Kontakty

Adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Pedagogická fakulta UK

Šoltésovej 4

811 08  Bratislava

Korešpondenčná adresa

Katedra slovenského jazyka a literatúry

Ústav filologických štúdií

Račianska 59

813 34  Bratislava

Vedúca KSJL

Mgr. Eva Faithová, PhD.

m. č. 314

02/ 50 222 212

faithova1(at)uniba.sk

Sekretariát katedry

Žaneta Horváthová

m. č. 328

02/50 222 219

Pdf.sekretariat.ksjl(at)uniba.sk

E-MAILOVÉ ADRESY ZAMESTNANCOV KATEDRY

Meno a priezvisko E-mail
prof. PhDr. Mária Bátorová, DrSc. batorova10(at)uniba.sk
Mgr. Ľubica Blažencová, PhD. blazencova1(at)uniba.sk
Mgr. Mária Dziviaková, PhD. dziviakova1(at)uniba.sk
Mgr. Eva Faithová, PhD. faithova1(at)uniba.sk
Mgr. Mária Halašková lukyova3(at)uniba.sk
Mgr. Ľubica Horváthová, PhD. horvathova6(at)uniba.sk
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. kacala1(at)uniba.sk
Mgr. Miloš Ondráš, PhD. ondras1(at)uniba.sk
prof. PhDr. Ondrej Sliacky, CSc. sliacky1(at)uniba.sk
PhDr. Mária Šimková, Ph.D. simkova69(at)uniba.sk
doc. Mgr. Jaroslav Šrank, PhD. srank1(at)uniba.sk