Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odporúčané študijné cesty

Milí študenti,

odporúčané študijné cesty (OŠC) pre jednotlivé študijné programy nájdete v systéme AIS.

Odporúčame všetkým študentom - najmä však študentom prvých ročníkov (denným aj externým), aby dodržiavali predpísané OŠC.

OŠC sú nastavené tak, aby ste si mohli počas štúdia zapísať všetky predmety, o ktoré máte záujem - aj povinne voliteľné a výberové, ktoré majú dve a viac prerekvizít.

Prípadné nejasnosti prosím konzultujte so svojimi tútormi.