Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Na tejto stránke môžete nájsť všetky informácie týkajúce sa štúdia - bakalárskeho aj magisterského. 

Pre študentov končiacich ročníkov magisterského štúdia sú na tejto stránke spracované tézy na štátne záverečné skúšky pre jednotlivé špeciálno-pedagogické disciplíny.

Na ďalších podstránkach nájdete vypísané témy diplomových a bakalárskych prác.

Manuál na tvorbu záverečných prác.

Tak isto tu nájdete odporúčané študijné cesty pre bakalárov aj pre magistrov.

Ďalej stránka obsahuje:

  • Informácie pre externé štúdium