Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Pedagogická fakulta UK

Šoltésovej 4

811 08  Bratislava

Korešpondenčná adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Račianska 59

813 34  Bratislava

Vedúca KSJL

Mgr. Eva Faithová, PhD.

m. č. 314

02/ 90 15 91 55

faithova1(at)uniba.sk

Sekretariát katedry

Žaneta Horváthová

m. č. 319

02/90 15 93 84

Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

E-MAILOVÉ ADRESY ZAMESTNANCOV KATEDRY

Meno a priezvisko E-mail
Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. blazencova1(at)uniba.sk
Mgr. Mária Dziviaková, PhD. dziviakova1(at)uniba.sk
Mgr. Eva Faithová, PhD. faithova1(at)uniba.sk
Mgr. Mária Halašková maria.halaskova(at)uniba.sk
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. horvathova6(at)uniba.sk
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. kacala1(at)uniba.sk
Mgr. Miloš Ondráš, PhD. ondras1(at)uniba.sk
doc. PhDr. Zoltán Rédey, PhD. redey1(at)uniba.sk
doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. srank1(at)uniba.sk
Mgr. Monika Turočeková, PhD. frankova1(at)uniba.sk
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. zenuch1(at)uniba.sk