Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada študijného programu

Členmi Rady študijného programu (Komisie pre navrhovanie, tvorbu, úpravu, monitorovanie a hodnotenie ŠP)  špeciálna pedagogika vo všetkých stupňoch štúdia (bc., mgr., PhD.)  sú: 

a) garant a spolugaranti študijného programu  

1. Prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

2. Prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD. 

3. Doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD.  

4. Doc. PhDr. Alexandra Biščo Kastelová, PhD.  

5. Doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.  

b) zástupca alebo zástupcovia zamestnávateľov z príslušnej oblasti vzdelávania

Doc. Mgr. Margita Schmidtová, PhD.  

c) zástupca alebo zástupcovia študentov

Mgr. Katarína Kelemenová