Profily zamestnancov

PaedDr. Róbert OSAĎAN, PhD.

Vedúci katedry

 

miestnosť: Š-233

kontakt: 02/50 222 156

konzultačné hodiny:

streda 11:30 - 13:30 hod

štvrtok 13:30 - 15:30 hod

 

 

Prof. PhDr. Mária KOŽUCHOVÁ, CSc.

miestnosť: Š-234

kontakt: 02/50 222 157

konzultačné hodiny:

pondelok: 8:00-10:00 hod.

streda: 8:00-9:30 hod.

Prof. PaedDr. Marián MERICA, PhD.

miestnosť: Š-237

kontakt: 02/50 222 167

konzultačné hodiny:

utorok 16:00 - 18:00 hod (Mlynská dolina, kabinet Tv)

štvrtok 10:30 - 12:30 hod (Šoltésovej, č. m. 237)

PaedDr. Art Jaromíra PÚČIKOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-231

kontakt: 02/50 222 154

konzultačné hodiny:

utorok: 10:00-12:00 hod.

štvrtok: 09:00-11:00 hod.

Mgr. Mária BELEŠOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny:

utorok: 13:00-15:00 hod.

streda: 14:00-16:00 hod.

 

- študijný poradca pre Bc. štúdium (tútor)

Mgr. Martina BIELOVÁ, PhD.

aktuálne: rodičovská dovolenka

Mgr. Ivan ČAVOJSKÝ, PhD.

miestnosť: Š-232

kontakt: 02/50 222 155

konzultačné hodiny:

pondelok: 10:00-12:00 hod.

pondelok: 17:00-18:00 hod. (tútorské)

švrtok: 11:00-13:00 hod.

 

- Študijný poradca pre Mgr. štúdium (tútor)

- Koordinátor rozširujúceho štúdia

Mgr. Ľubica ČIERŤAŽSKÁ, PhD.

miestnosť: Š-231

kontakt: 02/50 222 154

konzultačné hodiny:

utorok: 14:00 - 16:00 hod.

štvrtok: 14:00 - 16:00 hod.

 

- aktuálne: rodičovská dovolenka

Mgr. Miriama HRUBÁ, PhD.

miestnosť: Š-231

kontakt: 02/50 222 154

konzultačné hodiny:

pondelok: 12:00 - 14:00 hod.

štvrtok: 13:30 - 15:30 hod.

 

 

Mgr. Jana NEMCOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny:

pondelok: 13:00-15:00 hod.

štvrtok: 13:00-15:00 hod.

 

- webmaster

- katedrová rozvrhárka

Mgr. Lenka SZENTESIOVÁ, PhD.

miestnosť: Š-235

kontakt: 02/50 222 158

konzultačné hodiny:

utorok 11:00-13:00 hod.

streda 13:00-15:00 hod.

 

- Erazmus koordinátor

Bc. Kristína LÓCI

Sekretárka katedry

miestnosť: Š-216

kontakt: 02/50 222 151