Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny a kontakt

prof. PaedDr. Alica Vančová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9129
R111
Pondelok 13:00 - 16:00
Utorok 10:45 - 11:45

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9121
R6
Utorok 14:00 - 16:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288
R104
Štvrtok 09:00 - 10:15
Konzultácie v piatok po dohode emailom.

PhDr. Mariena Bartúnková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9289
R105
Utorok 16:00 - 17:30
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9118
R106
Konzultácie na základe emailového dohovoru.

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119
R110

PhDr. Sylvia Brychová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9274
R113
Utorok 11:30 - 13:30
Prípadne podľa potreby po dohode emailom.

PhDr. Viera Hauskrechtová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9290
R113
Utorok 11:00 - 13:00

Mgr. Marek Hlina

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9122
R105
Štvrtok 18:30 - 19:30
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.

Mgr. Zuzana Juráneková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
R101
Pondelok 13:00 - 14:00
Streda 13:00 - 14:00
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.

JUDr. Marta Kečkéšová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9292
S41
Pondelok 10:00 - 12:00
Katedra psychológie a patopsychológie Utorok 10:00 - 12:00

Mgr. Petronela Ladecká PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9293
R113
Utorok 17:30 - 19:00

Mgr. Ján Lénárt

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9294
R105
Štvrtok 11:00 - 12:00

doc. PaedDr. Jana Lopúchová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9123
R109
Streda 13:00 - 16:00
Štvrtok 11:00 - 12:00
Štvrtok - 10:00 - 11:00 tútor + koordinátor pre študentov so ZP

Mgr. Lucia Minichová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9400

Mgr. Kristína Nagyová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9438
R104
Konzultácie na základe dohovoru emailom.

PhDr. Ondrej Németh PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9124
R106
Štvrtok 12:30 - 14:30

PaedDr. Margaréta Osvaldová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9125
R104
Utorok 13:00 - 15:00
Streda 09:00 - 11:00

Mgr. Gabriela Plavnická

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9439
R103
Streda 16:30 - 18:00
Štvrtok 15:00 - 15:30
Konzultáciu prosím vopred dohodnúť emailom.

doc. Mgr. Margita Schmidtová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9126
R109
Streda 14:00 - 15:00
Štvrtok 11:00 - 13:00

MUDr. Judita Slezáková CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9295
R103
Utorok 12:00 - 14:00

PaedDr. Valéria Stašiaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9127
+421 2 9015 9127
R107
Pondelok 13:00 - 14:00
Streda 14:00 - 14:30

PhDr. Jozef Štefan PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9297
R107
Streda 14:30 - 16:00

PaedDr. Monika Šulovská PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9298
R108
Utorok 13:00 - 15:00
Streda 13:00 - 15:00
Utorok - 15:00 - 16:00 tútor

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9128
R101
Streda 13:00 - 15:00
Štvrtok 09:00 - 11:00
Pondelok 14,30 -15,30 koordinátor pre študentov so SP.

Mgr. Miroslava Tomášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9386
+421 2 9015 9386
R101
Utorok 13:00 - 14:00
Streda 11:00 - 13:00
Konzultáciu potrebné dohodnúť emailom vopred.

PaedDr. František Valášek PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9299
R105
Pondelok 11:00 - 12:00
Štvrtok 12:00 - 13:00
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.

Interní doktorandi

Mgr. Miroslava Tomášková utorok: 13,00 - 14,00
(č.d.:R-101, tel.:+421 2 9015 9386 email: tomaskova@fedu.uniba.sk) streda: 11,00 – 13,00
  Konzultáciu potrebné dohodnúť emailom vopred  
     
Mgr. Simona Schallerová streda: 14,00 - 16,00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9425, email: schallerova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Zuzana Ivanová utorok: 14,00 - 16,00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9424, email: ivanova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Peter Čaputa    
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9423 email: caputa@fedu.uniba.sk)    

Materská dovolenka

PaedDr. Silvia Ďurkovičová, PhD.

PaedDr. Tatiana Gogová, PhD.