Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny a kontakt

Konzultačné hodiny budú prebiehať online po dohode s vyučujúcim. 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9129
R111
Pondelok14:00 – 16:00
Streda10:00 – 12:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9121
R6
Streda13:30 – 14:30
Streda09:30 – 10:30
Štvrtok15:15 – 17:15
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288
R104
Štvrtok14:00 – 15:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť mailom, na základe dohody možné aj v iné dni.

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9118
R106
Streda10:30 – 11:30
Štvrtok09:30 – 10:30
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119
R110

PhDr. Viera Hauskrechtová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
R113
Streda10:00 – 12:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Mgr. Marek Hlina

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9122
R105
Streda15:30 – 16:30
Konzultácie po predošlom dohovore emailom.

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9291
R101
Štvrtok12:00 – 14:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

PhDr. Jana Jurášková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9292
S41
Pondelok10:00 – 12:00
Utorok12:00 – 14:00

PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Utorok12:30 – 14:00

Mgr. Petronela Ladecká, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9293
R113
Streda15:30 – 16:30

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9123
R109
Utorok12:30 – 14:30
Streda09:00 – 11:00
Utorok 14:30 - 15:30 (tútor + koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami) Utorok 15:30 - 16:30 (prodekan) Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Mgr. Ivona Malinovská

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9455
R105
Pondelok16:30 – 17:30
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Mgr. Lucia Minichová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9125
R104
Pondelok15:30 – 17:30
Streda15:00 – 17:00
Streda 14:00 – 15:00 tútor

Mgr. Alexandra Partlová Matúšková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9443
R108
Štvrtok14:30 – 15:30
Konzultácie po predošlom dohovore e-mailom.

Mgr. Gabriela Plavnická

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9439
R108
Štvrtok14:00 – 15:00
Štvrtok19:30 – 20:00
Konzultáciu prosím vopred dohodnúť e-mailom precuchovastefanovicova@gmail.com.

MUDr. Judita Slezáková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9295
+421 2 9015 9295
R103
Utorok10:00 – 12:00
Mailom po všetky pracovné dni.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9256
M-315

PaedDr. Valéria Stašiaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9127
R107
Utorok14:00 – 16:45

PhDr. Jozef Štefan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
R107
Utorok12:30 – 15:00
Štvrtok12:30 – 15:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9128
R101
Pondelok09:00 – 11:00
Streda10:00 – 12:00
Streda 12:30 -13:30 koordinátor pre študentov so SP
• Konzultácie online na MT: Konzultácie študentov akademicky rok 2020-2021 • Kód pre študentov PdF UK : 6ciozkn • Na konzultácie vo vyššie spomenutých termínoch sa nie je potrebné vopred prihlasovať • Študenti, ktorým som vedúca Bc. a Mgr. práce, po vzájomnej dohode môžu mať konzultácie aj mimo týchto hodín

Mgr. Kristína Tkáčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9438
R104
Konzultácie budú prebiehať podľa potreby študentov na základe predošlého dohovoru e-mailom.

Mgr. Miroslava Tomášková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9386
R101
Pondelok08:30 – 10:30
Utorok09:00 – 11:00
Konzultáciu potrebné dohodnúť e-mailom vopred.

Interní doktorandi

Mgr. Simona Schallerová Streda: 14:00 - 15:00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9425, email: schallerova@fedu.uniba.sk)    
  Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.  
     
Mgr. Zuzana Ivanová Pondelok: 10:00 - 11:00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9424, email: ivanova@fedu.uniba.sk) Streda: 15:00 - 16:00
  Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.  
     
Mgr. Lenka Družkovská Utorok: 13:30 - 15:30
(č.d.:R-23, tel.: +421 2 9015 9423 , email: druzkovska@fedu.uniba.sk )    
     
Mgr. Eva Zádorová Streda: 11:30- 13:00
(č.d.:R-108, tel.:+421 2 9015 9444, email: zadorova@fedu.uniba.sk) Štvrtok: 9:00 - 11:00