Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Knižné novinky

PONUKA kníh z Olomouce

PONUKA,

prostredníctvom učiteľskej mobility ERASMUS+ bola na našej katedre Doc. Hana Myslivečková, ktorá nám ponúkla tituly, vydané ich školou. 

Sú ochotní nám poštou poslať knihy, 

o ktoré by ste mali záujem. 

Niektoré sú k dispozícii aj online. 

link na knihy:

CREA-AE 2015
CREA-AE 2014
CREA-AE 2013
Creative education 2013
Valachová Daniela: Didaktika výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní

 

VALACHOVÁ, D. 2010. Výtvarná edukácia v predprimárnom vzdelávaní a mimoškolskej činnosti. Univerzita Komenského v Bratislave