Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Práce študentov

Doc. Mgr. art. Xénia Bergerová, ArtD.

Dominika Kováčiková, Maliarska tvorba
Dominika Kováčiková, Maliarska tvorba
Dominika Kováčiková, Maliarska tvorba
Kristína Surmíková, Maliarska tvorba
Kristína Surmíková, Maliarska tvorba
Martina Hudecová, Maliarska tvorba
Martina Hudecová, Maliarska tvorba
Martina Hudecová, Maliarska tvorba
Dominika Kováčiková, Súčasné podoby maľby
Dominika Kováčiková, Súčasné podoby maľby
Dominika Kováčiková, Súčasné podoby maľby
 
 
 
 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Flóra Nagy, 2. ročník, Základy maľby
Nikola Hanzelová, 2. ročník, Základy maľby
Bianka Pokusová, 2. ročník, Základy maľby
Diana Sármanyiová, 2. ročník, Základy maľby
Diana Sármanyiová, 2. ročník, Základy maľby
Kristína Vlašičová, 2. ročník, Základy maľby
Sandra Zicháčková, 2. ročník, Základy maľby
Sandra Zicháčková, 2. ročník, Základy maľby
Nikola Hanzelová, 2. ročník, Základy maľby
David Fusan, 2. ročník, Základy maľby

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Flóra Nagy, Grafika
Ajshe Sadiku, Grafika
Martina Hudecová, Grafika
Monika Zloh, Grafika
Marco Rapant, Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine
Martina Hudecová, Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine
Erik Herman, Kurz kresby a priestorovej tvorby v krajine
Lenka Pethóová, Polohy kresby
Lenka Pethóová, Základy grafiky
 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD

Natália Janeková, Digitálna ilustrácia
Vesna Urban, Digitálna ilustrácia
Ján Polák, Digitálny obraz
Barbora Debrecká, Grafický dizajn
Nikola Mikušková, Vizuálna komunikácia
Nikola Mikušková, Vizuálna komunikácia
 
 
 
 

akad. soch. Alojz Drahoš. PhD.

Ivana Golianová, Bakalárska práca
Dominika Lauková, Bakalárska práca
Hana Juhász Muchová, Diplomová práca
Hana Juhász Muchová, diplomová práca
Terézia Rafajová, Keramická tvorba
Martina Hudecová, Sochárske kocepty
Martina Hudecová, Sochárske kocepty
 
 
 

Doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Beniačová
Čavojská
Colotina
Umbalová
Ficová
Goliászová
Lukácsová
 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Marek Hlavatý, Fotografické stratégie
Natália Janeková, intermédiá