Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konzultačné hodiny a kontakt

prof. PaedDr. Alica Vančová CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9129
R111
Pondelok 13:00 - 16:00
Utorok 13:00 - 14:00

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9121
R6
Utorok 14:00 - 16:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
Možnosť konzultácií aj po dohode emailom.

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9288
R104
Štvrtok 12:15 - 13:15
Štvrtok 09:00 - 09:45
Konzultácie v piatok po dohode emailom.

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9118

Monika Borzová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár
+421 2 9015 9119
R110

PhDr. Ján Holonič PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9259

JUDr. Marta Kečkéšová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9292
S41
Pondelok 13:00 - 15:00
Štvrtok 10:00 - 12:00

doc. PaedDr. Jana Lopúchová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9015 9123
R109
Utorok 12:30 - 14:30
Streda 13:00 - 15:00
Utorok - 14:30 - 15:30 tútor + koordinátor pre študentov so ZP

Mgr. Lucia Minichová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9400
R107
Utorok 10:30 - 12:30
Streda 10:00 - 12:00

Mgr. Kristína Nagyová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9438
R104
Konzultácie na základe dohovoru emailom.

PaedDr. Margaréta Osvaldová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9125
R104
Pondelok 14:00 - 16:00
Streda 13:00 - 15:00
Streda 12:00 – 13:00 tútor

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9439
R108
Utorok 14:30 - 15:30
Streda 17:00 - 18:00
Konzultáciu prosím vopred dohodnúť emailom.

doc. Mgr. Margita Schmidtová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9126
R109
Streda 14:00 - 15:00
Štvrtok 12:00 - 14:00

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9015 9128
R101
Streda 09:00 - 11:00
Štvrtok 13:00 - 15:00
Pondelok 12:30 -13:30 koordinátor pre študentov so SP.

doc. PhDr. Boris Titzl Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Miroslava Tomášková

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9015 9386
+421 2 9015 9386
R101
Utorok 09:00 - 11:00
Štvrtok 09:30 - 10:30
Konzultáciu potrebné dohodnúť emailom vopred.

Interní doktorandi

Mgr. Miroslava Tomášková utorok: 9,00 - 11,00
(č.d.:R-101, tel.:+421 2 9015 9386 email: tomaskova@fedu.uniba.sk) štvrtok: 9:30 – 10,30
  Konzultáciu potrebné dohodnúť emailom vopred  
     
Mgr. Simona Schallerová streda: 14,00 - 16,00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9425, email: schallerova@fedu.uniba.sk)    
     
Mgr. Zuzana Ivanová utorok: 14,00 - 16,00
(č.d.:R-23, tel.:+421 2 9015 9424, email: ivanova@fedu.uniba.sk)