Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent
+421 2 9015 9121
R6

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9288
R104

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent
+421 2 9015 9118
R106

Mgr. Zuzana Ivanová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent
+421 2 9015 9424
R108

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent
+421 2 9015 9123
R109

Mgr. Lenka Nadányi, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent
+421 2 9015 9423
R108

doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent
+421 2 9015 9497
R107

PaedDr. Margaréta Osvaldová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent
+421 2 9015 9125
R104

PaedDr. Andrea Prečuchová Štefanovičová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
výskumný pracovník - PhD.
+421 2 9015 9439
R106

PhDr. Jozef Štefan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9015 9297
R107

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Katedra špeciálnej pedagogiky
profesor
+421 2 9015 9128
R101

Mgr. Miroslava Tomášková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK, Ústav špeciálnopedagogických štúdií, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
výskumný pracovník - PhD.
+421 2 9015 9386
R101

Interní doktorandi

Mgr. Kristína Ondrašinová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
2.dSPP15
+421 2 9015 9493
R23

Mgr. Daša Švecová

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dSPP15
+421 2 9015 9521

Mgr. Monika Podhorská

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta UK
1.dSPP15
+421 2 9015 9510