Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

akad. soch. Alojz DRAHOŠ, PhD.

Curriculum vitae

Vzdelanie a kvalifikácia

 • Dizertačná práca a titul PhD., Univerzita Komenského Bratislava, 2005.
 • Vysokoškolské vzdelanie, Vysoká škola výtvarných umení Bratislava, 1975-1981.

Pedagogická činnosť

 • Modelovanie
 • Figurálne modelovanie
 • Tvorba v sochárskych materiáloch
 • Keramická tvorba
 • Sochárska tvorba - objekt
 • Sochárska tvorba - šperk

Zameranie odbornej a umeleckej činnosti

Priestorové disciplíny (základy modelovania, figurálne modelovanie, keramická tvorba, tvorba v sochárskych materiáloch...) zahŕňajú výučbu klasického modelovania, ktoré postupne môže prechádzať až do abstraktnej polohy s použitím rôznych sochárskych materiálov. Kurzy vytvárajú priestor aj pre  tvorivú prácu, ktorá vyúsťuje do spoločnej realizácie konkrétnych projektov. Výsledky kurzov sú o.i. úspešne prezentované na domácich a zahraničných výstavách.

Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje voľnej sochárskej tvorbe – komornej plastike, medaile, tvorbe reliéfu, ale i rozmernejším prácam do architektúry.

 

Iné aktivity

 • Združenie výtvarných umelcov Západného Slovenska
 • Spolok voľných výtvarníkov
 • Združenie medailérov Slovenska

Viacej informácií: www.alojzdrahos.sk

Publikačná a umelecká činnosť

PUBLIKAČNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ 2005-2010

Publikačná činnosť

CEC04 Drahoš, Alojz : Windov I, II, III : Bronz In:HatáresetekazÉremmmúvészetben. - Budapest : MagyarAlkótomúvészekOrságosEgyesülete, 2005. - S. 12. ISBN 963-219-045-9 [Határesetekazéremmmúvészetben. Budapest, 20.5.-1.6.2005]

CEC05 Drahoš, Alojz : Fragmentoda Vida I, II, III : Bronz In: ExposiçâodemedalhascontemporáneasEslovacas. - Lisboa : CasadaMoeda, 2005. - S. 6-7

[ExposiçâodemedalhascontemporáneasEslovacas. Lisboa, 23.6.-29.7.2005]

CED Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v domácich vydavateľstvách

CED01 Drahoš, Alojz : Polarity IV : Bronz In: 13. členská výstava UBS. - Bratislava : Umelecká beseda slovenská. - S. [1] [13. členská výstava UBS. Bratislava, 6.12.2004-28.1.2005]

CED02 Drahoš, Alojz : Zasnená, Brána, Pocta, Dvaja, Sama : Bronz

In: Slovenská medaila 1995-2005. - Kremnica : Múzeum mincí a medailí, 2005. - S. 20-21.  ISBN 80-88973-18-X [Slovenská medaila 1995-2005. Výstava. Kremnica, 15.12.2005]

CED03 Drahoš, Alojz : Prírodný motív : Drevo In: Medzinárodné sochárske sympózium. - Bratislava : Umelecká beseda slovenská, 2005. - S. [6]

[Medzinárodné sochárske sympózium Terchová 2005. Terchová, 2005]

DAI Dizertačné a habilitačné práce

DAI01 Drahoš, Alojz - Harangozó, Stanislav : Nové princípy a špecifiká výučby sochárskych disciplín na školách s výtvarným zameraním. - Bratislava : [s.n.], 2004. - 178 s.

Doktorandská dizertačná práca (PhD.) - Univerzita Komenského, Bratislava, 2004-2005

Lit. 77 zázn.

 

· Sborník autorů a zhotovovatelů mincí, medailí, plaket, vyznamenání a odznakú (sevztahem k Čechám, Moravě, Slezku a Slovensku. Nakladatelství libris Praha 2006 ISBN 807277-324-0.

 

Umelecká činnosť

Závažné umelecké diela a výkony väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované kolektívom autorov, premiérovo uvedené na renomovanom podujatí a v renomovaných  inštitúciách v zahraničí

· Svetová výstava medailí FIDEM XXX. ColoradoSprings. USASeptember 2007 pretrvávajúca aj v r. 2008. Katalóg, pozvánka, plagát (vystavoval v rámci národnej kolekcie.)

 

·  ZYZ     ArtMuseumFinlandTampere, Fínsko / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZYZ - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v zahr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: FIDEM XXXI - Internationalartmedalfederation; Charakteristika: Svetová medailérska výstava, 16.06.2010-29.08.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 16.06.2010-29.08.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: katalóg; Odkaz na internetový zdroj: www.fidem-medals.org; www.tampere.fi; Identifikátor: EUCA00865

 

Umelecké dielo alebo umelecký výkon prezentované v zahraničí  s ohlasom

Významné samostatné výstavy v zahraničí

 

· Pozdrav tretiemu tisícročiu, Slovenský inštitút, Varšava, Poľsko, 5. 9.-30. 9.2006 (pozvánka, skladačka, informácie na internete)

(RyszardBobrowski: Alojz Drahoš – fascynacjabrazem i kameniem. PrzegladSrodkowoeuropejski. CentralEuropeanReview. Numer 43, Styczen/January 2007. (ISSN 1232-0447)

   (Rynek. InformatorkulturalnyStaromiejskiego domu kulturyWarszawa, nr. 24-09/2006, s. 20. (ISSN 1733-5906)

· Pozdrav tretiemu tisícročiu, Teatrmuzyczny, Lodž, Poľsko, 6. 10.-30.10. 2006 (pozvánka, skladačka, informácie na internete)

(www.teatr-muzyczny.lodz.pl – O autorze Alojz Drahoš)

 

Účasť na spoločných výstavách v zahraničí

     

 • AssociacaodeMedalhistasdaEslováquia – výstava združenia medailérov Slovenska.  CasadaMoeda, Portugalsko, Lisabon, 23.6.-29.7. 2005 (katalóg, pozvánka)
 • Hranice a hraničné prípady v medailérstve, Maďarsko, Budapešť, 15. 5. -15. 6. 2005 (pozvánka,  katalóg)           
 • Maliarska a sochárska kresba členov UBS, Rakúsko,Viedeň, Slovenský inštitút, 9. 11.-30.11. 2005  (skladačka)
 • Výberová výstava UBS, 85 rokov UBS, Poľsko, NowySacz, 28.4. -22.5.2006

      (katalóg)

·         Výberová výstava UBS, 85 rokov UBS, Poľsko, Krakow – Nowa Huta, 20.6.- 30. 7. 2006 (katalóg)

 • Vinspirace, Česko, Břeclav 2006, Medzinárodní bienále výtvarní tvorby na tému víno, 16. 6. – 22. 9. 2006 (pozvánka, katalóg)
 • ... k prameňom. Výstava pri príležitosti 85. výročia založenia Umeleckej besedy slovenskej. Taliansko, Rím, Slovenský inštitút, 17. 5. -12. 6. 2007(pozvánka,  katalóg)
 • Kresba (RysunkizeSlowacji). Výstava vybraných členov UBS. Poľsko, NowySacz, 3.8.-26.8.2007 (pozvánka spolu so skladačkou s textom)
 • II. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky umenia Perla Adrie, 9. 4.-26. 4.2008, Taliansko, Grottammare (pozvánka, katalóg) 
 • Profily UBS. Repríza výstavy Múzeum M. Munkácsyho v Békešskej Čabe, Maďarsko, 18.09.2008
 • V. Medzinárodné bienále súčasnej medaily, Portugalsko, Seixal, 16. 4.-28.6.2008 . (pozvánka, plagát, katalóg)
 • ZYZMedzinárodný festival výtvarného umenia „Premiointernationaled´arte San Crispino“,Drahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, CENTRO DARTE  E CULTURA LA TAVALOZZA (Podujatie). -Porto San Elpidio, Taliansko,  13.6.-27.6.2009 Materiály: pozvánka, plagát, skladačka. Kategória: ZYZ – Závažné umel. Diela a výkony väčšieho rozsahu interpret.. kolektívom aut., prem. uv. na renom. poduj. a v renom. Inšt. v zahr.; Druh činnosti: PREHLIADKA Úroveň: medzinárodná; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná kolekcia (na skup. akcii)
 • ZYZ Medzinárodné centrum súčasnej medailySeixal, Portugalsko / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZYZ - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v zahr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: VI. bienalinternacionaldemedalhacontemporaneaSeixal Portugalsko; Charakteristika: Medzinárodné bienále súčasnej medaily, 17.04.2010-13.07.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 3; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 17.04.2010-13.07.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, katalóg; Odkaz na internetový zdroj: www.seixal.com; Identifikátor: EUCA00862
 • ZZZSlovenský inštitútBerlín, Nemecko / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZZZ - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v zahr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Reverzie. Cesty abstraktného umenia.; Charakteristika: Kolektívna výstava, výber autorov UBS, 04.02.2010-12.03.2010, kurátor PhDr. Emil Semanco; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 04.02.2010-12.03.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, skladačka; Odkaz na internetový zdroj: www.mzv.sk/siberlin; www.artslovakia.com; Identifikátor: EUCA00861

 

 

 • ZZZSlovenský inštitút Praha, Čechy / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZZZ - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v zahr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Umelecká beseda slovenská 1990-2010. Jubilejná výstava venovaná 20. výročiu obnovenia činnosti UBS; Charakteristika: Výber z tvorby 30 slovenských umelcov. 16.09.2010-30.09.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 16.09.2010-30.09.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka; Odkaz na internetový zdroj: www.mzv.sk; www.ubs.sk; www.mzv.gov.sk; www.slova.kemb.cz; Identifikátor: EUCA00859
 • ZYZ OsrodekKultury i Sztuki,Wroclaw, Poľsko./ DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZYZ - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v zahr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Znad Dunaju, Weltawy i Wisly. Medalierzy i ich dziela. IX. edycjawystawy; Charakteristika: Medzinárodná výstava medailérov krajinvyšegradskej štvorky, 28.05.2010-30.06.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 10; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 28.05.2010-30.06.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, katalóg, plagát; Odkaz na internetový zdroj: www.okis.pl; Identifikátor: EUCA00863

 

Významné  samostatné výstavy – domáce

 

 •  Galéria Fontána Piešťany, 22.3–14.4.2005 (pozvánka, skladačka)
 • YZV Hľadanie tvaru,Bratislava Drahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Najvyšší kontrolný úrad (Podujatie). -Bratislava, Slovensko 12.11.2008-5.2.2009 Materiály: pozvánka,  skladačka. Kategória: YZV – Menej závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret.. jedným aut., prem. uv. na ostat. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Druh činnosti: VÝSTAVA Úroveň: národná; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná  (individuálna).
 • ZZYGaléria M. A .BazovskéhoTrenčín/ DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZZY - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Hľadanie tvaru; Charakteristika: Samostatná výstava, národná úroveň,kurátorka PhDr. Alena Hejlová, 19.03.2010-02.05.2010; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 19.03.2010-02.05.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, katalóg; Odkaz na internetový zdroj: www.gmab.sk; www.tsk.sk;; Identifikátor: EUCA00285

 

 

 • ZZVGaléria NR SR, Západná terasa Bratislavského hradu / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZZV - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Hľadanie tvaru III; Charakteristika: Samostatná výstava, národná úroveň, kurátorka PhDr. Alena Hejlová, 20.07.2010-25.08.2010; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20.07.2010-25.08.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, katalóg; Odkaz na internetový zdroj: www.gmab.sk; www.muzeum.sk; www.nrsr.sk; www.slovakradio.sk; www.historia.sk; Identifikátor: EUCA00286

Účasť na spoločných výstavách doma

 

·         XIII. Členská výstava UBS, Výstavná sieň UBS Slovenský rozhlas, Bratislava, 6. 12. - 28. 1. 2005 (pozvánka, skladačka)

·         Exhibition Slovak ArtAssociation (Bush – Putin. Slovakia summit 2005), Incheba, Bratislava, február 2005

·         Stretnutie umelcov Záhoria (pri príležitosti  20. výročia vzniku Záhorskej galérie),   Záhorské múzeum Skalica, 18. 2. – 18. 3. 2005 (pozvánka, skladačka)

·         Medzníky, 15 rokov obnovenej Umeleckej besedy slovenskej, Výstavná sieň UBS Slovenský rozhlas, Bratislava, 31. 3.-12. 5. 2005 (pozvánka, katalóg)

·         Letný salón, Galéria ARDAN, Bratislava, 1. 7. – 2. 9. 2005 (pozvánka, katalóg)

·         XIV. Členská výstava UBS, Výstavná sieň UBS Slovenský rozhlas, Bratislava, 20. 12. – 04. 2. 2006  (pozvánka, skladačka)

·         7. zimný salón galérie Ardan, Galéria Ardan, Bratislava, 10. 12. 2005 – 31. 1. 2006 (pozvánka) (pokračovanie z r. 2005)

·         Slovenská medaila 1995-2005 (15 rokov vzniku ZMS), NBS-Múzeum mincí a medailí, Kremnica, 15. 12. 2005 – 17. 2. 2006 (pokračovanie z r. 2005

·         Umenie abstrakcie III .UBS Výstavná sieň Slovenský rozhlas, Bratislava, 8. 6. - 14. 7. 2006(Ohlas: Socha nemusí mať hlavu a telo (mag) SME 30. 6. 2006)

·         Iná krajina, ZVUZS, Dunajská Streda, Galéria maďarských výtvarníkov, 7. 6. – 20. 6. 2006 (pozvánka)

·         Salón  2006,Členská výstava ZVUZS, Západoslovenské múzeum Trnava, 22. 6. – 07. 9. 2006 (pozvánka)

·         Bienále voľného výtvarného umenia 2006, SVU, Bratislava, 7. 9. – 12. 10. 2006 (pozvánka, katalóg)

·         8. zimný salón galérie Ardan, Galéria Ardan, Bratislava, 28. 11. 2006-31. 1. 2007(pozvánka)

·         ....k prameňom. Výstava pri príležitosti 85. výročia založenia Umeleckej besedy slovenskej. Oravská galéria, Dolný Kubín, 11.1. -25.02.2007  (skladačka)

·         XV. členská výstava UBS. Národné osvetové centrum, Bratislava, 01.2. -27.2.2007 (pozvánka, skladačka - plagát)

·         Slovenská medaila 2007. Sieň SVÚ, Bratislava, 13. 2. -28. 2. 2007. (pozvánka, katalóg)

·         Erato 5. Galéria ART-MA, Dunajská Streda, 16.5. -30. 5. 2007. (pozvánka, skladačka)

·         9. zimný salón galérie Ardan. Galéria Ardan, Bratislava, 07.12. 2007-31.1.2008 (pozvánka)

         (Ohlas: V bratislavskej galérii Ardan otvorili Zimný salón Bratislava 7. decembra  2007(TASR) SME)

·         Interpretácia skutočnosti. Umenie 2007.  Slovenská maľba, socha, grafika. Dom umenia Bratislava. 8.12.2007-20.1.2008  (pozvánka, katalóg)

·         9. zimný salón galérie Ardan. Galéria Ardan, Bratislava, 07.12. 2007-31.01.2008. Pozvánka

·         XVI. Členská výstava UBS, Národné osvetové centrum, Bratislava, 6.3. 2008-27.03.2008 (pozvánka, skladačka-plagát) Kurátor:  Koncepcia výstavy: P. Sika, O. Bartko, M. Drugda, M. Tvrdoň

·         Iná krajina. Galéria ART-MA, Dunajská Streda, Organizátori: ZVUZS  4. 6. 2008-16. 6. 2008 (pozvánka, skladačka) 

·         Profily UBS. Vlastivedné múzeum Trebišov, 25. 06. 2008-03.08.2008. Repríza Jaslo Poľsko, Békešská Čaba Maďarsko (katalóg, pozvánka)

·         Salón ZVUZS. Trnava, Západoslovenské múzeum, 18. 6. 2008-16.10.2008 (pozvánka, skladačka)

·         Výber zo súčasného slovenského sochárstva. Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne, 26. 9.-30. 11. 2008.  Koncepcia výstavy: PhDr. D.Lovišková , PaedDr. E. Porubänová, PhDr. A. Hejlová, ( pozvánka, katalóg)

·                    YXV Drôtený šperk a sochy.,Drahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Mestské centrum kultúry (Podujatie). - Malacky, Slovensko 15.5..-7.6.2009 Materiály: pozvánka Uvedenie na internetovej adrese  Kategória: YXV – Menej závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu vytv. alebo interpret.. jedným aut., prem. uv. na ostat. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Druh činnosti: VÝSTAVA Úroveň: regionálna; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná  (individuálna).

 

·                    ZYYVýber zo súčasného slovenského sochárstva. ( Repríza pôvodnej výstavy z GMAB v Trenčíne),Drahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Oravská galéria (Podujatie). – Dolný Kubín, Slovensko 22.1.-29.3.2009 Materiály: pozvánka, plagát, katalóg. Uvedenie na internetovej adrese  Kategória: ZYY –Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret.. kolektívom aut., prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v dom. prostr.; Druh činnosti: VÝSTAVA Úroveň: národná; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná kolekcia (na skup. akcii).

·                    XYYReverzie. Cesty abstraktného umenia. Drahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Dom umenia (Podujatie). – Bratislava, Slovensko12.3.-8.4.2009 Materiály: pozvánka, skladačka Kategória: XYY –Ostatné umel. diela a výkony menšieho rozsahu vytv. alebo interpret.. kolektívom aut., prem. uv. na ostat. poduj. a v  inšt. v dom. prostr.; Druh činnosti: VÝSTAVA Úroveň: národná; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná kolekcia (na skup. akcii).

·                    XXVErrato.. Drahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Galéria ART-MA (Podujatie). – Dunajská Streda, Slovensko10.6.-20.6..2009 Materiály: pozvánka, skladačka Kategória: XXV –Ostatné umel. diela a výkony menšieho rozsahu vytv. alebo interpret.. kolektívom aut., prem. uv. na ostat. poduj. a v  inšt. v dom. prostr.; Druh činnosti: VÝSTAVA Úroveň: regionálna; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná kolekcia (na skup. akcii).

·                    XXVUmenie pomáhať umením. Srdcom k srdcu Drahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, Galéria Aura (Podujatie). – Žilina, Slovensko22.9.-25.10..2009 Materiály: pozvánka, Kategória: XXV –Ostatné umel. diela a výkony menšieho rozsahu vytv. alebo interpret.. kolektívom aut., prem. uv. na ostat. poduj. a v  inšt. v dom. prostr.; Druh činnosti: VÝSTAVA Úroveň: regionálna; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná kolekcia (na skup. akcii).

·                    ZYVMedailérsky portrét a autoportrétDrahoš Alojz, , UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, katedra výtvarnej výchovy, NBS – Múzeum mincí a medailí, Štátna mincovňa Kremnica, Slovensko 30.10.2009-31.1.2010 Materiály: pozvánka, katalóg. Uvedenie na internetovej adrese  Kategória: ZYV –Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret.. kolektívom aut., prem. uv. na ostat.. poduj. a v  inšt. v dom. prostr.; Druh činnosti: VÝSTAVA Úroveň: národná; Štádium: realizácia, prezentácia; Miera účasti: samostatná kolekcia (na skup. akcii).

 

·         ZYVZáhorská galériaSenica / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZYV - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. kolek. autorov a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: V. stretnutie umelcov Záhoria; Charakteristika: Kolektívna výstava pri príležitosti 25. výročia vzniku Záhorskej galérie v Senici, národná úroveň, kurátor PhDr. Štefan Zajíček, 05.11.2009-28.02.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.11.2009-28.02.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, katalóg; Odkaz na internetový zdroj: www.muzeum.sk; www.senica.sk; Identifikátor: EUCA00287 ()

 

·         ZYVZáhorské múzeum Skalica / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZYV - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. kolek. autorov a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Umelci Záhoria; Charakteristika: Výber diel z výstavy V. stretnutie umelcov Záhoria, národná úroveň, kurátor PhDr. Štefan Zajíček, 05.03.2010-02.04.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.03.2010-02.04.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka; Odkaz na internetový zdroj: www.zahorskemuzeum.sk; www.muzeum.sk; Ďalšie údaje: Záhorie, ročník XIX, č. 1/2010, s.29-31; Identifikátor: EUCA00289

 

 

·         ZVVGaléria RadniceRožňava/ DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZVV - Závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. kolek. autorov a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medailérsky portrét a autoportrét; Charakteristika: Repríza výstavy, národná úroveň, výstava v rámci Dní mesta Rožňava 2010, 05.02.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 05.02.2010; Odkaz na internetový zdroj: www.inforoznava.sk; www.roznava.sk; zusroznava.sk; Identifikátor: EUCA0086

 

·         ZYY Múzeum Vojtecha LöffleraKošice/ DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZYY - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Medailérsky portrét a autoportrét; Charakteristika: Repríza výstavy, národná úroveň, kurátorka PhDr. Ľuba Belohradská, 22.04.2010-30.05.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 22.04.2010-30.05.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, katalóg; Odkaz na internetový zdroj: www.kosice-city.sk; www.muzeum.sk; Identifikátor: EUCA00291

 

·         YVVART-MA / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: YVV - Menej závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. kolek. autorov a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Iná krajina; Charakteristika: Kolektívna výstava, národná úroveň,12.05.2010-22.05.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 3; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 12.05.2010-22.05.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka; Identifikátor: EUCA00868

 

 

·      YYVZápadoslovenské múzeum / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: YYV - Menej závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Salón ZVUZS. Bienále - terče; Charakteristika: Kolektívna výstava, národná úroveň, kurátorka PaedDr. Simona Jurčová, 09.06.2010-12.09.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 2; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 09.06.2010-12.09.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka; Odkaz na internetový zdroj: wwww.muzeum.sk; www.galeriazz.sk;; Identifikátor: EUCA00866

 

·         ZYY Umelecká beseda slovenská 1990-2010 / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZYY - Závažné umel. diela a výkony väčšieho rozsahu vytv. alebo interpret. kolek. autorov, prem. uv. na renom. poduj. a v renom. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Podujatie; Názov: Umelecká beseda slovenská 1990-2010. Jubilejná výstava venovaná 20. výročiu obnovenia činnosti UBS; Charakteristika: Kolektívna výstava, národná úroveň,kurátori PhDr. Ľubomír Podušel, CSc, PhDr. Pavol Sika, 04.08.2010-28.08.2010; Miera účasti: Kolektívna / Skupinová; Percentuálny podiel: 3; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 04.08.2010-28.08.2010; Dokumentácia realizácie výstupu/výkonu: pozvánka, plagát, katalóg; Odkaz na internetový zdroj: www.nocka.sk;www.ubs.sk;www.navstevnik.sk;www.sme.sk;www.galeriazz.sk; Identifikátor: EUCA00858

Aktívna účasť na zahraničných a domácich kongresoch  v rokoch 2005 – 2010. Sympózia a festivaly.

·         Medzinárodné sochárske sympózium Terchová 2005 (15. 8. – 2. 9. 2005), UBS (katalóg)

Zastúpenie v zbierkach.

·   Galéria F. Studeného Nitra.

·   AVS Praha.

·   NBS - Múzeum mincí a medailí Kremnica.

·   SNM Bratislava.

·   Galéria M. A. Bazovského Trenčín

·   Súkromné zbierky: Slovensko, USA, Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Japonsko, Francúzsko.

Ocenenia za umeleckú  tvorbu v rokoch 2005 - 2010

·         2. cena za sochu na II. ročníku medzinárodnej súťažnej prehliadky umenia Perla Adrie, Taliansko, Grottammare (2008)

·         Špeciálna Cena  Trofej mesta Porto Sant Elpiodio na X. Medzinárodnom festivale výtvarného umenia. Taliansko, Porto SantElpidio (2009)                                                      

Realizované diela v rokoch 2005 - 2010

Cena za Literatúru faktu, epoxydová plastika, 2005.

Hlavná cena za literatúru, Asociácia organizácie spisovateľov Slovenska, bronzová plastika,2005.

Cena za Literatúru faktu, epoxydová plastika, 2006.

Hlavná cena za literatúru, Asociácia organizácie spisovateľov Slovenska, bronzová plastika,2006.

Cena za Literatúru faktu, epoxydová plastika, 2007.

Hlavná cena za literatúru, Asociácia organizácie spisovateľov Slovenska, bronzová plastika,2007.

 

YXV     Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: YXV - Menej závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu 2008 s názvom HUDBA IV.; Tech. popis: liaty bronz, výška 26,5 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 02.12.2009; Odkaz na internetový zdroj: www.slovenskispisovatelia.com/aktuality.html; Identifikátor: EUCA01825


YXV     Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: YXV - Menej závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 2008 s názvom SÚZVUK IV.; Tech. popis: liaty bronz, výška 29,5 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 02.12.2009; Odkaz na internetový zdroj: www.slovenskispisovatelia.com/aktuality.html; Identifikátor: EUCA01823

YXV     Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: YXV - Menej závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu 2009 s názvom HUDBA V.; Tech. popis: liaty bronz, výška 26,5 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20.10.2010; Identifikátor: EUCA01827

YXV     Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska / DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: YXV - Menej závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Cena Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska 2009 s názvom SÚZVUK V.; Tech. popis: liaty bronz, výška 29,5 cm; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 20.10.2010; Identifikátor: EUCA01826

ZXV Revitalizácia obecného parkuZohor/DRAHOŠ, Alojz, UKOPDVV, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy; Kategória: ZXV - Závažné umel. diela a výkony menšieho rozsahu, vytv. alebo interpret. jedným aut. a prem. uv. na ost. poduj. a v ost. inšt. v dom. prostr.; Výstup umeleckej činnosti: Autorský výstup; Druh výstupu: Dielo; Názov: Poprsie generála M. R. Štefánika v nadživotnej veľkosti, pamätník v obci Zohor; Tech. popis: poprsie v nadživotnej veľkosti, liaty bronz, výška 113 cm, 2009; Miera účasti: Samostatná / Sólistická; Dátum zverejnenia výstupu/výkonu umeleckej činnosti: 17.01.2010; Odkaz na internetový zdroj: www.zahorskemuzeum.sk; www.zahorak.sk;; Identifikátor: EUCA01272

 

·         Bronzová tabuľa A. Hlinku  ( s textom a portrétom). Zohor, 2010.

 

·   Umelecké práce zverejnené na internete

 

• Vlastná internetová stránka výtvarníka – www.alojzdrahos.sk    

• Internetová stránka členov Umeleckej besedy slovenskej www.artslovakia.com

•Internetová stránka členov Združenie výtvarníkov Západného Slovenska            www.zvuzs.sk

• Internetové stránky súkromných galérií výtvarného umenia na Slovensku i v Čechách

 

Uvedenie televízneho filmu na domácej scéne

 

• Drahoš, A.: Prezentácia tvorby, televízia TVA (réžia Pavel Gábor), október 2005 (plus reprízy)

• Drahoš, A.: TV Galéria, televízia STV2 (réžia JiříFojtík), 2.12.2006 (plus repríza)

Iné aktivity

Členstvo:

 • Združenie výtvarných umelcov Západného Slovenska.
 • Umelecká beseda Slovenska.
 • Združenie medailérov Slovenska.

Ukážka umeleckých prác