Zamestnanci

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

PhDr. Mariena Bartúnková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Monika Borzová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

PhDr. Sylvia Brychová, CSc.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Flóra Deák, PhD.

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Lucia Forgácsová

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Klaudia Guštafíková

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubomír Harinek

Pedagogická fakulty Univerzity Komenského, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane