Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

OZNAMY pre verejnosť

PONUKA KONZULTÁCIÍ A PRÍPRAVNÝCH KURZOV NA TALENTOVÚ SKÚŠKU

 

Plánujete študovať výtvarnú edukáciu v Bratislave a radi by ste sa seriózne pripravili na prijímacie skúšky?

Práve vám je potom určená ponuka konzultácií a prípravných kurzov Kvv.

Organizácia programu:  Trojhodinový blok nasimuluje priebeh prijímacích skúšok na Katedru výtvarnej výchovy PdF UK. Bude pozostávať z praktickej výtvarnej úlohy a z odbornej konzultácie s pedagógmi katedry nad domácimi prácami. ( Treba so sebou priniesť najmenej 10 samostatných prác, 10 vytvorených ako školské zadania: je možné priniesť aj fotografie priestorových prác alebo počítačové grafické riešenia, či animácie v digitálnej podobe). Kurz poskytne tiež usmernenia k ďalšej tvorivej činnosti počas zostávajúceho času pred prijímacími skúškami.

Záujemca si za účastnícky poplatok vyberá jeden z ponúknutých termínov. Konkrétny termín kurzu sa otvorí pri minimálnom počte 5 účastníkov, o čom budeme záujemcov obratom informovať.

Sken /  fotografiu poukážky nám zašlite tiež elektronicky s prihláškou, alebo osobne prineste na prípravný kurz.

Účastnícky poplatok: 30, 00 €. V cene prípravných kurzov je zahrnutá odborná konzultácia pedagóga Katedry výtvarnej výchovy, korigovanie pedagógom pri praktickej výtvarnej úlohe, materiál a pomôcky pre prácu, prenájom ateliéru, ktorý sa hradí fakulte.

Poštová adresa pre zasielanie účastníckych poplatkov poštovou poukážkou je:

Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, Račianska 59, 813 34 Bratislava

Miesto konania prípravných kurzov:

Katedra výtvarnej výchovy, Šoltésovej 4, Bratislava, 1 posch., m. č. Š - 114

Kontakté údaje: Katedra výtvarnej výchovy kvv@fedu.uniba.sk

kvvfedu.uniba.sk

Zámerom prípravného kurzu je, aby sa záujemca zorientoval v problematike výtvarnej tvorby. Účasť na kurze neovplyvní výsledok prijímacích skúšok.