Niečo o nás

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Profesori

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

Pedagogickí a vedeckí pracovníci

MUDr. Matej Babinec

PhDr. Viera Hauskrechtová

Mgr. Marek Hlina

Mgr. Zuzana Juráneková

PhDr. Jana Jurášková, PhD.

Mgr. Tomáš Miklošovič, PhD.

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

PhDr. Peter Pavlis, CSc.

MUDr. Judita Slezáková, CSc.

Mgr. Alena Spišiaková

Mgr. Veronika Šulková, PhD.

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.

PaedDr. František Valášek, PhD.