Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. Pavol BREIER, ArtD.

Curriculum vitae

Pavol Breier -  absolvent FAMU v Prahe, odbor umelecká fotografia. 

Ťažiskom tvorby je dokument a reportáž, krajina, reklamná a divadelná fotografia. Od konca 70. rokov programovo vytvára cykly z horských oblastí, tematicky zamerané na život ľudí v horách a na veľhorskú prírodu (cykly Orava, Pamír, Himaláje, Tibet a i. ).

Svoju tvorbu prezentuje na kolektívnych aj autorských výstavách , je autorom, resp. spoluautorom viacerých obrazových publikácií, publikuje v obrazových časopisoch.

V súčasnosti pôsobí ako pedagóg na Pedagogickej fakulte UK a  Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.

www.breier.skwww.kailas.sk

Publikačná a umelecká činnosť

Ukážka umeleckých prác