Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. art. Mag. art. Martina ŠIMKOVIČOVÁ, ArtD.

Curriculum vitae

životopis

Ukážka umeleckých prác