Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Pedagogická fakulta UK

Šoltésovej 4

811 08  Bratislava

Korešpondenčná adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Račianska 59

813 34  Bratislava

Vedúca KSJL

Mgr. Eva Faithová, PhD.

m. č. 314

02/ 90 15 91 55

faithova1(at)uniba.sk

Sekretariát katedry

Žaneta Horváthová

m. č. 319

02/90 15 93 84

Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

 

Tajomníčka katedry

Mgr. Mária Dziviaková, PhD., dziviakova1(at)uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba zabezpečujúca študijný program v Bc. stupni

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank1(at)uniba.sk

Zodpovedné osoby zabezpečujúce študijný program v Bc. stupni

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., zenuch1(at)uniba.sk

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., brtanova3(at)uniba.sk

Hlavná zodpovedná osoba zabezpečujúca študijný program v Mgr. stupni

prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc., zenuch1(at)uniba.sk

Zodpovedné osoby zabezpečujúce študijný program v Mgr. stupni

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank1(at)uniba.sk

doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc., brtanova3(at)uniba.sk

Študijní poradcovia (tútori)

1. – 2. roč. Bc. štúdium, denná forma; 1. – 3. roč. Bc. štúdium, externá forma

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

3. roč. Bc. štúdium denná forma; 4. roč. Bc. štúdium, externá forma

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank1(at)uniba.sk

1. roč. Mgr. štúdium, denná forma; 1. – 2. roč. Mgr. štúdium, externá forma

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

2. roč. Mgr. štúdium, denná forma; 3. roč. Mgr. štúdium, externá forma

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank1(at)uniba.sk

Metodičky študentských praxí

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD., horvathova6(at)uniba.sk

Koordinátorka pre externé štúdium

Mgr. Monika Turočeková, PhD., turocekova1(at)uniba.sk

Koordinátorka pre rozširujúce štúdium

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Koordinátorka pre program Erasmus

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Koordinátor pre ŠVOUČ

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank1(at)uniba.sk

Koordinátorky pre AIS

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Mgr. Ľubica Horváthová, PhD., horvathova6(at)uniba.sk

Katedrová rozvrhárka

Mgr. Eva Faithová, PhD., faithova1(at)uniba.sk

Správcovia príručných knižníc

Oddelenie slovenského jazyka

doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD., srank1(at)uniba.sk

Oddelenie slovenskej literatúry

Mgr. Monika Turočeková, PhD., turocekova1(at)uniba.sk