Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakt

Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Račianska ul., č. 59,  813 34 Bratislava

 

 

Telefón

 sekretariát +421 2 9015 9220

E-mail

kvv(at)fedu.uniba.sk

Pracovisko

Šoltésovej 4, Bratislava