Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. art. Natália OKOLICSÁNYIOVÁ, ArtD.

Vzdelanie 

2019 - ukončené doktorandské štúdiium / Akadémia umení v Banskej Bystrici / Fakulta výtvarných umení / Ateliér kritickej analýzi obrazu / doc. akad.mal. Štefan Balázs, ArtD., 

2010 - ukončené magisterské štúdium / Akadémia umení v Banskej Bystrici / Fakulta výtvarných umení / Ateliér kresby / doc. akad.mal. Štefan Balázs, ArtD., 

Doplňujúce štúdium 

2009 - študijná stáž / University of Arts and Design / Cluj-Napoca, Rumunsko 

2009 / 10 - pracovná stáž / Vice Magazine Československo, Praha, Česká republika 

Výstavná činnosť (výber)

2021 – marec, PRFR (bývalý Tranzit), názov: Wo-Man PAINting, spoločná výstava s Viktorom Fučekom, Bratislava

2021 – január, Nová vlna, názov: Lokálna vlna, skupinová výstava, Trenčín

2020/21 – december/január, Dot. Contemporary Art Gallery, názov: Artbase, skupinová výstava, Bratislava

2020 – október/november, Dot. Contemporary Art Gallery, názov: FEMME FLORALE, skupinová výstava, Bratislava

2019 – 20. september – 27. november, Mestská galéria Rimavská Sobota, názov: Slečny od maliarskeho stojana, skupinová výstava, Rimavská Sobota

2019 – 5. september – 15. september, Galéria 365.Labb, názov: Slečny od maliarskeho stojana, skupinová výstava, Banská Bystrica

2019 – 3. august – 31. august, Galéria Koniareň, názov: Slečny od maliarskeho stojana, skupinová výstava, Trebišov

2019 – 21. jún – 12. júl, Galéria Temporary Parapet, názov: Superphysical, individuálna výstava, Bratislava

2019 – 31. máj – 26. jún, Galéria Ateliér XIII, názov: Slečny od maliarskeho stojana, skupinová výstava, Bratislava

2019 – 29. máj – 31. máj, Galéria Laboratórium výrobné družstvo, názov: Okraj stredu, individuálna doktorandská výstava, Banská Bystrica

2018 – 6. november – 4. december, Galéria Etihad Modern Art Gallery, názov: Rational vs. Intuitive, skupinová výstava, Abu Dhabi, SAE

2018 – 5. september – 16. november, Galéria a kaviareň Art Café, názov: Aktuálny stav, individuálna výstava, Banská Štiavnica

2018 – 4. júl – 2. august, Galéria M. A. Bazovského, názov: Populus, individuálna výstava, Trenčín

2017 – 4. november – 4. december, Galéria Art Hub, názov: Slovak Art Month, skupinová výstava, Abu Dhabi, SAE

2017 – 16. november - 30. november, Galerie Klatovy - Klenová, názov: Předaukční výstava, skupinová výstava, Zámek Klenová, ČR

2017 – 1. december, Benefiční aukce, Greensgate Golf & Leisure Resort, Dýšina, Plzeň, CZ

2017 – 8. november – 11. november, účasť na veľtrhu Art Fair Abu Dhabi, SAE

2017 – 8. jún – 7. september, Agentúra Pardon, Galéria na schodoch redakcie, názov: Obrazy, individuálna výstava, Trenčín, Jilemnického 23

2017 – 4. apríl – 30. máj, Galéria FX, názov: Doktoranti AU, skupinová výstava, Banská Bystrica

2017 – 16. február – 31. marec, Galéria v Caraffovej väznici, názov: Projected Area, skupinová výstava, Prešov

2016 – 17. jún – 31. august, Mestská galéria Rimavská Sobota, názov: Maľba BB, skupinová výstava, Rimavská Sobota

2016 – 21. máj – 21. jún, Galéria Nová Vlna, názov: Tiché miesta, individuálna výstava, Trenčín

2014 – 11. december, Galéria M. A. Bazovského, názov: A(u)kcia, skupinová výstava, Trenčín

2013 – 6. december – 2. marec 2014, Galéria M. A. Bazovského, názov: Horizonty súčasnosti, skupinová výstava, Trenčín

Bibliografia (výber)

Glosolália 4/2020, rodovo orientovaný magazín, vyd: občianske združenie Glosolália

Glosolália 1/2020, ročník 9, rodovo orientovaný magazín, vyd: občianske združenie Glosolália, ISSN 1338-7146

Horizonty súčasnosti V. / výtvarní umelci trenčianskeho kraja, katalóg k výstave Horizonty súčasnosti V., vyd. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 2019, ISBN: 978-80-85140-73-6, tlač: ASAPRINT TRADE s.ro.

Slečny od maliarskeho stojana, katalóg k výstave Slečny od maliarskeho stojana, 2019

Okolicsányiová, Natália: príspevok o tendenciách expresívnej maľby, katalóg k výstave Krivé zrkadlo, vyd. Galéria umelcov Spiša, 2019

Benefiční aukce / Hospic svatého Lazara, katalóg k benefičnej aukcii, tlač: Dragon Press s.r.o. / Klatovy, 2017

Maľba BB, katalóg k výstave Maľba BB, vyd. FVU AU BB, 2016, ISBN: 978-80-89555-74-1

Horizonty súčasnosti IV. / Výtvarní umelci trenčianskeho kraja, katalóg k výstave Horizonty súčasnosti IV., vyd. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 2013, ISBN: 978-80-971105-7-4 

Vedecké a výskumné aktivity

Okolicsányiová, Natália: Okraj stredu, centrum periférie, periféria centra / Žena v euro-americkej postmodernej maľbe, písomná časť dizertačnej práce, 54065fd0-2a63-42e3-94fd-00250991311e, 2019 

Workshopy a rezidencie (výber)

2017 – 10. október – 7. november, Art Hub, Slovak Art Month, maliarska rezidencia, Abu Dhabi, SAE

2016 – 15. august – 28. august, Studio Alta, Subjective Future, divadelná rezidencia, Praha, ČR

2016 – HALA, sympózium vizuálnych umení, Trenčín 

2016 – Akadémia umení v Poznani, kresliarska rezidencia, Skoki, PL 

2015 – 1. júl – 31. júl, CerCCA, maliarska rezidencia, Llorenc del Penedes, Španielsko 

2015 – HALA, sympózium vizuálnych umení, Trenčín 

2014 – HALA, sympózium vizuálnych umení, Trenčín 

2013 – HALA, sympózium vizuálnych umení, Trenčín 

2013 – Mphilms – 4 živly, workshop experimentálneho filmu, Banská Štiavnica 

2013 – Bartoš – grafická agentúra,1. serigrafický workshop, Trenčín 

2012 – Hradišťský plenér, maliarske sympózium, Uherské Hradište, ČR

2012 – Periférne centrá, maliarska rezidencia, Dúbravica, Banská Bystrica 

2012 – DogDocs, workshop jednominútového filmu, Košice 

2011 – Synergy – mediálny workshop na tvorbu videa, Rumunsko