Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

E-mail:batorova10(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 52
Miestnosť:Š 219

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD.

E-mail:blazencova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 53
Miestnosť:Š 219

Mgr. Mária Dziviaková, PhD.

E-mail:dziviakova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 54
Miestnosť:Š 219

Mgr. Eva Faithová, PhD.

E-mail:faithova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 55
Miestnosť:Š 233

Mgr. Mária Halašková

E-mail:maria.halaskova(at)uniba.sk
Telefón:02/ 90 15 91 56
Miestnosť:Š 219

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.

E-mail:horvathova6(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 57
Miestnosť:Š 219

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

E-mail:kacala1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 58
Miestnosť:Š 219

Mgr. Miloš Ondráš, PhD.

E-mail:ondras1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 59
Miestnosť:Š 219

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

E-mail:sliacky1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 60
Miestnosť:Š 219

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

E-mail:srank1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 61
Miestnosť:Š 219

Mgr. Monika Turočeková, PhD. - RD

E-mail:frankova1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 94 06
Miestnosť:Š 219

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

E-mail:zenuch1(at)uniba.sk
Telefón:02/90 15 91 62
Miestnosť:Š 219