrund, Nemecko

1997 New Jersey, Gallery I, Montclair State University, USA

1997 New York, Slovak Information Center, USA

1998 New York, Stony Brook N.Y., Gallery, USA

1998 Viedeň, O.R.F. Kultur im Funk Haus, Rakúsko

1999 Sachsenheim, Fr. Ev. Kirche, Nemecko

1999 Solingen, Bethanien, Nemecko

2000 Budapešť, Slovak Culture Institut, Maďarsko

2002 Eisenstadt, Pfare Haus, Rakúsko

2002 Praha, Gallery Sedmi, Česká republika

2002 Bad Orb, EKK Zentrum, Nemecko

2004 Wien, Ture offnen, ACS Moschner and Company, Rakúsko

2008 Galéria Takanabe, Japonsko

2010 Bad Orb, Galéria EKZ, Nemecko

2011 Bjorkhagen, Sa Lang Gallery, Švédsko

2012 Larnaca International Airport, Cyprus

2014 Olomouc, Společný prostor, Česká republika

2014 Weaton, Adam´s Gallery, Chicago, USA

 

Medzinárodné sochárske sympóziá:

2005 1.medzinárodné sochárske sympózium Maroochy botanic garden, Queensland, Australia,

2005 2.medzinárodné keramické sympózium , Kalinovo ĺ art pour la santé, Slovensko

2006 medzinárodný workshop Art for Development, Ilindtentci, Bulharsko

2006 3 .medzinárodné keramické sympózium l´art pour la santé, Kalinovo, Slovensko

2007 4.medzinárodné keramické sympózium Kalinovo, Slovensko

2008 3.medzinárodné sochárske sympózium L art pour la sante, Topolcianky, Slovensko

2008 9.medzinárodné sochárske sympózium Mosan Museum, J. Korea

2009 5.medzinárodné keramické sympózium Kalinovo, Slovensko

2010 medzinárodný sochársky workshop: Hlina a piesok, Tallinn, Estónsko

2010 13.medzinárodné sochárske sympózium Irding, Rakúsko

2011 Medzinárodné sochárske sympózium, Umelci Tatrám, Slovensko

2011 Medzinárodné sochárske sympózium, L´art pour la Santé, Ozdín, Kalinovo

2012 Medzinárodné sochárske sympózium, Cyprus

2012 Medzinárodné sochárske sympózium, Ozdín, L´art pour la Santé, venované výročiu príchodu Cyrila a Metoda, Slovensko

2013 Medzinárodné sochárske sympózium, Mosan Museum, Južná Kórea

2013 Medzinárodné sochárske sympózium, Tel Hai, Izrael

 

Diela v majetku galérií a verejných zbierkach:

SNG, Slovensko Galéria mesta Bratislavy, Slovensko

Novohradská galéria, Lučenec, Slovensko

Galéria P. Matejku, Trenčín, Slovensko

Múzeum Ľ. Podjavorinskej, Bzince pod Javorinou, Slovensko

Slovenské kultúrne centrum, New York, USA

Iidividuelle Meniskor Hjelpan, Lund a Tivedstorp, Švédsko

Vasteras Kyrkan, Štokholm, Švédsko

Magistrát mesta Mine, Japan EKK Zentrum Bad Orb, Nemecko

Bethanien, Solingen, Nemecko

Magistrát mesta Icheon, J. Korea

Magistrát mesta Verzeugnis, Taliansko

Nemocnica v meste Cluz-Napoca, Rumunsko

Maroochy Botanic Gardens, Queenslad, Australia

Ústav Prof. Matulaya, Bratislava, Slovensko

Váhostav, Zlaté Moravce, Slovensko

Manor House Beladice, Slovensko

Montex, Rovinka, Slovensko

Diamant, Dudince, Slovensko

A v súkromných zbierkach na Slovensku, v Čechách, Rakúsku, Nemecku, Švédsku, Taliansku, Španielsku, J. Kórei, Japonsku, USA, Kanade, Bulharsku, Austrálii.

Zúčastnila sa mnohých kolektívnych výstav na Slovensku, v Európe, v Ázii, USA a Austrálii.

 

Zoznam ohlasov na výtvarnú tvorbu (výber):

 • International Sculpture Symposium Sept.24..-Oct.9.2005, skladačka, Maroochy Regional Bushland Botanic Gardens,Australia
 • Sunshine coast Dalily, Monday, October 10, 2005
 • Gardens spawn life, Australia, Buderim Chronicle,VolII.Edition 24,June 22,2006 www.buderim.com
 • Socha a objekt X., katalóg k exteriérovej výstave organizovanej Starým Mestom Bratislava a Galériou Z v Bratislave, výstave 2005
 • Muhlack, V.:Die Wahrheit wird nicht gewusst, sondern getan in: Leben Helfen, ausgabe 2006 str.3.
 • Srnenská, D.: Sochy/ sculptures, Jaroslava Šicková - Fabrici, katalóg k výstave v galérii Z v Bratislave, november 2006
 • V galérii Z vystavuje sochárka a arteterapeutka Jaroslava Šicková, SME , kultúra,16.11.2006
 • W.M: Csáky sa ospravedlnil Rómom za Holokaust,SME,10.4.2006
 • Ma bisterem, bulletin vydaný pri príležitosti osadenia pamätníčkov Rómskemu Holokaustu
 • O.R: V galérii M v Rovinke vystavuje výtvarnícka rodina Šickovcov, SME 23.12.2006
 • Galéria M Stretnutie v Montexe, Architektúra O1/07
 • Moza.Ľ.: Jaroslava Šicková - Fabrici :,Medzi časom a večnosťou, Galéria BCPB, Bratislava, in bulletin k výstave 7.-19.7.2007
 • Jaroslava Šicková-Fabrici, Ján Šicko, Artists, Educators, Art Therapists, Change Agents, prospekt, Buildabridge Hause, Phialdelphia, PA 19144,USA, november 2007
 • Srnenská, D., Lettrichová, X.: Interpretácia skutočnosti, Umenie 2007, katalóg k výstave, Slovenská maľba, socha, grafika, Bratislava, Dom Umenia
 • Architekt, Šickovci v Montexe, ES 1/2007
 • Socha a objekt XII, prospekt k výstave v Bratislave,2008
 • Piatko, B.: Jaroslava Šicková - Fabrici, akademická sochárka, Dialóg 2/2008
 • The international exibition of contemporary sculpture 2007, katalóg k výstave, Myiazaki Airport, Japonsko

Publikačná a umelecká činnosť

Publikačná a umelecká činnosť 2005-2010:

AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách

AAB01 Šicková, Jaroslava : Arteterapia - úžitkové umenie ?. - 1. vyd. - Bratislava : Petrus, 2006. - 273 s. –(Limes ; Zv. 11)Lit. 168 zázn.ISBN 80-89233-10-4

Ohlasy (14):

[o6] 2006 Vodičková, Barbora: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 63

[o6] 2006 Hárdi, István: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 63

[o6] 2006 Slavík, Jan: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 64

[o6] 2006 Perout, Evžen: Arteterapeutické listy, 5/6, 2006, s. 64

[o4] 2008 Vodičková, Barbora: Dieťa so špecifickými poruchami učenia a správania v liečebnopedagogickej intervencii s využitím arteterapie. In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008, S. 27

[o4] 2008 Vatrálová, Jana: Arteterapia u detí s onkologickým ochorením. In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008, S. 34

[o4] 2008 Dytrtová, Kateřina: Haptická zkušenost. In: Možnosti tvorby. Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008, S. 13

[o3] 2007 Kubinová, Lucia: Arteterapia v širšom slova zmysle a jej preventívny rozmer v prostredí školy.

In: Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů doktorských studijních programů. Olomouc : Votobia, 2007, S. 415

[o4] 2008 Dytrtová, Kateřina: Hudba a umění. Banská Bystirca : Univerzita Mateja Bela, 2008, S. 102

[o6] 2008 Škoviera, Albín: Arteterapia - úžitkové umenie ?. In: Prevencia, 7, 2, 2008, s. 56

[o4] 2009 Gregušová, Hedviga - Štefan, Jozef: Diagnostické možnosti maľby a výtvarného prejavu u jednotlivcov so zrakovým postihnutím v špeciálnej výtvarnej výchove - arteterapii. In: Aktuálne otázky špeciálnej pedagogiky na Slovensku. Senec :Slovenská únia mediátorov, 2009, S. 32

[o3] 2008 Dytrtová, Kateřina: Přenos mezi smysly. In: Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009, S. 107

[o3] 2009 Patlichová, Klára: Specifika skupinové arteterapie s lidmi s postpsychotickým defektem. In: Arteterapie, 2009, 20-21, s. 43

[o3] 2010 Štefan, Jozef: Metodika tvorby stimulačného programu v arteterapii. In: Sborník X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. dramaterapeutická konference. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, 2010, S. [31]

 

ABA Štúdie v časopisoch a zborníkoch charakteru vedeckej monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

ABA01 Šicková, Jaroslava : Arteterapia

Lit. 46 zázn.

In: Terapie ve speciální pedagogice : Teorie a metodika. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 42-100. - ISBN 80-244-1075-3

Ohlasy (1):

[o3] 2010 Běhounková, Leona: Artefiletická prevence, intervence a poradenství v kontextu inkluzivního vzdělávání žáků s problémy v chování na 2. stupni ZŠ. In: Speciální pedagogika, 20, 1, 2010, s. 31

 

ACA Vysokoškolské učebnice vydané v zahraničných vydavateľstvách

ACA01 Šicková, Jaroslava : Základy arteterapie. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2002. - 167 s.

ISBN 80-7178-616-0

POZNÁMKA: v angličtine - Bratislava : Terra therapeutica, 2007 ISBN 80-969376-2-6

2. vyd. - Praha : Portál, 2008 ISBN 978-80-7367-408-3

Ohlasy (45):

[o6] 2002 Vodičková, Barbora: Informácie ZPMP v SR, 10, 6, 2002, s. 16-17

[o8] 2002 Pastirčák, Daniel: Informácie ZPMP v SR, 10, 6, 2002, s. 17

[o5] 2002 Elisová, Johana: Arteterapie, 2, 2002, s. 24-26

[o3] 2002 Klivar, Miroslav: Nová arteterapie v psychopedii. Praha : Balt-East, 2002, S. 52

[o5] 2002 Těthalová, Marie: obchod.portal.cz/kniha.asp Praha: 2002, s. 1

[o6] 2003 Labáth, Vladimír: Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 38, 1, 2003, s. 76-77

[o4] 2004 Vodičková, Barbora: Školská neúspešnosť na 1. stupni ZŠ a možnosti arteterapeutickej intervencie. In: Zvládanie problémových výchovných situácií v škole (materská škola, základná škola, špeciálna základná škola) - stav, príčiny,prevencia, možnosti riešení. Bratislava : Geotropos, 2004, S. 75

[o4] 2004 Gregušová, Hedviga - Pischová, Zuzana: Výskum aplikácie kresbových testov v populácii mentálne postihnutých - ich význam v špeciálnopedagogickej diagnostike. In: Aktuálne problémy špeciálnej pedagogiky z aspektu interdisciplinárnehoprístupu. Bratislava : Sapientia, 2004, S. 320

[o4] 2004 Krčmáriková, Zuzana: Možnosti využitia arteterapie v liečbe závislostí od psychoaktívnych látok. In: Kapitoly z terapie závislostí od psychoaktívnych látok. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004, S. 26

[o4] 2004 Horňáková, Marta: Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca, 2004, S. 61

[o3] 2004 Horňáková, Marta: Neue Arbeitsfelder der Heilpädagogik in der Slowakei. In: Entwicklungsräume. Luzern : SZH CSPS, 2004, S. 104

[o3] 2004 Klein, Ferdinand: Zur gemeinsamen Erziehung behinderter und nichtbehinderter Kinder im Entwicklungsraum Kindergarten unter Beachtung der Pädagogik von Janusz Korczak. In: Entwicklungsräume. Luzern : SZH/CSPS, 2004, S. 47

[o3] 2003 Valenta, Milan - Müller, Oldřich: Psychopedie - Teoretické základy. Praha : Parta, 2003, S. 173

[o3] 2005 Liebmann, Marian: Skupinová arteterapie. Praha : Portál, 2005, S. 279

[o4] 2004 Gregušová, Hedviga: Niektoré z možností arteterapie vo výchovnej rehabilitácii psychosociálne narušených jednotlivcov. In: Niektoré aktuálne problémy z pedagogiky psychosociálne narušených. Bratislava : Sapientia, 2004, S. 164

[o4] 2004 Nieplová, Zuzana - Obuchová, Katarína: Využitie arteterapeutických techník pri rozvoji životných zručností. In: Domáce násilie III. Bratislava : Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom, 2004, S. 38

[o3] 2005 Žovinec, Erik - Ivančíková, Jana: Cesty k inklúzii. Súčasný stav vzdelávania a výchovy v súvislostiach pedagogickej integrácie v SR. In: Proměny pedagogiky. Praha : Česká pedagogická společnost. Praha : Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, 2005, S. 403

[o4] 2005 Nieplová, Zuzana - Obuchová, Katarína: Využitie arteterapeutických techník pri rozvoji životných zručností. In: Životné zručnosti - nová stratégia úspechu. Bratislava : Nadácia pre deti Slovenska, 2005, S. 98

[o3] 2005 Šimková, Gabriela - Perout, Evžen: Arteterapie, 8, 2005, s. 27

[o4] 2005 Vodičková, Barbora: Správa zo študijného pobytu. In: Obrazy vnútra. Bratislava : OZ Terra Therapeutica, 2005, S. 55

[o3] 2005 Perout, Evžen: Arteterapie se zrakově postiženými. Praha : Okamžik, 2005, S. 100

[o3] 2006 Fišerová, Martina: Analýza spontánního výtvarného projevu ve výtvarné výchově na druhém a třetím stupni. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2006, S. 5

[o4] 2006 Osvaldová, Lucia: Náhradná komunikácia v arteterapii ťažko viacnásobne postihnutých detí v špeciálnopedagogickej poradni. In: Efeta otvor sa 2005 : Poradenstvo v špeciálnej a liečebnej pedagogike, 2006, S. 182

[o4] 2007 Horňáková, Marta: Liečebná pedagogika pre pomáhajúce profesie. Bratislava : OZ Sociálna práca, 2007, S. 171

[o4] 2007 Tichá, Erika: Diagnostické a terapeutické možnosti v kontexte vzťahov dieťaťa s hyperaktivitou a poruchou pozornosti (ADHD). In: Paedagogica specialis 23. Bratislava : Univerzita Komenského, 2007, S. 126

[o4] 2007 Kubalová, Dana: Kolorit a fantasknosť v detskej ilustrácií. In: Reprezentačný zborník FiF UKF v Nitre. Acta Nitriensiae 9. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2007, S. 205, 206

[o4] 2008 Gregušová, Hedviga: Postavenie a význam arteterapie v študijnom programe odboru učiteľstvo špeciálnych škôl. In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008, S. 11

[o4] 2008 Grohol, Miroslav: Arteterapia v psychiatrii. In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008, S. 53

[o4] 2008 Kováčová, Barbora: Čiarou po čiare - 1. časť. In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008, S. 15

[o4] 2008 Tichá, Erika: Pedagogika jednotlivcov s poruchami správania. Bratislava : Mabag, 2008, S. 93

[o4] 2008 Tichá, Erika: Špeciálnopedagogická diagnostika. Bratislava : Mabag, 2008, S. 148

[o4] 2008 Vančová, Alica: Pedagogika mentálne postihnutých. Bratislava : Mabag, 2008, S. 100

[o4] 2009 Kováčová, Barbora: Esteticko-výchovná záujmová činnosť jednotlivcov s postihnutím, narušením a ohrozením vo voľnom čase. In: Vychovávateľ, 57, 5, 2009, s. 15

[o3] 2007 Elichová, Markéta: Sebehodnocení romských dětí. In: Rubikova kostka. Multikulturalita. Praha : Komisie Rady hl. m. Prahy pro oblast národnostních menšín, 2007, S. 201

[o3] 2006 Sochor, Pavel: Vliv výtvarné tvorby na osobnost jedince s mentálním postižením v ústavní péči. In: Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno : Masarykova univerzita, 2006, S. 227

[o3] 2006 Běhounková, Leona: Artefiletika jako strategie rozvoje psychosociálního vývoje rizikových jedinců. In: Výzkum aktuálních problémů pedagogiky a oborových didaktik. Brno : Masarykova univerzita, 2006,

S. 182

[o3] 2008 Mártinsone, Kristíne - Mihailova, Sandra - Mihailovs, Ivans Jánis - Dúšele-Majore, Indra - Paipare, Mirdza: Mákslu terapija un tás attístíbas konteksti. Ríga : Rígas Stradina universitáte, 2008, S. 64

[o5] 2007 Szulc, Wíta: Arteterapia w Czechach i na Słowacji. In: Wspólne tematy, 11-12, 2007, s. 90-91

[o4] 2009 Gregušová, Hedviga - Štefan, Jozef: Diagnostické možnosti maľby a výtvarného prejavu u jednotlivcov so zrakovým postihnutím v špeciálnej výtvarnej výchove - arteterapii. In: Aktuálne otázky špeciálnej pedagogiky na Slovensku. Senec : Slovenská únia mediátorov, 2009, S. 32

[o3] 2009 Potměšilová, Petra: K profilu a kompetencím arteterapeuta. In: Rukověť dramaterapie 2. Olomouc : Univerzita Palackého, 2009, S. 73

[o3] 2009 Lieblová, Jana: Srovnávací analýza užití shodné arteterapeutické techniky u různých cílových skupin (Analýza potřeby modifikace zadání a cílů). In: Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha : Univerzita Karlova,Pedagogická fakulta, 2009, S. 263

[o3] 2009 Koťa, Jaroslav: Pobyt mezi filosofií, uměním a terapií. In: Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009, S. 32

[o3] 2009 Běhounková, Leona: Artefiletika jako prostor pro rozvoj sociálních kompetencí dětí s problémy

v chování na 2. stupni ZŠ. In: Arteterapie, 2009, 20-21, s. 110

[o4] 2009 Gulišová, Ivica - Nittnausová, Elena - Michalec, Milan - Oravec, Peter - Révayová, Hana - Žilková, Marta: Olympiáda tvorivosti. Estetika a umenie na voľnočasové aktivity. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2009, S. 95

[o3] 2010 Štefan, Jozef: Metodika tvorby stimulačného programu v arteterapii. In: Sborník X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a V. dramaterapeutická konference. Olomouc : Univerzita Palackého, Pedagogickáfakulta, 2010, S. [31]

 

ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

ADE01 Šicková, Jaroslava : Filozofické (holistické) východisko spirituálne-ekologickej arteterapie

Lit. 8 zázn.

In: Arteterapie. - Č. 11 (2006), s. 25-29

 

AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AED01 Šicková, Jaroslava 100 %: Umenie ako forma kultúrnej terapie spoločnosti

Lit. 7 zázn. In: Umění ve službě výchově, prevenci, expresivní terapii. - Praha : Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009. - S. 33-37. - ISBN 978-80-7290-415-0

 

AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

AEF01 Šicková, Jaroslava 100 %: Koncepcia výučby arteterapie na Katedre liečebnej pedagogiky Lit. 8 zázn.

In: Obsahová integrácia a diverzifikácia neučiteľských študijných odborov na PdF UK : liečebná pedagogika, sociálna pedagogika, sociálna práca. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 142-148. –

ISBN 978-80-223-2435-9

   

AFE Abstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií

AFE01 Šicková, Jaroslava 100 %: Spiritual-ecological concept of art therapy in Slovakia

In: Arts in arts therapies new challenges, new horizons. - Ottersberg : University of Applied Sciences, 2007. - S. 26

[Arts in arts therapies new challenges, new horizons. Ninth European arts therapies conference. Tallinn,

19.-22.9.2007]

 

AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

AFG01 Šicková, Jaroslava 100 %: Clay in art therapy - philosophical background, the advantages of 3D expression in art therapy

In: Músdienu mákslu terapija - teorija un prakse = Contemporary arts therapies - theory and practice. - Rígá : Rígas Stradina universitáte, 2008. - S. 33

[Músdienu mákslu terapija - teorija un prakse. 6. Starptautiská mákslu terapijas konference. Rézekne,

18.-20.7.2008]

AFG02 Šicková, Jaroslava 100 %: Intervencia umením u detí z problémových rodín

In: Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii. - Plzeň : Západočeská univerzita, 2008. - S. 4

[Umění ve výchově, prevenci a expresivní terapii. Medzinárodná konferencia. Plzeň, 14.-15.5.2008]

 

BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách

BAA01 - Letovancová, Eva 3,6% - Šicková, Jaroslava - Vaculík, Martin 1%: Psychologická encyklopedie : aplikovaná psychologie. - 1. vyd. - Praha : Portál, 2009. - 515 s.

Vzhľadom na rozsiahlosť autorského kolektívu uvádzajú sa len pracovníci Univerzity Komenského

ISBN 978-80-7367-470-0

 

BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

BAB01 Šicková, Jaroslava : Význam výtvarných materiálov a médií v arteterapii. - [1. vyd.]. - Bratislava : OZ Terra Therapeutica, 2005. - 79 s.

Lit. 46 zázn.

ISBN 80-969376-2-6

Ohlasy (2):

[o4] 2008 Tomášová, Ivana: Čiarou po čiare - 2. časť. In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008, S. 18

[o4] 2009 Gulišová, Ivica - Nittnausová, Elena - Michalec, Milan - Oravec, Peter - Révayová, Hana - Žilková, Marta: Olympiáda tvorivosti. Estetika a umenie na voľnočasové aktivity. Nitra : Filozofická fakulta UKF, 2009, S. 93

BAB02 Šicková, Jaroslava 100%: Das Modellieren mit Ton in der Kunsttherapie. - 1. vyd. - Bratislava : OZ Terra Therapeutica, 2010. - 80 s.

Lit. 167 s.

ISBN 978-80-969376-8-4

 

BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch

BDE01 Šicková, Jaroslava - Šicko, Ján : Symboly globalizácie v kresbách teenegerov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Južnej Kórey a Japonska

In: Arteterapie. - Č. 8 (2005), s. 44-49

BDE02 Šicková, Jaroslava : Modlitba a umenie ako celostná komunikácia : (význam ruky v umení a v modlitbe)

Lit. 3 zázn.

In: Arteterapie. - Č. 10 (2006), s. 23-25

BDE03 Šicková, Jaroslava 100 %: Arteterapeutické cesto-pisy

Lit. 4 zázn.

In: Arteterapie. - Č. 20/21 (2009), s. 13-21

 

BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch

BDF01 Šicková, Jaroslava - Šicko, Ján : Komunikácia prostredníctvom umenia : význam sochárskych sympózií

          pre prácu arteterapeuta

Lit. 2 zázn.

In: Arteterapeutické listy. - Č. 5/6 (2006), s. 46-49

BDF01 Šicková, Jaroslava : Koncepcia celostného pristupu ku človekovi v Spiritualno-ekologickej arteterapii

In: Arteterapeutické listy. - Č. 5/6 (2006), s. 46-56

 

BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BED01 Šicková, Jaroslava 100 %: Test zmyslu pre súvislosti

Lit. 4 zázn.

In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy (do výtvarnej výchovy, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, psychiatrie, sociálnej práce...). - Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008. - S. 18-20. –

ISBN 978-80-969376-5-3

[Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Medzinárodná arteterapeutická konferencia. Bratislava, 27.4.2007]

BED02 Šicková, Jaroslava 100 %: Prevencia porúch duševného zdravia detí prostredníctvom umenia [elektronický optický disk (CD ROM)]

In: Zdravie detí - výzva pre všetkých. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2008. - S. 30-32. –

ISBN 978-80-223-2460-1

[Zdravie detí - výzva pre všetkých. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 11.-12.10.2007]

BED03 Šicková, Jaroslava 100 %: Projekt špecializačného inovačného štúdia arteterapie

In: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy (do výtvarnej výchovy, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, psychiatrie, sociálnej práce...). - Bratislava : OZ Terra therapeutica, 2008. - S. 21-22. –

ISBN 978-80-969376-5-3

[Súčasná arteterapia - presahy a výzvy. Medzinárodná arteterapeutická konferencia. Bratislava, 27.4.2007]

 

BEE Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEE01 Šicková, Jaroslava : Spirituálne - ekologické východisko v arteterapii [elektronický optický disk (CD-ROM)]

Lit. 1 zázn.

In: V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2005. - S. 119-120

[V. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc, 16.-17.3.2004]

 

BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

BEF01 Šicková, Jaroslava : Obrazy vnútra

In: Obrazy vnútra. - Bratislava : OZ Terra Therapeutica, 2005. - S. 6-7. - ISBN 80-969376-3-4

[Obrazy vnútra. Konferencia. Bratislava, 4.2.2005]

BEF02 Šicková, Jaroslava - Šicko, Ján : Symboly globalizácie v kresbách teenegerov zo Slovenska, Čiech, Rakúska, Južnej Kórey, Japonska, Austrálie a Afriky = Symbols of globalisation in drawings of teenagers from Slovakia, The Czech republic, Austria,South Korea, Japan, Australia and Africa

Lit. 3 zázn.

In: Obrazy vnútra. - Bratislava : OZ Terra Therapeutica, 2005. - S. 40-47. - ISBN 80-969376-3-4

[Obrazy vnútra. Konferencia. Bratislava, 4.2.2005]

BEF03 Šicková, Jaroslava : Celostný prístup v Spirituálne-ekologickej arteterapii [elektronický optický disk

         (CD ROM)]

Lit. 8 zázn.

In: Salutogenetická koncepcia zdravia v komplexnej starostlivosti o človeka. - Bratislava : Geotropos, 2006. - S. 128-135. - ISBN 80-9694238-1-1

[Liečebnopedagogické dni 2006. Medzinárodná konferencia. Bratislava, 21.-22.9.2006]

URL: web.t-com.sk/prolp/docs/zbornik.pdf

BEF04 Šicková, Jaroslava : Význam modelovania z hliny a trojdimenzionálneho výtvarného prejavu v arteterapii

Lit. 12 zázn.

In: Arteterapia a psychopatológia. - Banská Bystrica : [s.n.], 2006. - S. 1-9

[Arteterapia a psychopatológia. Arteterapeutický workshop. Banská Bystrica, 1.-3.12.2006]

 

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Šicková, Jaroslava : Arteterapia v kontexte špeciálnej pedagogiky. - Bratislava : [s.n.], 2005. - 211 s.

Dizertačná práca (PhD) - Univerzita Karlova, Praha, 2005

Lit. 118 zázn.

 

EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch

EDI01 Šicková, Jaroslava : Slavík, J.: Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky)

In: Arteterapie. - Č. 10 (2006), s. 46-47

Rec.: Umění zážitku, zážitek umění (teorie a praxe artefiletiky) I. díl a II. díl / Slavík, J. - Praha : PedF UK, 2001, 2004

EDI02 Šicková, Jaroslava : Evžen Perout: Arteterapia so zrakovo postihnutými

In: Arteterapeutické listy. - Č. 5/6 (2006), s. 61-62

Rec.: Arteterapia so zrakovo postihnutými / Evžen Perout. - Praha : Vydavateľstvo Okamžik, 2005

 

EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch

EDJ01 Šicková, Jaroslava : Předmluva

In: Arteterapie se zrakově postiženými. - Praha : Okamžik, 2005. - S. 5-7. - ISBN 80-903247-9-7

EDJ02 Šicková, Jaroslava 100%: Medzinárodná arteterapeutická konferencia súčasná arteterapia - presahy a výzvy [elektronický dokument]

In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 1, č. 1 (2007), s. 40-43

URL: prolp.files.wordpress.com/2008/02/revue_liecebnej_pedagogiky012007pdf.pdf

EDJ03 Šicková, Jaroslava 100 %: Multikultúrna komunikácia prostredníctvom umenia

Recenzovaný zborník

Lit. 2 zázn.

In: Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. - Bratislava : Univerzita Komenského, Pedagogická fakulta, 2007. - S. 251-253. - ISBN 978-80-223-2412-0

[Retrospektíva a perspektívy poslania Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Medzinárodná vedecká konferencia. Bratislava, 6.12.2006]

EDJ04 Šicková, Jaroslava 50 % - Slavík, Jan 50 %: Aprílové stretnutie slovenských a českých arteterapeutov v Bratislave

In: Arteterapie. - Č. 15 (2007), s. 3-5

EDJ05 Šicková, Jaroslava 100 %: Medzinárodná konferencia Umenie vo výchove, prevencii a expresívnej terapii [elektronický dokument]

In: Revue liečebnej pedagogiky. - Roč. 2, č. 3 (2008), s. 14-15

URL: prolp.files.wordpress.com/2008/06/revuelp_3-2008.pdf

EDJ06 Šicková, Jaroslava 50 % - Piatko, Bohuslav 50 %: Ondrej Fabrici

In: Dialóg. - Roč. 1, č. 2 (2008), s. 26

 

FAI Redakčné a zostavovateľské práce (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

FAI01 - Krčmáriková, Zuzana 33 % - Vodičková, Barbora 33 % - Šicková, Jaroslava 33 %: Súčasná arteterapia - presahy a výzvy : (do výtvarnej výchovy, psychológie, liečebnej a špeciálnej pedagogiky, psychiatrie, sociálnej práce...). - Bratislava : OZ TerraTherapeutica, 2008. - 61 s.

ISBN 978-80-969376-5-3

 

GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií

GII01 - Hrdinová, Eva - Šicková, Jaroslava : Čo by si vzali mladí do kufra pri živelnej pohrome ?

In: Sme. - Roč. 7, č. 7 (2005), s. 28-29

GII02 Šicková, Jaroslava : O konferencii arteterapeutov v Bratislave

In: Arteterapie. - Č. 8 (2005), s. 49

GII03 Šicková, Jaroslava : Umenie lieči

In: Naša univerzita. - Č. 8 (2005), s. 12

GII04 Šicková, Jaroslava : O chlapcovi, ktorý mal stále Vianoce

In: Slnečnica extra. - Bratislava : Spoločnosť Downovho syndromu na Slovensku, 2006

GII05 Šicková, Jaroslava : Multikulturálna komunikácia cez umenie : (skúsenosti z medzinárodných sochárskych sympózií)

In: Arteterapie. - Č. 13 (2007), s. 50-53

 

 

Umelecká činnosť

ZZZ Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu, výtvarné alebo interpretačné jedným autorom a prezentované uverejnené na renomovanom podujatí a v renomovanej inštitúcii v zahraničí

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - EBZ Evangelische Bildungscentrum [Inštitúcia], Bad Orb. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Zwische Himmel und Erde; Charakteristika: Výstava soch. a keramických objektov; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: apríl-september; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, pozvánka, katalóg; Odkaz na internetový zdroj:blog.ebz-bad-orb.de,http://www.bad-orber-blaettche.de/fileadmin/bad-orber-blaettche/pdf/Bad_Orb_im_September_2010.pdf;

ZZZ008 [1 UKO] ref.č. EUCA02993

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Medzinárodne sochárske sympózium [Podujatie], Irding. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzinárodné sochárske sympózium, Irding, Rakúsko; Charakteristika: sochárske sympózium v mramore; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: júl-august 2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát

ZZZ009 [1 UKO] ref.č. EUCA02995

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Gemeinde Irding [Institucia], Irding. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Entdeckung; Tech. popis: mramorová plastika 140X90 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: august 2010; Odkaz na internetový zdroj:www.irdning.at/grimmingsymposion/www.arf.at/wordpress/; Ďalšie údaje: plastika je umiestnená pred miestnou základnou školou v Irdingu

ZZZ010 [1 UKO] ref.č. EUCA02996

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Univerzita v Talline, katedra aplikovanej kreativity [Podujatie], Tallinn. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Keramický workshop-Päť chlebov a dve ryby; Charakteristika: keramický workshop,

workshop s pieskom; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: júl 2010

ZZZ011 [1 UKO] ref.č. EUCA02998

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Space for art therapiest [Podujatie], Praha. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Space for art therapiest; Charakteristika: intermediálny keramický workshop; Miera účasti: Samostatná /Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: jún 2010; Odkaz na internetový zdroj: www.expresivniterapie.org/jaroslava-anna-sickova-fabrici.html

ZZZ012 [1 UKO] ref.č. EUCA03237

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Gallery Takanabe [Inštitúcia], Miyazaki. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Autorská výstava; Charakteristika: keramické plastiky a reliéfy; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: október 2008; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, pozvánka

ZZZ013 [1 UKO] ref.č. EUCA03241

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Mosan Museum [Podujatie], Byor yong. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzinárodné sochárske sympózium; Charakteristika: sochárske sympózium -granit; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: september 2008

ZZZ014 [1 UKO] ref.č. EUCA03250

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Medzinárodné sochárske sympózium [Podujatie], Ilintdentci. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzinárodné sochárske sympózium Art for develpoment; Charakteristika: sochárske sympózium v mramore; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: august 2006

ZZZ015 [1 UKO] ref.č. EUCA03252

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Marochy botanic garden [Podujatie], Qeensland. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzinárodné sochárske sympózium v Marochy botanic garden; Charakteristika: sochárske sympózium do mramoru; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: október 2005; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka

ZZZ016 [1 UKO] ref.č. EUCA03288

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Medzinárodné sochárske sympózium [Podujatie], Irding. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Odkrývanie; Tech. popis: mramorová plastika v120 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: august 2010

ZZZ017 [1 UKO] ref.č. EUCA03289

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - 3.medzinárodné sochárske sympózium, l´art pour la santé [Podujatie], Topoľčianky. – Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Objavenie; Tech. popis: mramorová plastika 130x80 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: august 2008; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, katalóg; Odkaz na internetový zdroj:hitoshit.web.fc2.com/2008Slovakia.htm

ZZZ018 [1 UKO] ref.č. EUCA03291

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Mosan Museum [Podujatie], Byoryong. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: NOC a Deň(čierny a biely anjel); Tech. popis: Plastiky z obsidianu a bielej žuly v 4 m; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: september 2008

ZZZ019 [1 UKO] ref.č. EUCA03314

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Výber zo slovenského komorného sochárstva [Inštitúcia], Trenčín - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Súčasné slovenské komorné sochárstvo; Charakteristika: výber z komornej sochárskej tvorby; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:10; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: november 2008; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát

ZZZ020 [1 UKO] ref.č. EUCA03315

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Galéria slovenského rozhlasu [Inštitúcia], BRATISLAVA. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Pocta Darwinovi; Charakteristika: výstava k výročiu Darwina; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová;

Percentuálny podiel:20; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: november 2009; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, katalóg

ZZZ021 [1 UKO] ref.č. EUCA03349

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Eastern University,School for social chages, [Inštitúcia], Filadelfia. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Prezentácia sochárskych diel; Charakteristika: videoprojekcia výtvarných sochárskych diel ,spojená s workshopom s keramickou hlinou; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: november 2007; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka

ZZZ023 [1 UKO] ref.č. EUCA03362

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Ministerstvo kultúry [Podujatie], Praha. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:333“ - diela z troch keramických sympózií; Charakteristika: výber zo slovenskej a českej súčasnej keramiky; Miera

účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:10; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: november 2009; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalóg; Odkaz na internetový zdroj:www.nmg.sk/Vystavy_2009.html

ZZZ024 [1 UKO] ref.č. EUCA03363

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Komárňanská pevnosť - galéria [Podujatie], Komárom. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Výstava súčasnej keramiky; Charakteristika: výber zo slovenskej a českej súčasnej keramiky; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:10; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: máj 2009; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka

Renom. poduj. a v renom. inšt. v dom. prostr.

ZZY004 [1 UKO] ref.č. EUCA03379

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - socha a objekt [Inštitúcia], Bratislava. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Socha a objekt Sculpture and Object XIII; Charakteristika: účasť na medzinárodnej sochárskej výstave; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 5%; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: jún-september 2008; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalóg, pozvánka; Odkaz na internetový zdroj: Sculpture and Object XIII

ZZY005 [1 UKO] ref.č. EUCA03382

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Socha a objekt [Podujatie], Bratislava. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: socha a objekt; Charakteristika: účasť na medzinárodnej sochárskej výstave; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:10; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: jún-september 2006; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu :katalóg, pozvánka

ZZY010 [1 UKO] ref.č. EUCA03244

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - 3.Medzinárodné sochárske sympózium l art pour la santé [Inštitúcia], Topoľčianky. – Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzinárodné sochárske sympózium; Charakteristika: vytvorenie plastiky z mramoru s názvom Odkrývané; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: august 2008; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalóg, pozvánka

ZZY011 [1 UKO] ref.č. EUCA03002

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Galéria P. Matejku,. Galéria M. Bazovského [Podujatie], Nové Mesto nad Váhom. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Jubilejná výstava Medzi nebom a zemou; Charakteristika: rozsiahla výstava z posledných 10 rokov tvorby; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: október-november 2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, pozvánka, katalóg

ZZX Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v zahr.

ZZX001 [1 UKO] ref.č. EUCA03256

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Buildabridge House [Podujatie], Filadelfia. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Worldwide Dinner; Charakteristika: prezentácia sôch a workshop s hlinou; Miera účasti: Samostatná /Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: november 2007; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: Plagát, pozvánka; Odkaz na internetový zdroj: http// www.buildabridge.org

Ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.

ZZV001 [1 UKO] ref.č. EUCA03310

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Múzeum SNP [Inštitúcia], Nemecka. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Ma bisterem; Tech. popis: Pamätník obetiam Holocaustu v Nemeckej; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: december 2005; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, bulletin

ZZV003 [1 UKO] ref.č. EUCA03248

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - BCPB privat gallery [Podujatie], Bratislava. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov :Autorská výstava Medzi časom a večnosťou; Charakteristika: autorská výstava keramických plastík a reliéfov; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: jún 2007; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: plagát, pozvánka www.gmab.sk; www.muzeum.sk; www.nrsr.sk; www.slovakradio.sk; www.historia.sk

ZYZ Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v zahr.

ZYZ005 [1 UKO] ref.č. EUCA03293

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Univerzita Riga, Univerzita Rezekne [Podujatie], Riga, Rezekne. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medzinárodný workshop s keramickou hlinou- Hľadanie môjho tvaru; Charakteristika: vedenie workshopu s keramickou hlinou; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: júl 2008

ZYY Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v dom. prostr.

ZYY001 [1 UKO] ref.č. EUCA03254

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Galéria Z, Zicyho palác [Podujatie], Bratislava. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Jubilejná samostatná sochárske výstava; Charakteristika: séria plastík z kameňa a pálenej hliny; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: november 2006; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, katalóg, plagát; Odkaz na internetový zdroj: www.mkregion.sk/kultura/vystava.htm

ZYY003 [1 UKO] ref.č. EUCA03249

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Galéria M [Inštitúcia], Rovinka. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Sicko family; Charakteristika: spoločná výstava rodiny Šickovcov; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:25%; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: december 2007; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát

ZXZ Závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v zahr.

ZXZ001 [1 UKO] ref.č. EUCA03350

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - SIPE-Society for psychopathology of art and art expression [Inštitúcia], Budapest. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: SIPE-Budapest konferencia arteterapeutov; Charakteristika: prezentácia sochárskych a arteterapeutických aktivít; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: september 2008; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: zborník; Odkaz na internetový zdroj:www.szvt.hu

ZXY Závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v dom. prostr.

ZXY001 [1 UKO] ref.č. EUCA03313

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Galéria Petra Matejku [Inštitúcia], Nové Mesto nad Váhom. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Výtvarné umenie regiónu Nového Mesta nad Váhom; Charakteristika: kolektívna výstava; miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel:5%; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: júl 2009; dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: publikácia Výtvarné umenie regiónu Nové Mesto nad Váhom, ISBN 978-80-970067-5-4

ZXY003 [1 UKO] ref.č. EUCA03480

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Galéria P. Matejku [Inštitúcia], Nove Mesto nad Váhom. - Výstup umeleckej činnosti :Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Deň; Tech. popis: mramorová plastika v 50; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:2008

ZXX Závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. a ost. poduj. a v ost. inšt. v zahr.

ZXX002 [1 UKO] ref.č. EUCA03351

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Inštitút artefiletiky a arteterapie [Podujatie], Praha. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Workshop s keramickou hlinou; Charakteristika: vedenie keramického workshopu s hlinou pre frekvetantov štúdia arteterapie; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: október 2010

ZXX003 [1 UKO] ref.č. EUCA01581

YZV Menej závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. jedným aut., prem. v. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.

YZV001 [1 UKO] ref.č. EUCA03354

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - Inštitút vzdelávania v arteterapii [Inštitúcia], Bratislava. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Workshop s keramickou hlinou; Charakteristika: vedenie workshopu s keramickou hlinou pre frekvetantov Inštitútu pre vzdelávanie v arteterapii; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: máj, august september 2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka 6,5 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:20.10.2010

YVV Menej závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. kolek. autorov a rem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.

YVV002 [1 UKO] ref.č. EUCA03691

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - 4.medzinárodný keramický workshop l ´art pour la santé [Podujatie], Kalinovo. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:4.medzinárodný keramický workshop l ´art pour la santé; Charakteristika: organizovanie a účasť na keramickom workshope s nevidiacimi a slabozrakými umelcami; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej cinnosti:2007 júl-august; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka

YVV004 [1 UKO] ref.č. EUCA03696

Šicková Jaroslava [UKOPDVV]. - 2.medzinárodný keramický workshop l´art pour la santé [Podujatie], Kalinovo. - Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov:2.medzinárodný keramický workshop l´art pour la santé; Charakteristika: organizovanie a účasť na medzinárodnom keramickom workshope pre nevidiacich a slabozrakých; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; percentuálny podiel:30; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: júl-august 2005

Ukážka umeleckých prác