Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Profily zamestnancov

PaedDr. Róbert OSAĎAN, PhD.

Vedúci katedry
 
miestnosť: Š-232

 

telefón na pracovisko: 

+421 2 9015 9284


konzultačné hodiny ZS:

utorok: 13.30 - 15.30 hod.

štvrtok: 13.00 - 15.00 hod.

Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.

miestnosť Š-234

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9280

 

konzultačné hodiny ZS:

pondelok: 11.30 - 13.30 hod. 

streda: 11.00 - 13.00 hod.

(študenti sa na konzultácie prihlásia mailom)

Prof. PaedDr. Marián MERICA, PhD.

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9282

 

konzultačné hodiny ZS:

utorok: 16.00 - 18.00 hod. (Mlynská dolina)

štvrtok: 10.00 - 12.00 hod. (Š-237)

PaedDr. Blanka KOŽÍK LEHOTAYOVÁ, PhD.

- Študijný poradca pre Mgr. štúdium (tútor)

 

miestnosť Š-226

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9279

 

konzultačné hodiny ZS:

utorok: 09.00 - 11.00 hod.

utorok: 11.00 - 12.00 hod. (tútorské)

štvrtok: 08.00 - 10.00 hod. 

 

 

PaedDr. Art Jaromíra PÚČIKOVÁ, PhD.

miestnosť Š-231

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015  9285

 

konzultačné hodiny ZS:

streda: 14.00 - 16.00 hod.

štvrtok: 10.00 - 12.00 hod.

 

 

PaedDr. Eva SEVERINI, PhD.

miestnosť Š-226

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9286

 

konzultačné hodiny (ZS):

utorok a štvrtok

nepárny týždeň: 8.00 - 10.00 hod.

párny týždeň: 14.00 - 16.00 hod.

Mgr. Mária BELEŠOVÁ, PhD.

miestnosť Š-235

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9273

 

konzultačné hodiny ZS:

utorok: 10.00 - 12.00 hod.

štvrtok: 11.00 - 13.00 hod.

štvrtok: 13.00 - 14.00 hod. (tútorské KH)

- študijný poradca pre Bc. štúdium (tútor)

Mgr. Martina BIELOVÁ, PhD.

aktuálne: rodičovská dovolenka

Mgr. Ivan ČAVOJSKÝ, PhD.

miestnosť Š-232

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9275

 

konzultačné hodiny ZS:

pondelok: 14.00 - 16.00 hod.

štvrtok 10.00 - 12.00 hod.

 

- Koordinátor rozširujúceho štúdia

Mgr. Ľubica ČIERŤAŽSKÁ, PhD.

- aktuálne: rodičovská dovolenka

Mgr. Miriama ĎURAJKOVÁ, PhD.

miestnosť Š-226

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9277

 

konzultačné hodiny ZS:

streda: 14.00 - 16.00 hod.

štvrtok: 14.00 - 16.00 hod. 

 

 

Mgr. Jana NEMCOVÁ, PhD.

miestnosť Š-226

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9283

 

konzultačné hodiny ZS:

štvrtok: 14.00 - 16.00 hod.,

piatok: 11.30 - 13.30 hod.

 

- webmaster

- katedrová rozvrhárka

Mgr. Lenka SZENTESIOVÁ, PhD.

miestnosť Š-235

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9287

 

konzultačné hodiny ZS:

utorok: 10.00 - 12.00 hod.

štvrtok: 10.30 - 12.30 hod.

- Erazmus koordinátor

Linda JAVOROVÁ

Sekretárka katedry

miestnosť: Š-216

 

telefón na pracovisko:

+421 2 9015 9415