Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Ocenenia

Gratulujeme oceneným

Dňa 7. 12. 2016 počas osláv 70. výročia od založenia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave boli niektorým pedagógom a študentom z Katedry výtvarnej výchovy udelené ocenenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme.

 

zlatá medaila Univerzity Komenského:

- rektor UK, prof. RNDr. K. Mičieta, PhD. ocenil zlatou medailou Univerzity Komenského doc. S. Harangoza, akad. mal.

 

ocenení pracovníci k 70. výročiu:

- prof. PaedDr. J. Šicková, akad. soch., PhD.

- doc. S. Harangozó, akad. mal.

- doc. J. Trepač, akad.mal.

 

ocenení študenti a doktorandi k 70. výročiu:

- Mgr. B. Okasová, PhD.

- Mgr. V. Kralovičová, PhD.

- Mgr. Z. Borároš, PhD. (in memoriam)

 

strieborne promócie:

- akad. soch. K. Pataki

- prof. PaedDr. K. Ondreička, akad. mal. (in memoriam)

 

V mesiaci december 2016 boli ocenení pedagógovia Kvv aj inými oceneniami:

- doc. S. Harangozó, akad. mal., dostal cenu Fondu výtvarných umení 2016, za významný prínos v oblasti výtvarného umenia

- PhDr. Ľ. Moza, získal ocenenie v sociálnej oblasti za rok 2016 v kategórii dobrovoľníctvo a filantropia, ktoré mu udelil predseda Bratislavského samosprávneho kraja.