Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

KOMPETENCIE ČLENOV KATEDRY

 

Vedúca katedry

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.   

 

Asistentka

Monika Borzová

 

Koordinátorka AIS

Monika Borzová

 

Katedrový rozvrhár

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

 

Koordinátorka pre Erazmus - študenti

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

 

Koordinátorka pre Erazmus - učitelia

Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

 

Koordinátorka ŠVOUČ

Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

 

Koordinátorky pre študentov so špecifickými potrebami

pre študentov so zrakovým postihnutím
Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

pre študentov so sluchovým postihnutím
Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

pre študentov s telesným postihnutím
pre študentov s poruchami učenia 
Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

 

Študijný poradca - bakalárske štúdium

Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.
 

Študijný poradca - magisterské štúdium

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.