Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doktorandi

Mgr. Lucia Golisová

Katedra výtvarnej výchovy, 3.dDUP15

telefón: +421 910 631 286

e-mail: golisovafedu.uniba.sk

Vzdelanie a kvalifikácia

· Doktorandské štúdium, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, 2017- súčasnosť

· Arteterapeutický výcvik: Intervencia umením – arteterapia v procese socializácie, reedukácie, výchovy a liečby, Inštitút vzdelávania v arteterapii pri OZ Terra Therapeutica, Bratislava, 2015- 2016

· Vysokoškolské vzdelanie II.stupňa, Trnavská Univerzita v Trnave, Filozofická fakulta, Katedra psychológie, 2008 –2013

Zamestnanie

Autistické centrum Andreas, n.o.- psychologička (diagnostika, poradenstvo, terapia), arteterapeutka, lektorka, 2013 – súčasnosť (aktuálne na MD)

Lektorská činnosť

Vedenie odborných seminárov v oblasti porúch autistického spektra pre pedagogických a odborných pracovníkov

Zameranie odbornej a vedecko-výskumnej činnosti

Odborná orientácia je zameraná na výskum arteterapie a jej využitie u ľudí s poruchou autistického spektra

Projekty a granty

2018-2019 získanie Grantu pre mladých vedeckých pracovníkov: Možnosti využitia arteterapie na rozvoj emocionálnej inteligencie u osôb s Aspergerovým syndrómom

Iné aktivity

Členstvo v Asociácii slovenských arteterapeutov

Publikačná činnosť

AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

Rusnáková, L.: Možnosti využitia arteterapie na rozvoj klienta s Aspergerovým syndrómom. In: Svetlo a tieň - arteterapia v procese socializácie : zborník príspevkov z arteterapeutickej konferencie Svetlo a tieň - arteterapia v procese socializácie, Banská Bystrica, 9. 12. 2017. - : 1. vyd. ISBN 978-80-557-1449-3. - Banská Bystrica : Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - Belianum, 2018. - S. 37-52.

Golisová, L.: Podpora rozvoja emocionálnej inteligencie u detí s Aspergerovým syndrómom prostredníctvom arteterapeutických techník. In: Výtvarná edukácia v premenách času : zborník z vedeckej konferencie Vzdelávanie pre budúcnosť. - : 1. vyd. ISBN 978-80-557-1553-7. - Banská Bystrica : Pedagogická fakulta,2019. – S. 123-132.

Mgr. Hana Juhász Muchová

Katedra výtvarnej výchovy, 1.dDUP15

telefón: +421 907 503 861

e-mail: muchova36@uniba.sk