ŠVOČ

13. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ)

V utorok 26.4.2016 sa v priestoroch Katedry sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave konal 13. ročník celoslovenského kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť (ŠVOČ). Celoslovenské kolo ŠVOČ bolo organizované aj pri príležitosti 25. výročia založenia Katedry sociálnej práce PdF UK v Bratislave a zároveň aj pri príležitosti 70. výročia založenia Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Ocenení:

V sekcii A (Bc.) boli udelené nasledovné tri miesta:

1.miesto

Patrícia Směřičková (FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave) s témou: Manželstvo z pohľadu seniorov (Školiteľka: Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD.)

 

2.miesto

Brigita Hlačinová (PdF Univerzity Komenského v Bratislave) s témou: Supervízia sociálnych pracovníkov pracujúcich s užívateľmi drog (Školiteľ: doc. PhDr. Ladislav Vaska, PhD.)

 

3.miesto

Michaela Dobošová (FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) s témou: Náhradná starostlivosť (Školiteľ: doc. JUDr. Mgr. Dušan Šlosár, PhD.)

 

 

V sekcii B (Mgr.) boli udelené nasledovné tri miesta:

1.miesto

Bc. Romana Michalová (FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) s témou: Self-care v pomáhajúcich profesiách (Školiteľka: Mgr. Magdaléna Halachová, PhD.)


2.miesto

Bc. Veronika Fábryová (FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave) s témou: Špecifiká rizikovej spoločnosti v kontexte pocitu ohrozenia na Slovensku (Školiteľ: Mgr. Peter Patyi, PhD.)

 

3.miesto

Bc. Veronika Ružbarská (FF Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) s témou: Závislosť od internetu ako sociálna dysfunkčnosť v adolescencii (Školiteľ: Mgr. Vladimír Lichner, PhD.)

 

Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku v bakalárskej sekcii získal:

Erik Šatara (FSVaZ Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre) s témou: Medzigeneračné vzťahy ako predmet záujmu sociálnej práce (Školiteľka: doc. PhDr. Martina Hrozenská, PhD.)

 

Cenu Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku v magisterskej sekcii získala:

Bc. Hana Gelenekyová (PdF Univerzity Komenského v Bratislave) s témou: Zdravotne znevýhodnený človek ako objekt citovej manipulácie verejnosti prostredníctvom verejných médií (Školiteľ: doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD.)

 

 

Oceneným študentkám a študentom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za zapojenie sa do súťaže !!