Knižné novinky

CREA-AE 2015
CREA-AE 2014
CREA-AE 2013
Creative education 2013
Valachová Daniela: Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní

 

VALACHOVÁ, D. 2010. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Univerzita Komenského v Bratislave