Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mobility

Program Long Life Learning Program/Erasmus - LLP/Erasmus Teacher and Student Mobility

Program LLP/Erasmus je program Európskej únie (EU) na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania. Bližšie informácie.

 

Katedra výtvarnej výchovy realizuje Program Long Life Learning Program/Erasmus na úrovni:

  • Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity v Českej republika (Department of Art Education, Faculty of Education University of Ostrava, Czech republic). Koordinatorka: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
  • Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne v Českej republike (Department of Art Education, Faculty of Education Masaryk University in Brno, Czech republic). Koordinátorka: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
  • Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Plackého univerzity v Olomouci v Českej republike (Department of Art Education, Faculty of Education Palacky University in Olomouc, Czech republic). Koordinátorka: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.
  • Katedra výtvarnej výchovy Pedagogickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe v Českej republike (Department of Art Education, Faculty of Education Charles University in Prague, Czech republic). Koordinátorka: doc. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

    Erasmus Plus - Univerzita v Oulu, Fínsko