Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny a kontakt

Konzultačné hodiny budú prebiehať online po dohode s vyučujúcim. 

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9129
R111
Pondelok14:00 – 16:00
Streda10:00 – 12:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9121
R6
Utorok11:00 – 13:00
Štvrtok15:00 – 17:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9288
R104
Utorok15:00 – 16:30

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9118
R106
Utorok11:00 – 13:00
Štvrtok10:30 – 11:30
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119
R110

PhDr. Viera Hauskrechtová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
R113
Utorok10:00 – 12:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Mgr. Marek Hlina

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9122
R105
Streda16:30 – 17:30
Konzultácie po predošlom dohovore emailom.

PaedDr. Zuzana Juráneková, MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9291
R101
Štvrtok13:00 – 15:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

PhDr. Jana Jurášková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9292
Pondelok13:00 – 15:00
Streda10:00 – 12:00

PaedDr. Klaudia Korvínová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Utorok14:00 – 15:00
Konzultácie prezenčne v Mlynskej doline.

Mgr. Petronela Ladecká, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9293
R113
Utorok13:30 – 14:30

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9123
R109
Utorok12:00 – 15:00
Štvrtok09:00 – 10:00
Utorok 11:00 - 12:00 (koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami) Streda 11:00 - 12:00 (prodekan) Štvrtok 16:00 - 17:00 (tútor) Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Mgr. Ivona Malinovská

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9455
R105
Pondelok18:00 – 19:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

PaedDr. Mgr. Lucia Minichová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9400
02 9015 9400
R107
R109
Pondelok11:30 – 13:30
Utorok10:00 – 12:00
Utorok16:30 – 18:30
Streda16:30 – 18:30
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

Mgr. Gabriela Mokráňová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9125
R104
Pondelok15:00 – 17:00
Utorok14:00 – 16:00
Pondelok 14:00 – 15:00 tútor

Mgr. Alexandra Partlová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9443
R108
Štvrtok15:00 – 16:00
Konzultácie po predošlom dohovore e-mailom.

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9439
R108
Utorok15:00 – 16:00
Štvrtok14:00 – 16:00
Konzultáciu prosím vopred dohodnúť e-mailom na: precuchovastefanovicova@gmail.com Konzultácie budú prebiehať v súlade s aktuálnymi odporúčaniami cez MS Teams. Kód pre študentov je: 0hbh235

MUDr. Judita Slezáková, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9295
R103
Utorok10:00 – 11:00
Mailom po všetky pracovné dni.

PaedDr. Dorota Smetanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9256
R109
Utorok12:00 – 14:00
Štvrtok12:00 – 14:00

PaedDr. Valéria Stašiaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9127
R107
Pondelok14:00 – 16:30

PhDr. Jozef Štefan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
R107
Piatok09:00 – 11:00
Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.

PaedDr. Monika Šulovská, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9128
R101
Streda08:00 – 10:00
Štvrtok08:30 – 10:30
Konzultácie AR 2021-2022 cez MS Teams - kód 6ciozkn Konzultácie prezenčne na fakulte len po predošlej mailovej dohode.
Štvrtok 12:30 -13:30 koordinátor pre študentov so SP

Mgr. Kristína Tkáčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9438
R104
Utorok13:30 – 15:30
Štvrtok10:00 – 12:00
Konzultácie budú prebiehať podľa potreby študentov na základe predošlého dohovoru e-mailom.

Mgr. Miroslava Tomášková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9386
R101
Utorok09:00 – 11:00
Streda10:30 – 12:30
Konzultáciu potrebné dohodnúť e-mailom vopred.

Interní doktorandi

Mgr. Simona Schallerová Utorok: 13:00 - 14:00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9425, email: schallerova@fedu.uniba.sk)    
  Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.  
     
Mgr. Zuzana Ivanová Pondelok: 13:00 - 14:00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9424, email: ivanova@fedu.uniba.sk) Streda: 10:00 - 11:00
  Štvrtok: 17:00 - 18:00
  Konzultácie prosím vopred dohodnúť e-mailom.  
     
Mgr. Lenka Nadányi Streda: 14:00 - 16:00
(č.d.:R-23, tel.: +421 2 9015 9423 , email: druzkovska@fedu.uniba.sk )    
     
Mgr. Nikoletta Bottyánová Streda: 10:00 - 12:00
(č.d.:R-23, tel.: , email: bottyanova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Katarína Kelemenová Streda: 15:30 - 16:30
(č.d.:R-23, tel.: , email: kelemenova@fedu.uniba.sk) Štvrtok: 10:00 - 11:00