Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

História

História

Katedra sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vznikla v roku 1991 ako priamy dôsledok politických zmien spustených Novembrom 1989. Spoločenská potreba štúdia tohto typu bola zjavná dávno, politické pomery pred rokom 1989 vzdelávaniu v sociálnej práci však nepriali. V rokoch nástupu komunistickej totality 1948 - 1950 boli všetky vysoké školy sociálnej práce v krajine zatvorené ako nepotrebné a prežité. Klienti sociálnej práce však zostali a sociálnych pracovníkov museli suplovať iné profesie. Kvalita i kvantita sociálnej starostlivosti prudko klesala, ľudia, ktorých sa dotýkali sociálne problémy boli vytlačení na okraj spoločnosti alebo priamo izolovaní. Politické zmeny, liberalizácia spoločnosti, demokratizácia akademického prostredia otvorili cestu k obnoveniu resp. založeniu univerzitného vzdelávania v študijnom programe Sociálna práca. 

Koncom 80-tych rokov skupina odborníkov pôsobiacich v sfére poradenstva, psychoterapie a resocializácie formulovala akútnu potrebu univerzitného vzdelávania v sociálnej práci. Dňa 1. 5. 1991 sa podarilo na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave založiť prvú Katedru sociálnej práce na území Slovenska. Jej vznik a rozvoj sa spája predovšetkým s menami – M. T. Bažány, Š. Strieženec, J. Gabura, V. Labáth. Profesor Gabura bol vedúcim katedry takmer dvadsať rokov a je podpísaný pod aktívnu propagáciu štúdia tohto typu v celej Slovenskej republike. M. T. Bažány, ako dekan fakulty, zohral významnú úlohu pri presadzovaní univerzitného štúdia sociálnej práce na fakultnej a univerzitnej úrovni. Súčasný stav študijného programu a kvalita výučby je však nesporne zásluhou všetkých minulých a súčasných pedagogických a výskumných pracovníkov Katedry sociálnej práce.