Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Projekty KVV

Jedná  sa o výstavu študentských prac z jednotlivých kurzov v trochu menej oficiálnej forme. Keďže projekt zatiaľ nespájame so žiadnym finančným krytím, po skúsenostiach a spätnej väzbe verejnosti ho môžeme  korigovať. Tento spôsob prezentácie umožňuje študentom na verejnom fóre prezentovať svoju vyvíjajúcu sa tvorbu. Je tu priestor aj pre práce študentov, ktoré nevznikli len na vyučovacom procese, študenti si tu môžu overiť tvorivý experiment, môžu prísť s novátorskou nezaužívanou formou prejavu a prezentácie..... Pretože sme na škole a vyučujeme výtvarné disciplíny, aj tieto experimenty sa budú realizovať pod  garanciou pedagóga.

Prezentácia nemusí byť spojená s kultúrnou vložkou, kurátorskou analýzou, propagačným materiálom, tak , ako to je zaužívané, ale otvára sa tu priestor  na“ ľahšiu“ formu prezentácie, do ktorej môžeme zaradiť napríklad otváranie výstav samotnými  študentmi, spojené s verejnou obhajobou svojej tvorby, výroba autorských propagačných materiálov.... Ak vznikne potreba, môže do toho vstupovať aj teoretik umenia , prípadne  pedagóg.

Vystavené práce nemusia byť adjustované v drahých rámoch a paspartách,  samozrejme, že je nutné dodržať potrebnú  úroveň a kultúrnosť, ale napriek tomu,  treba tieto aktivity chápať pracovne.

Nová forma by mala rozšíriť študentskú kreativitu. Okrem spomínaných odlišností je tu aj dôležitý ďalší rozmer, a to, - študenti si celý projekt realizujú sami, za odborného dohľadu pedagóga. Aj celá realizácia je na študentoch a bude záležať len na nich v akej miere ponúknutú možnosť využijú.