Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Centrum kariérneho poradenstva katedry sociálnej práce

 

VNÚTORNÉ USMERNENIE

 

Kariérni poradcovia na KSP:

Mgr. Martin Valentíny, PhD.

valentínyfedu.uniba.sk

 

PhDr. Pavol Kopinec, PhD.

kopinecfedu.uniba.sk

 

Mgr. Mária Skaličanová

Skalicanova5uniba.sk

 

Kariérny poradca pre študentov so špecifickými potrebami na KSP:

doc. PhDr. Jaroslav Stančiak, PhD. MPH.

stanciakfedu.uniba.sk

 

Právne poradenstvo pre študentov KSP:

JUDr. Danka Knápková, PhD.

knapkovafedu.uniba.sk

 

JUDr. PhDr. Štefan Neszméry, PhD., LL.M.

neszmeryfedu.uniba.sk