Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PhDr. Ľuboslav MOZA, PhD.

Curriculum vitae

Moza Ľuboslav, PhDr., je výtvarný teoretik a kritik, prezident spoločnosti ARTEM, galerista, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg.  Ako odborný znalec pre výtvarné umenie a historik umenia, propaguje slovenské výtvarné umenie doma i v zahraničí. Podporuje spoznávanie zahraničného výtvarného prejavu na Slovensku a tým mobilitu kultúrnych osobností v celej Európe. Odborne zostavuje domáce i zahraničné, individuálne a kolektívne výstavy výtvarného umenia.  Počas vernisáží sa zameriava na ojedinelé kultúrno - odborné prezentácie viacerých umeleckých disciplín, organizuje medzinárodné umelecké sympóziá a z novovytvorených diel (výtvarné umenie, literatúra, hudba) pripravuje putovné výstavy po svete (500 rokov od namaľovania Mony Lisy, 2006, Človek a láska v súčasnom umení - k 40. výročiu piesne All you need is love od Beatles, 2007, Alexander Dubček - Vznik legendy, 2008, Medzinárodný rok planéty Zem, 2008, Charlie s Darwin, 200 výročie narodenia, 2009).

V roku 2007 vytvoril projekt, čím založil prestížnu tradíciu výstav významných predstaviteľov slovenskej kultúry s cieľom lepšieho uvedomenia si jej identity pod názvom IDENTIFIKAČNÝ KÓD SLOVENSKA, spojenú s udeľovaním ocenení.

 

Usporiadal viac ako 500 kolektívnych výstav a viac ako 400 samostatných na Slovensku aj v zahraničí (Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Taliansko a iné). Napísal viac ako 1000 odborných článkov, recenzií a umeleckých kritík. Vydal odborné teoretické práce, profilové albumy umelcov a knihy.  Je držiteľom viacerých cien.

 

Vzdelanie:

1967 - ukončená Základná škola,  Bratislava

1967 – 1970 Stredná všeobecnovzdelávacia škola v Bratislave, ukončená s maturitou s vyznamenaním

1970 – 1975 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, veda o výtvarnom umení, absolvovaná štátnou záverečnou skúškou

1983 – Štátnou rigoróznou skúškou udelený doktorát filozofie ( PhDr. )

 

Doplňujúce údaje o vzdelaní:

Krátkodobé študijné pobyty na stredných a vysokých umeleckých školách v rokoch 1975 – 1987  v Sofii, Budapešti, nemeckom  Plauene, Petrohrade, vo francúzskom Arlés a Lyone, na Kórei

Od roku 1990 do dnes viaceré študijné pobyty v Taliansku, Nórsku, Egypte

 

Zamestnanie:

1974 – 30. 9. 1979 – Zväz slovenských výtvarných umelcov v Bratislave, tajomník umeleckých komisií

1. 10. 1979 – 31. 8. 1988 – Ministerstvo školstva v Bratislave, odborný asistent pre vysoké umelecké školstvo

1. 9. 1988 – 31. 10. 1990 – Vysoká škola múzických umení v Bratislave, pedagóg pre predmet dejiny umenia

1. 11. 1990 – 30. 11. 1991 – Novinár kultúrnej rubriky v týždenníku Slovenský národ

20. 11. 1991 – 5. 12. 2006 – Otvorená živnosť pre oblasť umenia

1. 1. 2007 – SZO

1.9.2010 – pedagóg na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave

 

Stále aktívne  pracoval v oblasti kultúry so zameraním na výtvarné umenie.

 

Znalosti a skúsenosti:

- v roku 2009 prednášal na katedre kulturológie Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

- kompletné poznatky o súčasnom slovenskom výtvarnom umení

- rozhľad vo svetovom výtvarnom umení

- skúsenosti v posudzovaní výtvarných diel

- kompletná znalosť galerijnej práce, príprava výstav výtvarného umenia a podobne

- dobré skúsenosti a výsledky v práci s ľuďmi a študentmi

- dobrá znalosť a orientácia v hudbe ( hra na klavíri )

- dobrá znalosť divadelného a filmového umenia ( režisér a herec )

- ucelené poznatky a pochopenie vzájomného prelínania celej oblasti kultúry

- písanie literatúry a poézie

Publikačná a umelecká činnosť

Publikačná činnosť 2005-2010

 

BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách

Moza Ľ.: Naďa Rappensbergerová Jankovičová (Bratislava 2006,  ISBN 80 89030-26-2

MOZA Ľ.: Kontinuita (Bratislava 2009,  ISBN 978-80-970300-0-1)

MOZA Ľ.: Identifikačný kód Slovenska IV, (Bratislava 2010, ISBN 978-8-970300-2-5)

MOZA L.: Vzťahy, (Bratislava 2010, ISBN 978-80-970300-1-8)

MOZA L.:  ANTICIPÁCIA NAŠEJ BUDÚCNOSTI, (BRATISLAVA 2010, ISBN 978-80-970300-3-2)

 

EDI     Recenzie v časopisoch a zborníkoch

MOZA Ľ.: odborné články, recenzie o výtvarnom umení a monografie výtvarných umelcov v každom čísle mesťníka doma a byt (bratislava 2005 – 2008)

 

Umelecká činnosť

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,28.1. 24.2.2010  Zoltán Enzoe Nagy  - Solitér, samostatná,  profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup ( pozvánka v skladačke)

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,25.2. – 24.3.2010  Paola Ceci  - Znovuzrodenie, Rinascita Rebirth, samostatná,  profilová, reprezentačná výstava .Kurátorský projekt, autorský výstup.(pozvánka v skladačke)

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  25.3.- 21.4.2010  Černeková Lucia  - Hry hráčov umenia, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka v skladačke)

 

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  22.4.- 26.5.2010  Borodáč Martin  - Ako bolo na počiatku, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka v skladačke)

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  27.5.- 23.6.2010  Klasová Lívia  - Kto?, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka v skladačke)

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  30.6.- 30.7.2010  Filimonova Lucie  - Vzkaz archandělům psaný rtěnkou na boku mého koně, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka v skladačke)

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  9.9.- 6.10.2010  Asli Kutluay - Svet, kde hodnota kultúry silnie prepájaním jej rozličností, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka v skladačke

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  8.10.- 3.11.2010  Kolesárová Alena – Zo svetov žien, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka v skladačke)

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  4.11.- 1.12.2010  Kratochvíl Jiří - Cesta za poznaním začína každý deň,  samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka v skladačke)

 

-(ZXV)  Galéria BCPB Bratislava,  10.12.2010 - 9.2.2011  Anticipácia našej budúcnosti-  kolektívna, reprezentačná výstava so zahraničnou účasťou Kurátorský projekt, autorský výstup( katalóg)

 

-(ZZV)  Galéria Fontána Piešťany,  6.5.- 20.5.2010  Naďa Rappensbergerová - Jankovičová - Obrazomámenie, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup( pozvánka )

 

-(ZZZ)  Galéria mesta Tamási,  3.12.2010 - 14.1.2010 Výber zo Slovenskej tvorby-  kolektívna, reprezentačná výstava . Kurátorský projekt, autorský výstup (pozvánka)

 

-(ZXV)  Galéria Mestkého úradu v Rači,  1.5.- 31.5.2010  Szokeova Zuzana Máj je Umením Zázrakov ,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup          ( pozvánka)

 

-(ZZX)  Galéria Nová Síň Praha,  23.11.- 12.12.2010  Britt Boutros Ghali ,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup ( pozvánka a katalóg )

 

-(ZZY) Oravský hrad, 7.7.- 30.8.2010  Knap Miroslav Mystický svet ,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup  ( pozvánka )

 

-(ZXV)  Galéria Na schodoch Nitra,  26.5.- 30.6.2010  Zoltán Enzoe Nagy Žitie je pocit, samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup (pozvánka) 

 

-(ZXV)  Galéria Na schodoch Nitra,  26.10.- 7.12.2010  Anticipácia našej budúcnosti-  kolektívna, reprezentačná výstava so zahraničnou účasťou Kurátorský projekt, autorský výstup( katalóg)

 

-(ZXV) Pálffyho palác – Zámocká ulica, 23.2.- 31.3.2010  Balážik Michal Tvorba je nekonečno ,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup  ( pozvánka )

 

-(ZXV) Pálffyho palác – Zámocká ulica, 16.6.- 15.7.2010  Zdenka Marie Nováková Tvorba je nekonečno ,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup  ( pozvánka)

 

-(ZZY) Pálffyho palác – Zámocká ulica, 5.10.- 31.10.2010  Hudák Michal Krajiny pre Johanna Sebastiana Bacha,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup  ( pozvánka, skladačka)

 

-(ZZY)  Rotunda- Slavín,  1.7.2010 young pART-ART schow , kolektívna, reprezentačná výstava . Kurátorský projekt, autorský výstup (pozvánka)

 

-(ZZY)  Rotunda - Slavín,  15.10.2010  Anticipácia našej budúcnosti I.-  kolektívna, reprezentačná výstava . Kurátorský projekt, autorský výstup( katalóg, pozvánka)

 

-(ZZY) Galéria Slovenského rozhlasu, 19.1.- 15.2.2010  Igor Schulman "Pôvab a zmyselnosť. A potom?",samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup  ( pozvánka)

 

-(ZZY)Galéria Slovenského rozhlasu, 23.2.- 3.3.2010 Barbora Paulovičová– Sítajána.,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup  ( pozvánka)

 

-(ZZY)Galéria Slovenského rozhlasu, 20.09- 8.10.2010  Identifikačný kód Slovenska IV..-  kolektívna, reprezentačná . Kurátorský projekt, autorský výstup( katalóg, pozvánka)

 

-(ZZY) Galéria Slovenského rozhlasu, 1.12 .2010- 15.1.2011  Pavel Machotka Prekvapujúci pôvab skutočnosti ,samostatná, profilová, reprezentačná výstava. Kurátorský projekt, autorský výstup  ( pozvánka)

 

Iné aktivity v rokoch 2005 – 2010

Člen Grantovej komisie MK SR,

Predseda poroty pre výtvarné umenie Krištáľové krídlo,

Predseda poroty medzinárodných súťažných prehliadok umenia v Taliansku,

Kurátor 110 individuálnych i kolektívnych výstav výtvarného umenia na Slovensku,

Kurátor 12 kolektívnych medzinárodných putovných výstav, Taliansko, Česko),