Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akreditované študijné programy

Študijný program prvého stupňa vysokoškolského štúdia (bakalár):

špeciálna pedagogika (denná aj externá forma štúdia)

 

Študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia (magister):

špeciálna pedagogika (denná aj externá forma štúdia)

 

Študijný program tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (philosophiae doctor):

špeciálna pedagogika (denná aj externá forma štúdia)