Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAMY pre verejnosť

PONUKA KONZULTÁCIÍ A PRÍPRAVNÝCH KURZOV NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

 

PONUKA KONZULTÁCIÍ A PRÍPRAVNÝCH KURZOV NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

Plánujete študovať  výtvarnú edukáciu v Bratislave a radi by ste sa seriózne pripravili na prijímacie skúšky?

Práve vám je potom určená ponuka 
konzultácií a prípravných kurzov Kvv.

Organizácia programu: Trojhodinový blok nasimuluje priebeh prijímacích skúšok na Katedru výtvarnej výchovy PdF UK. Bude pozostávať z praktickej výtvarnej úlohy a z odbornej konzultácie s pedagógmi katedry nad domácimi prácami. (Treba so sebou priniesť najmenej 10 samostatných prác, 10 vytvorených ako školské zadania; je možné priniesť aj fotografie priestorových prác alebo počítačové grafické riešenia, či animácie v digitálnej podobe). Kurz poskytne tiež usmernenia k ďalšej tvorivej činnosti počas zostávajúceho času pred prijímacími skúškami.

Termíny:
1. termín: 22. 2. 2019 (piatok),  15.00 – 18.00 hod.
2. termín: 16. 3. 2019 (sobota),  9.00 – 12.00 hod.

Záujemca si za účastnícky poplatok vyberá jeden z ponúknutých termínov. Konkrétny termín kurzu sa otvorí pri minimálnom počte 5 účastníkov, o čom budeme záujemcov obratom informovať.

Prihlasovanie: Najneskôr 3 dni (1. termín do 19. 2. 2019, 2. termín do 13. 3. 2019pred konaním zvoleného termínu prípravného kurzu musí byť zaslaná prihláška v elektronickej forme na adresu: kvvfedu.uniba.sk

Najneskôr deň pred kurzom musí byť uhradený účastnícky poplatok (30,00 €) poštovou poukážkou typu U alebo bankovým prevodom na číslo účtu:
7000083741/8180, IBAN SK92 8180 0000 0070 0008 3741 variabilný symbol: 220

Sken / fotografiu poukážky nám zašlite tiež elektronicky s prihláškou, alebo osobne prineste na prípravný kurz.

Účastnícky poplatok: 30,00 €. V cene prípravných kurzov je zahrnutá odborná konzultácia pedagóga Katedry výtvarnej výchovy; korigovanie pedagógom pri praktickej výtvarnej úlohe, materiál a pomôcky pre prácu, prenájom ateliéru, ktorý sa hradí fakulte.

Poštová adresa pre zasielanie účastníckych poplatkov poštovou poukážkou je:
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Račianska 59, 813 34 Bratislava 

Miesto konania prípravných kurzov: 
Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej 4, Bratislava, 1. posch., m. č. Š-114.

Kontaktné údaje: Katedra výtvarnej výchovy, kvvfedu.uniba.sk

Zámerom prípravného kurzu je, aby sa záujemca zorientoval v problematike výtvarnej tvorby. Účasť na kurze neovplyvní výsledok prijímacích skúšok.