Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
00421949719797
02/901 59 218
Miestnosť
S-124
Publikačná činnosť

doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 59 216
Miestnosť
115
Publikačná činnosť

doc. akad. mal. Martin Činovský, ArtD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 128
0905 612 607
Miestnosť
S-132

Mgr. Iva Dejová, PhD. et PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/502 22 131
Miestnosť
S-135
Publikačná činnosť

doc. akad. mal. Stanislav Harangozó

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 127
Miestnosť
S-131
Publikačná činnosť

Daniela Jakalová

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
sekretárka, sekretár
Telefón
02/502 22 126
Miestnosť
130

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telefón
02/901 59 221
Miestnosť
S-134
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/502 22 126
Miestnosť
Š-125
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra výtvarnej výchovy
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
00421907670172
Miestnosť
317
Publikačná činnosť