Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakty

Adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Pedagogická fakulta UK

Šoltésovej 4

811 08  Bratislava

Korešpondenčná adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Račianska 59

813 34  Bratislava

Vedúca KSJL

Mgr. Eva Faithová, PhD.

m. č. 233

02/ 90 15 91 55

faithova1(at)uniba.sk

Sekretariát katedry

Žaneta Horváthová

m. č. 233

02/90 15 93 84

Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

E-MAILOVÉ ADRESY ZAMESTNANCOV KATEDRY

Meno a priezvisko E-mail
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. batorova10(at)uniba.sk
Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. blazencova1(at)uniba.sk
Mgr. Mária Dziviaková, PhD. dziviakova1(at)uniba.sk
Mgr. Eva Faithová, PhD. faithova1(at)uniba.sk
Mgr. Mária Halašková maria.halaskova(at)uniba.sk
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. horvathova6(at)uniba.sk
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. kacala1(at)uniba.sk
Mgr. Miloš Ondráš, PhD. ondras1(at)uniba.sk
prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. sliacky1(at)uniba.sk
doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. srank1(at)uniba.sk
prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. zenuch1(at)uniba.sk