Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sylaby

Sylaby, zimný semester 2019/2020, Katedra výtvarnej výchovy

prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

 

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

 

 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

 

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal. 

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

 

 

 

 

akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

 

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

 

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Základy kresby

Polohy kresby

Grafika

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Digitálna ilustrácia

Grafický dizajn

Počítačová grafika

Vizuálna komunikácia 

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Sylaby ku kurzom, letný semester 2018 / 2019

prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

Výtvarné materiály a média v arteterapii
Arteterapia

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Didaktika výtvarnej výchovy 2
Pedagogická prax 3,  A, B
Plošné výtvarné médiá
Reflexívny didaktický seminár
Výtvarná pedagogika 1

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Súčasné vizuálne umenie

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal. 

Maľba
Základy výtvarnej kultúry
Maliarske presahy

Kurz maľby a fotografickej tvorby v krajine

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Maľba
Podoby maľby

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Súčasné umenie v Strednej Európe
Kontexty vizuálneho umenia
Dejiny výtvarného umenia 2

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Grafika, ilustrácia
Základy grafiky
Grafické presahy

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Materiál a koncept
Priestorová tvorba
Základy keramiky
Keramická tvorba

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Dejiny výtvarného umenia 2

Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Aplikované digitálne médiá v primárnom vzdelávaní
Pedagogika výtvarného umenia
Plošné výtvarné médiá


Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Fotografia
Fotografické stratégie
Intermediálna tvorba
Kurz maľby a fotografickej tvorby v krajine
Multimédiá 
Multimediálna tvorba

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Kresba
Základy grafiky
Úžitková grafika
Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Digitálny obraz
Podoby grafického dizajnu
Základy vizuálnej komunikácie
Tvorivé laboratórium v prírode

Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine
Plošné výtvarné médiá (Skupina B)
Základy keramiky

Mgr. art. et Mgr. Soňa Patúcová

Kresba

Mgr. Lucia Minichová

Artefiletika

Mgr. Lucia  Golisová (Rusnáková)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylaby ku kurzom, zimný semester 2018

 

 

prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

Arteterapia

Základy arteterapie

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Didaktika výtvarnej výchovy 1.

Seminár k diplomovej práci

Pedagogická prax 2, A, B

Výtvarná pedagogika 2


prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

METODIKA PÍSANIA ODBORNÉHO TEXTU VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII 

 

doc. Stanislav Harangozó, akad. mal. 

Základy maľby

Maliarska tvorba

Priestor v maľbe

Základy výtvarnej kultúry

 

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Maliarska tvorba

Súčasné podoby maľby

Základy kresby

 

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Dejiny výtvarného umenia 1

Teória a filozofia vizuálneho umenia


doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Grafický experiment


akad. soch. Alojz Drahoš, PhD.

Priestorové projekty

Objekt a šperk

Modelovanie

Sochárske koncepty


PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Základy výtvarnej kultúry


Mgr. Miloš Kmeť, PhD.

Priestorové výtvarné médiá

Seminár k bakalárskej práci

Výtvarné projekty


Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Fotografické techniky


Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Základy kresby

Polohy kresby

Kresebné koncepty

Grafika


Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Digitálna ilustrácia

Grafický dizajn

Počítačová grafika

Vizuálna komunikácia


Mgr. art. Ľubomír Purdeš, ArtD.

Modelovanie

Sochárske koncepty

Priestorové výtvarné médiá (Skupina A, B)


Mgr. art. et Mgr. Soňa Patúcová

Základy maľby


Mgr. Lucia Rusnáková


Mgr. Lucia Minichová