Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Monika Borzová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
sekretárka, sekretár

Mgr. Lucia Forgácsová

Pedagogická fakulta UK, Katedra špeciálnej pedagogiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

PhDr. Viera Hauskrechtová

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

Mgr. Zuzana Juráneková

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane

JUDr. Marta Kečkéšová, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Petronela Ladecká, PhD.

Pedagogická fakulta UK, Centrum špeciálnopedagogického výskumu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane