Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Sylaby

SYLABY zimný semester 2021

SYLABY
zimný semester 2021/2022
Katedra výtvarnej výchovy

 

prof. PaedDr. Daniela Valachová, PhD.

Didaktika výtvarnej výchovy 1

Seminár k diplomovej práci

Výtvarná pedagogika 2

 

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD.

Metodika písania odborného textu vo výtvarnej edukácií

 

doc. PhDr. Magdaléna Kvasnicová, PhD.

Dejiny výtvarného umenia

 

doc. Martin Činovský, akad. mal., ArtD.

Techniky grafického umenia

Grafický dizajn

 

doc. Xénia Bergerová, ArtD.

Základy maľby

Súčasné podoby maľby

Priestor v maľbe

 

Mgr. art. Natália Okolicsányiová, ArtD.

Základy kresby

Základy maľby

Plošné výtvarné médiá - externý kurz

 

Mgr. art. Anabela Sládek, ArtD.

Digitálna ilustrácia

Intermédiá

Vizuálna komunikácia

Počítačová grafika

 

Mgr. art. Martin Ševčovič, ArtD.

Základy kresby

Grafika

 

Alojz Drahoš, akad. soch., PhD.

Modelovanie

Priestorové projekty

Priestorové výtvarné médiá - skupina B

 

Mgr. Pavol Breier, ArtD.

Fotografické koncepty VJ

Fotografické koncepty VU

Fotografické techniky

Priestorové výtvarné médiá

 

PhDr. Ľuboslav Moza, PhD.

Vizuálne umenie v praxi

Základy výtvarnej kultúry

 

Mgr. Hana Juhász Muchová

Základy výtvarnej kultúry

 

Mgr. Miroslava Repiská, PhD.

Výtvarné projekty

Vizuálna kultúra a umenie v primárnom vzdelávaní

Seminár k bakalárskej práci

Aplikované digitálne médiá v primárnom vzdelávaní

 

Mgr. Lucia Golisová

Základy arteterapie

Arteterapia

 

Mgr. Dominika Weissová

Priestorové výtvarné médiá