Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Kontakt

Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej výchovy, Račianska ul., č. 59,  813 34 Bratislava

 

 

Telefón

+421250222 + klapka 125 a 124

sekretariát +421250222126

E-mail

kvv(at)fedu.uniba.sk

Pracovisko

Šoltésovej 4, Bratislava