Zamestnanci

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
00421949719797
02/502 22 124
Miestnosť
S-124
Publikačná činnosť

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 121
Miestnosť
115
Publikačná činnosť

doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 128
0905 612 607
Miestnosť
S-132

doc. akad. mal. Stanislav Harangozó

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 127
Miestnosť
S-131
Publikačná činnosť

Daniela Jakalová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
sekretárka, sekretár
Telefón
02/502 22 126
Miestnosť
130

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telefón
02/502 22 126
Miestnosť
Š-125

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
00421907670172
Miestnosť
317

PhDr. Ľuboslav Moza

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 129
Miestnosť
S-133
Publikačná činnosť