Konzultačné hodiny a kontakt

Riaditeľka ústavu

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. pondelok: 13.30 - 15.30
(č.d.: R-206, tel.:+421 2 49287207, mail: vancova@fedu.uniba.sk) utorok: 13.30 - 15.30

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. pondelok: 13.00 - 15.00
(č.d.: R-5, tel.: +421 2 49287156, mail: harcarikova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 13.30 - 15.30

Tajomníčka katedry

PaedDr. Monika Šulovská, PhD. utorok: 10:00 - 12:00
  utorok: 15:30 - 16:30 tútor
(č.d.: R-108, tel.: +421 2 49287108, mail: sulovskamonika@gmail.com) štvrtok: 14.00 - 16.00

Profesori

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD. podľa dohody mailom
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107, bartonova@ped.muni.cz)    
     
prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. streda: 12.30 - 14.30
(č.d.: R-202, tel.: +421 2 49287202, tarcsiova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 12.30 - 14.30
     
prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. pondelok: 13.30 - 15.30
(č.d.: R-206, tel.:+421 2 49287207, mail: vancova@fedu.uniba.sk) utorok: 13.30 - 15.30

Docenti

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. pondelok: 13.00 - 15.00
(č.d.: R-5, tel.: +421 2 49287156, mail: harcarikova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 13.30 - 15.30
     
doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD. utorok: 11.00 - 14.00
(č.d.: R-109, tel.: +421 2 49287109, mail: lopuchova@fedu.uniba.sk) streda: 13.00 - 14.00
  streda: 14.00 - 15,00 tútor/koordinátor
     
doc. Mgr. Margita Schmidtova, PhD. streda: 10.00 - 12.00
(č.d.: R-109, tel.: +421 2 49287109, mail: schmidtova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 11.00 - 12.00

Pedagogickí a vedeckí pracovníci

PhDr. Mariena Bartunková štvrtok: 17.00 - 17.30
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mariena.bartunkova@gmail.com)   19.00 - 20.00
     
PhDr. Sylvia Brychová, CSc. streda: 10,00 - 12,00
  v skúškovom období podľa dohody na mailovej adrese brychova@fedu.uniba.sk  
Mgr. Flóra Deák, PhD. utorok: 10.00 - 10.45 Mlynská dolina
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 49287104,flora.bergendiova@fsport.uniba.sk) streda: 11.15 - 12.00
     
Mgr. Klaudia Guštafíková utorok: 9.00 - 12.30
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 49287220, mail: gustafikova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Ľubomír Harinek utorok, párny týždeň 13.00 - 16.00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mail: lubo.harinek@gmail.com)    
     
PhDr. Viera Hauskrechtová pondelok: 11.00 - 13.00
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 49287220, viera.hauskrechtova@gmail.com)    
     
Mgr. Marek Hlina streda: 13.30 - 14.30
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mail: marek.hlina@bee.sk)    
     
Mgr. Zuzana Juráneková utorok: 14.30 - 15.30
(č.d.: R-101, tel.: +421 2 49287101, mail: juranekova@gmail.com) štvrtok: 13.00 - 14.00
     
Mgr. Kristína Nagyová pondelok: 13,00 – 15,00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 49287100, mail: nagyova.kristina25@gmail.com) utorok: 9,00 – 11,00
     
PhDr. Ondrej Németh, PhD. pondelok: 9.00 - 11.00
(č.d.: R-106, tel.: +421 2 49287106, mail: nemeth.ondrej@gmail.com) streda: 9.00 - 11.00
     
PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD. utorok: 9.00 - 11.00
(č.d.: R-104, tel.: +421 2 49287104, mail: osvaldova@fedu.uniba.sk) streda: 10.00 - 11.00
  štvrtok 14.00 - 15.00
     
MUDr. Judita Slezáková, CSc.    
(č.d.: R-103, tel.: +421 2 49287103, mail: slezakova@fedu.uniba.sk)    
     
PaedDr. Valéria Stašiaková utorok: 15.30 - 17.00
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107, mail: v.stasiakova@gmail.com) štvrtok: 13.45 - 14.30
     
PhDr. Jozef Štefan, PhD. utorok: 15.30 - 17.00
(č.d.: R-107, tel.: +421 2 49287107) streda: 15.00 - 16.00
     
PaedDr. Monika Šulovská, PhD. utorok: 10.00 - 12.00
(č.d.: R-108, tel.: +421 2 49287108, mail: sulovskamonika@gmail.com) utorok: 15.30 - 16.30 tútor
  štvrtok 14.00 - 16.00
     
Mgr. Lucia Forgácsová utorok: 17,00 – 18,30
(č.d. R-107,tel.: +421 2 49287107, mail: forgacsova@fedu.uniba.sk) streda: 15,00 – 16,00
     
PaedDr. František Valášek, PhD. pondelok: 11.00 - 13.00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mail: valasek@fedu.uniba.sk)    
     

Doktorandi

Mgr. Klaudia Guštafíková utorok: 9.00 - 12.00
(č.d.: R-113, tel.: +421 2 49287220, mail: gustafikova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Ľubomír Harinek utorok, párny týždeň: 13.00 - 16.00
(č.d.: R-105, tel.: +421 2 49287105, mail: lubo.harinek@gmail.com)    
     
Mgr. Mária Balážová streda: 10.00 - 12.00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 49287100) štvrtok: 9.00 - 11.00
     
Mgr. Kristína Nagyová pondelok: 13.00 - 15.00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 49287100, mail: nagyova.kristina25@gmail.com) utorok: 9.00 - 11.00
     
Mgr. Miroslava Tomášková utorok: 13,00 – 15,00
(č.d.:R-101, tel.:+421 2 49287101) streda: 9,00 - 11,00

Materská dovolenka

PaedDr. Silvia Ďurkovičová, PhD.

PaedDr. Tatiana Gogová, PhD.

PaedDr. Andrea Prečuchová-Štefanovičová, PhD.

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.