Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Veda

Nájdete tu všetky projekty a granty, ktoré riešili a riešia členovia KŠP a tiež projekty, na ktorých katedra špeciálnej pedagogiky participuje.

Môžete si tu vyhľadať aj inštitúcie a organizácie, s ktorými katedra špeciálnej pedagogiky spolupracuje.