Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Riaditeľka ústavu: prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.

Vedúca katedry: doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD.

Tajomníčka katedry: 

Sekretárka: Monika Borzová
Račianska 59, 813 34 Bratislava
miestnosť R-110
tel. +421 2 9015 9119
pdf.sekretariat.ksped@uniba.sk