Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny a kontakt

Riaditeľka ústavu

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. pondelok: 14,00 - 16,00
(č.d.: R-111, tel.:+421 2 9015 9327, mail: vancova@fedu.uniba.sk) utorok: 15,30 - 17,30

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. pondelok: 13,00 - 15,00
(č.d.: R-06, tel.: +421 2 9015 9121, mail: harcarikova@fedu.uniba.sk) streda: 14,00 - 16,00
  Možnosť konzultácií aj po dohode e-mailom.  

Tajomníčka katedry

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. pondelok: 14,30 – 16,30
  štvrtok: 10,00 – 12,00
(č.d.: R-108, tel.: +421 2 9015 9298, mail: sulovskamonika@gmail.com) štvrtok: 14,00 – 15,00 tútor

Profesori

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. pondelok: 14,00 - 16,00
(č.d.: R-111, tel.:+421 2 9015 9327, mail: vancova@fedu.uniba.sk) utorok: 15,30 - 17,30
     
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD. štvrtok: 11,15 – 12,30
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 9015 9288, mailu bartonova@fedu.uniba.sk) piatok podľa dohody prostredníctvom e-mailu.  
     
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. streda: 12,00 – 14,00
(č.d.: R-101, tel.: +421 2 9015 9128, tarcsiova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 8,00 – 10,00
  štvrtok: koordinátor pre študentov so SP, prípadne na základe osobnej dohody prostredníctvom e-mailu 14,00 – 15,00

Docenti

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. pondelok: 13,00 - 15,00
(č.d.: R-06, tel.: +421 2 9015 9121, mail: harcarikova@fedu.uniba.sk) streda: 14,00 – 16,00
     
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. utorok: 14,30 – 16,30
(č.d.: R-109, tel.: +421 2 9015 9123, mail: lopuchova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 10,00 – 12,00
  štvrtok: 13,30 – 14,30 tútor/koordinátor
  Štvrtok: 14,30 – 15,30 koordinátor pre študentov so ZP
     
doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.    
(č.d.: R-106, tel.: +421 2 9015 9118, mail: kastelova@fedu.uniba.sk) Konzultácie na základe e-mailového dohovoru: kastelova@fedu.uniba.sk  
     
doc. Mgr. Margita Schmidtova, PhD. streda: 14,00 - 15,00
(č.d.: R-109, tel.: +421 2 9015 9126, mail: schmidtova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 11,00 – 13,00

Pedagogickí a vedeckí pracovníci

PhDr. Mariena Bartunková utorok: 15,00 – 16,00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 9015 9289, mariena.bartunkova@gmail.com) Možnosť konzultácií aj po dohode e-mailom mariena.bartunkova@gmail.com  
     
PhDr. Sylvia Brychová, CSc. utorok: 11,00 - 13,00
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 9015 9274, mail: brychova@fedu.uniba.sk) Prípadne podľa potreby po dohode e-mailom.  
     
     
Mgr. Lucia Forgácsová utorok: 18,00 – 19,00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 9015 9120 mail: forgacsova@fedu.uniba.sk) Streda: 15,00 – 16,00
     
PhDr. Viera Hauskrechtová pondelok: 13,00 – 15,00
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 9015 9290, viera.hauskrechtova@gmail.com)    
     
Mgr. Marek Hlina streda: 16,00 – 17,00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 9015 9122 Možnosť konzultácií aj po dohode e-mailom marek.hlina@bee.sk  
     
Mgr. Kristína Nagyová PhD. mail: nagyova.kristina25@gmail.com  
     
PhDr. Ondrej Németh, PhD. pondelok: 10,00 – 12,00
(č.d.: R-106, tel.: +421 2 9015 9124, mail: nemeth.ondrej@gmail.com) streda: 10,00 – 12,00
     
PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. utorok: 10,00 – 12,30
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 9015 9125, mail: osvaldova@fedu.uniba.sk) streda: 10,00 – 12,30
     
MUDr. Judita Slezáková, CSc. utorok: 11,00 – 13,00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 9015 9295, mail: slezakova@fedu.uniba.sk    
     
PaedDr. Valéria Stašiaková utorok: 16.00 - 18:00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 9015 9127, mail: v.stasiakova@gmail.com)    
     
PhDr. Jozef Štefan, PhD. pondelok: 15,00 – 17,00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 9015 9297 mail: stefan@fedu.uniba.sk)    
     
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. pondelok: 14,30 – 16,30
(č.d.: R-108, tel.: +421 2 9015 9298, mail: sulovskamonika@gmail.com) štvrtok: 10,00 – 12,00
  štvrtok: 14,00 – 15,00 tútor
     
PaedDr. František Valášek, PhD. pondelok: 12,00 - 14,00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 9015 9299, mail: valasek@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Zuzana Juráneková pondelok: 14,00 – 15,30
(č.d.: R-101, tel.: +421 2 9015 9291, mail: juranekova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Ján Lénárt štvrtok: 14,00 – 15,00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 9015 9294, mail: lenart@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Petronela Ladecká, PhD. pondelok: 17,00 – 18,00
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 9015 9293, ladecka@fedu.uniba.sk    
     
PaedDr. Ľuboslava Porubovičová, PhD. streda: 8,00 – 10,00
(č.d.: R-101, tel.: , porubovicova@fedu.uniba.sk streda: 12,15 – 13,00
len v termínoch výučby    
     

Interní doktorandi

Mgr. Miroslava Tomášková pondelok: 9,00 – 11,00
(č.d.:R-101, tel.:+421 2 9015 9386) streda: 8,00 - 10,00
  Konzultáciu potrebné dohodnúť e-mailom vopred  

Materská dovolenka

PaedDr. Silvia Ďurkovičová, PhD.

PaedDr. Tatiana Gogová, PhD.