Zamestnanci

prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc.

E-mail:batorova10(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 213
Miestnosť:Š 316

Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. - lektorát

E-mail:blazencova1(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 214
Miestnosť:Š 317

Mgr. Mária Dziviaková, PhD.

E-mail:dziviakova1(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 215
Miestnosť:Š 318

Mgr. Eva Faithová, PhD.

E-mail:faithova1(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 212
Miestnosť:Š 314

Mgr. Mária Halašková

E-mail:lukyova3(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 211
Miestnosť:Š 313

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD.

E-mail:horvathova6(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 215
Miestnosť:Š 318

prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc.

E-mail:kacala1(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 214
Miestnosť:Š 317

Mgr. Miloš Ondráš, PhD.

E-mail:ondras1(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 211
Miestnosť:Š 313

prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc.

E-mail:sliacky1(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 213
Miestnosť:Š 316

PhDr. Mária Šimková, Ph.D.

E-mail:simkova69(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 215
Miestnosť:Š 318

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD.

E-mail:srank1(at)uniba.sk
Telefón:02/502 22 211
Miestnosť:Š 313

Mgr. Monika Turočeková, PhD. - MD

E-mail:frankova1(at)funiba.sk
Telefón:02/502 22 214
Miestnosť:Š 317