Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Niečo o nás

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Profesori

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

Pedagogickí a vedeckí pracovníci

PhDr. Mariena Bartunková

PhDr. Sylvia Brychová, CSc.

Mgr. Lucia Forgácsová

PhDr. Viera Hauskrechtová

Mgr. Marek Hlina

Mgr. Kristína Nagyová PhD.

Mgr. Zuzana Juráneková

Mgr. Petronela Ladecká, PhD.

Mgr. Ján Lénárt

MUDr. Judita Slezáková, CSc.

Mgr. Alena Spišiaková

PaedDr. Valéria Stašiaková

PhDr. Jozef Štefan, PhD.

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.

PaedDr. František Valášek, PhD.

PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD.

Doktorandi

Mgr. Miroslava Tomášková