Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Mgr. art. Anabela SLÁDEK, ArtD.

Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

narodená 29.marca 1982 v Nitre

www.anabelasladek.com

VZDELANIE

Postgraduálne štúdium, 2008 - 2011

Fakulta výtvarných umení (Akadémia umení), Banská Bystrica, Katedra grafiky

Odbor/špecializácia: Voľné výtvarné umenie

Magisterské a bakalárske štúdium, 2002 - 2008

Fakulta výtvarných umení (Akadémia umení), Banská Bystrica, Katedra grafiky, ateliér G.P.S. doc. Róberta Bruna

Odbor/špecializácia: Grafika a Voľné výtvarné umenie

Erasmus 2006

Akadémii umení, Wroclaw, Poľsko

Departement ofMediaart / studio Prof. IreneuszOlszewski
GraphicArtsTechniques Department / studio Prof. ChristopherNowicki

PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

2008 - 2011 odborný asistent v ateliéri G.P.S. doc. Róberta Bruna akad. mal. Na katedre grafiky, FVU AU

2009 - 2011 predmet digitálne technológie, FVU AU

PROJEKTY

2010 vypracovanie KEGA projektu / Súradnice lokality, Projekt č. 007AU-4/2011

KOLEKTÍVNE VÝSTAVY

2016 A je tu zas? Slovenský štát v súčasnom umení,Kunsthalle, Bratislava, SK

2016 YoungArtShow 9, Dom umenia, Piešťany, SK

2015 YoungArtShow 8, Dom umenia, Piešťany, SK

2015 Pedagóg a jeho študent, Preratórium Bratislavského hradu, SK

2013 VisualInspiration and personalQuests, Slovak Visual Arts 1993-2013 - A Selection, Moskva, Russia

2013 VisualInspiration&PersonalQuests, Riga City ExhibitionHall - Riga ArtSpace, Riga, Lotyšsko

2013 VisualInspiration and personalQuests, Slovak Visual Arts 1993-2013 - A Selection, Tallin -Národná knižnica, EstonianNational Library, Estónsko

2013 VisualInspiration and personalQuests, Slovak Visual Arts 1993-2013 - A Selection, Tampere, výstavné priestory radnice City Hall, Fínsko

2012 - 2013 OLTÁRE SÚČASNOSTI - SÚČASNÉ OLTÁRE Reflexia kresťanstva v slovenskom vizuálnom umení v horizonte obdobia nultých rokov

(od roku 2000 až po súčasnosť), Turčianska galéria, Slovakia

2012 Medzinárodný festival experimentálneho filmu a digitálneho umenia, SNG

Esterháziho palác, Bratislava

2012 YoungArtShow 5, Dom umenia, Piešťany, SK

2011 TheTrans-mediálny priestor grafiky, Nitrianska galéria, Reprezentačné sály, SK

2011 YoungArtShow 4, Dom umenia, Piešťany, SK

2011 Slovak contemporarygraphicart 17. , Súčasná slovenská grafika 17.,

Stredoslovenská galéria, Banska Bystrica, SK

2010 Výstava súčasnej slovenskej grafiky v Mexiku, v Inštitúte grafického umenia v Oaxace, Mexico

2009 Scene "Emocional and a othermaps", Nitrianska galéria, Reprezentačné sály, SK

2009 8 Femmes, Umelka, Galéria slovenskej výtvarnej únie, Bratislava, SK

2008 Graphic, Slovak institute in Prag, CZ

2007 Wroclawcollectiveexhibitionofproject Sokrates- Erasmus in Muzeum ASP ,Wroclaw, PL

2007 Grayscale, Gallery FX, AU FVU, SK

2006 BB.FVU.AU Stredoslovenská galéria, Banska Bystrica, SK

2006 Collectiveexhibition AU FVU in Centrum SztukiWszpolczesnej SOLVAY, Krakow, PL

2004 Grafika collectiveexhibition AU FVU, The Nitra Gallery, SK

SAMOSTATNÉ VÝSTAVY

2011 Nad bunkrom sa blýska, Nitrianska galéria, Bunker, SK

2011 Permeability, priestory vojenského kostola, Komárno, SK

2009 Adventure game, The Nitrianska galéria, Bunker, SK

KURÁTORSTVO

2010 Illusion verzus reality, FX GalleryofAcademyofArf, Banska Bystrica, SK

UMELECKÉ OCENENIA

Awards: 2006 3rd place in contestGraffiti and Europan city/ Perceptionshift,

AcademyofArts in Banská Bystrica and EmbassyoftheUnitedStatesofAmerica, Slovakia

VÝBER Z RECENZIÍ CITÁCIÍ A OHLASOV

Recenzia výstavy Adventure game: Anabela Žilíková. in: Profil súčasného výtvarného umenia. 3-4 09

ROVART - Portál pre súčasné umenie, Nad bunkrom sa blýska, http://www.rovart.com/sk/archiv.php?id=1564

Ostium 1 - 2013, Žilinek , Jozef: Nad Bunkrom sa blýska..., http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=418

Černáková, Jana:V Bunkri na národnú tému humorne aj vážne
nitra.sme.sk/c/6153528/v-bunkri-na-narodnu-temu-humorne-aj-vazne.html

ÚČASŤ NA DISKUSIACH

2011 Účasť na diskusii k výstave "Nad bunkrom sa blýska"

2012 Účasť na odbornej diskusií "UME NIE! alebo ANO­?" , 2012, Nitrianska galéria

ODBORNÉ TEXTY A PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

2011 Dizertačná práca Kolektívna identita ako syntéza matrice fyzickej a matrice duchovnej - ImagineMatrix. , AU FVU v Banskej Bystrici

Ukážka umeleckých prác