Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štúdium

Na tejto stránke a jej podstránkach môžete nájsť všetky informácie týkajúce sa štúdia - bakalárskeho,  magisterského aj doktorandského. 

Na stránke sú zverejnené informácie pre uchádzačov o štúdium aj pre aktuálnych študentov.

Informácie sa týkajú najmä odporúčaných študijných ciest v rámci štúdia, ŠVOUČ, mobilít ERAZMUS+, tém záverečných prác, záverečných prác (ich tvorby, odovzdávania a obhajoby), téz na štátne skúšky, ale aj podpory študentov so špecifickými potrebami.