Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doc. Martin ČINOVSKÝ, akad. mal., ArtD.

Curriculum vitae

www.martincinovsky.sk

Vzdelanie a kvalifikácia

 • Habilitácia a titul docent, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, 2002.
 • Doktorandská práca  a titul ArtD., Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, 1985.
 • Vysokoškolské vzdelanie, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, 1977.

Školiteľ doktorandského štúdia

 • Študenti doktorandského štúdia

       Mgr.Art Ľubomír Žálec, VŠVU Bratislava

Pedagogická činnosť

 • Kresba, grafika, ilustrácia, knižná tvorba
 • Grafika

Zameranie odbornej a umeleckej činnosti

 • Voľná grafika, maľba, úžitková grafika 
 • Špecializácia – tvorba a rytectvo cenín

Projekty a granty 

 • Štátny fond kultúry Pro Slovakia – 10 rokov známkovej tvorby, 1997.

Iné aktivity. Členstvo v organizáciách, komisiách

 • Spolok výtvarníkov Slovenska
 • LITA – Výtvarná komisia
 • MDPT SR: Námetová komisia známkovej tvorby, poradný orgán ministra
 • LITA – Reprografická komisia
 • Slovenská pošta, a.s. – Realizačná komisia známkovej tvorby
 • Krištáľové krídlo – komisia pre výtvarné umenie a architektúru

Významné umelecké publikácie

 • Najkrajšie slovenské poštové známky, vydavateľstvo Enterprise pre Slovenskú poštu, a.s., ISBN 80-85342-24-3.

Kongresy

Činovský, M.: „Les rencontres pour l´Europe de la culture“, Comedie francaise, Paríž, Kancelária prezidenta Francúzskej  republiky, Ministerstvo kultúry  Francúzskej republiky, Európska komisia, 2005 (Francúzsko).

Publikačná a umelecká činnosť

Umelecká činnosť 2005-2010:

 

A. Špičkové umelecké dielo alebo umelecký výkon prezentované v zahraničí na renomovaných zahraničných podujatiach a v renomovaných inštitúciách s ohlasom.

Účasť na spoločných výstavách - zahraničné

Činovský, M.: Medzinárodné stretnutie súčasnej grafiky, Kultúrne centrum mesta Couzeix, Kultúrna asociácia, Galéria radnice, Couzeix , Francúzsko, 17.6.-17.7.2005, komisári Nicole Roux, Simone Nathan-Ascher, plagát, katalóg

Činovský, M.: XII. medzinárodné trienále Malé grafické formy, Miejska galeria sztuki w Lodzi, Lodz, Poľsko, 23.6.-11.9. 2005, komisárka výstavy Elsbieta Fuchs, pozvánka, plagát, katalóg

Činovský, M.: Medzinárodný festival výtvarného umenia „Premio internationale d´arte San Crispino“, Villa Baruchello, Porto San Elpido, Taliansko, 15.10.-23.10.2005,  Centrum umenia a kultúry La Tavalozza, komisár Dott. Mauricio Vittello, pozvánka, katalóg

Činovský, M.: Mona Lisa – 500 rokov, 50 umelcov, La Tavalozza, Galéria Artem, Pallazo comunale di Montecosaro, Montecosaro ,Taliansko, 16.12.2006 – 6.1.2007, komisár Dott. Mauricio Vittello, PhDr. Ľuboslav Moza, pozvánka, katalóg

Činovský, M.: Medzinárodná cena umenia "PERLA DELL´ADRIATICO", mesto Grottamare, La Tavolozza, umelecké združenie Artem, 21. 4. - 6. 5 2007, rezidencia hotela La Terazze, Grottamare, Taliansko, komisár Fernando Calva, PhDr. Ľuboslav Moza, pozvánka, plagát

Činovský, M.: Medzinárodné stretnutie súčasnej grafiky, Kultúrne centrum mesta Couzeix, Kultúrna asociácia, Galéria radnice, Couzeix , Francúzsko, 17.6.-17.7.2005, komisári Nicole Roux, Simone Nathan-Ascher, plagát, katalóg

Činovský, M.: XII. medzinárodné trienále Malé grafické formy, Miejska galeria sztuki w Lodzi, Lodz, Poľsko, 23.6.-11.9. 2005, komisárka výstavy Elsbieta Fuchs, pozvánka, plagát, katalóg

Činovský, M.: Medzinárodný festival výtvarného umenia „Premio internationale d´arte San Crispino“, Villa Baruchello, Porto San Elpido, Taliansko, 15.10.-23.10.2005,  Centrum umenia a kultúry La Tavalozza, komisár Dott. Mauricio Vittello, pozvánka, katalóg

 

B. Umelecké dielo alebo umelecký výkon prezentované v zahraničí  s ohlasom

Významné samostatné výstavy- zahraničné

Grafika Martina Činovského, Slovenský inštitút v Moskve, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenský inštitút Moskva, 16.5.-16.6.2005, komisár Dr. Kalnický, pozvánka, plagát

Maľba, grafika, poštová známka Martina Činovského, Slovenský inštitút v Budapešti, Ministerstvo zahraničných vecí SR, Slovenský inštitút Budapešť, 6.4. – 4.5.2006, komisár PhDr. Ľuboslav Moza, pozvánka, plagát

 

C. Národná prezentácia umeleckého diela alebo umeleckého výkonu a ocenenia.

Významné  samostatné výstavy – domáce

Sen maliara, Komorná galéria Burzy cenných papierov Bratislava, 13.9. – 14.10.2006, komisár, PhDr. Ľuboslav Moza, pozvánka, plagát

Činovský, M.: Poštová grafika, obrazy, Festival peknej hudby, Pekná hudba, o. z., mesto Banská Štiavnica, Centrum mestskej kultúry Rubigall, Slovenské banské múzeum, Rytierska sála a knižnica Starého zámku, Banská Štiavnica, 27.7. – 31.8.2007, komisárka Mgr. Elena Zemanová, plagát, pozvánka, program.

Činovský, M.: Poštová grafika, obrazy, mesto Skalica, Galéria u Františkánov, Skalica, 27.7. – 31.8.2008, komisár Dr. Svätopluk Šablatúra, pozvánka, plagát

Účasť na spoločných výstavách – domáce

Činovský, M.: Stretnutie generácií II., Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, SVS, Umelecká beseda Slovenska, 20.4.-9.5.2005, komisár Mária Horváthová,  plagát, katalóg.

Činovský, M.: Obrazopis sveta objektívom M.R Štefánika, Bratislavský hrad, 29.6. –31.8.2005 Slovenské národné múzeum, komisár Dr. Marián Pauer, pozvánka, plagát, pamätný list výstavy.

Činovský, M.: Výstava k benefičnému koncertu Petra Dvorského, Galéria prezidentského paláca Salla Terena, Bratislava, 8.9. – 15.9.2005, Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej, Občianske združenie Nádej pre človeka, komisár PhDr. Ľuboslav Moza, pozvánka

Činovský, M.: Slovenská grafika, Rezidencia veľvyslanectva USA, Bratislava, 26.9. –23.12.2005, Public Affairs Section, komisárka Lora Berg, pozvánka

Stretnutie generácií III., Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, SVS, Slovenský rozhlas, 9.2. – 3.3.2006, komisár Mária Horváthová,  plagát, pozvánka, katalóg.

Činovský, M.: Slovenské eurové mince, Národná banka Slovenska, Odd. platidiel NBS, 12.5. – 12.6.2006, Bratislava, Kremnica, Banská Bystrica, Košice, pozvánka, brožúra, plagát

Činovský, M.: Nitra 2006, národná filatelistická výstava, Zväz slovenských filatelistov, Matica slovenská, Slovenská pošta, a.s., 7.6. – 7.7.2006, Dom Matice slovenskej, Nitra, pozvánka, katalóg, príležitostná pečiatka

Činovský, M.: Mona Lisa – 500 rokov, 50 umelcov, Galéria Artem, Slovenské národné múzeum, 22.9. – 12.10.2006, Bratislavský hrad, komisár PhDr. Ľuboslav Moza, Katarína Mozová, pozvánka, katalóg

Činovský, M.: Stretnutie generácií IV., Členská výstava Spolku výtvarníkov Slovenska, SVS, Pálffyho palác na Zámockej ulici, Bratislava, 1.3. – 28.3.2007, komisár Mária Horváthová,  plagát, pozvánka, katalog

Činovský, M.: Identifikačný kód Slovenska, Spoločnosť Artem s podporou Ministerstva kultúry SK, Národné osvetové centrum, Nám. SNP 12, Bratislava, 10.6. – 16.7.2007, kurátor výstavy PhDr. Ľuboslav Moza, pozvánka, katalóg

Činovský, M.: Interpretácia skutočnosti – Umenie 2007, Ministerstvo kultúry SR, Združenie historikov moderného výtvarného umenia, Národné osvetové centrum, Dom umenia, Bratislava, 8.12.2007 – 20.1.2008, kurátorky Mgr. Xénia Lettrichová, PhDr. Dagmar Srnenská,

Diela zavedené do zbierok – zbierky národného významu a realizované diela:

Zastúpenia v zbierkach:

Poštovní muzeum Praha, Česká pošta, Česka republika

Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava

Poštové múzeum Banská Bystrica, Dokumentačné centrum Slovenskej pošty, a.s.

Harvardova univerzita, Cambridge, USA

Národná banka Slovenska

 

Ocenenia

2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Madona Majstra Pavla,Verejná súťaž Národnej banky Slovenska, 2005

2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Biatec, Verejná súťaž Národnej banky Slovenska, 2005

2. cena – výtvarný návrh slovenskej eurovej mince: Devín, Verejná súťaž Národnej banky Slovenska, 2005

Cena kritiky – Medzinárodný festival výtvarného umenia „Premio internationale d´arte San Crispino“, Taliansko, 2005

1. cena – Mimoriadna umelecká osobnosť, Medzinárodná cena umenia "PERLA DELL´ADRIATICO", mesto Grottamare, Taliansko, 2007

 

Citácie

Filatelistický časopis Zberateľ, ročník 2007, číslo 3, Mgr. Antónia Paulinyová: Známka a známková grafika

Ranné ladenie, Rádio Devín, 22. 9. 2006, red. Tomáš Rec. Rozhlasová relácia

„Zrkadlenie,  Rádio Slovensko,16.9.2006, 17. 9. 2006 Rádio Devín, red. R. Šimášek, Rozhlasová relácia

Dolmen, Rádio Devín, 10. 10. 2006, red. Táňa Sedláková. Rozhlasová relácia

Uvedenie TV filmu o tvorcovi na domácej scéne

Činovský, M.: Nevidené príbehy – Portrét M. Činovského, scenár a réžia Ladislav Munk, 2006

Ukážka umeleckých prác