Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kultúrne podujatia a projekty KVV

Činnosti Katedry výtvarnej výchovy

Počas roka si naši študenti aj vyučujúci nachádzajú čas aj na aktivity nad rámec ich študijných a pracovných povinností. So svojimi školskými i domácimi dielami sa zúčastňujú na rôznych výstavách a súťažia tak na domácej, ako i na zahraničnej scéne.
PhDr. Ľuboslav Moza a jeho spoločnosť Artem podporuje študentov aj svojich kolegov, pripravuje im výstavy, píše o nich články do univerzitného časopisu.

Niektorí študenti pod hlavičkou katedry a Cechu výtvarníkov nadviazali úzku spoluprácu s divadlom Ticho & spol. a spolu organizujú výstavy študentov inšpirované hudbou a divadlom v Staromestskom klube 10x10.

Aktivity, podujatia a naše úsilie Katedry výtvarnej výchovy PdF UK v Bratislave môžete sledovať na našom webe pod záštitou hlavičiek: kultúrne podujatia, katedrálka cechu výtvarníkov, vernisáže -výstavy, pozvánky a projekty KVV.