Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácie pre študentov učiteľstva PEDAGOGIKY v kombinácii - Bc., Mgr. a študentov UZ - Bc., Mgr.

 

 

Konzultačné hodiny v ZS AR 2023/2024

 

 

 

 

Oznamy pre študentov

 

NOVINKA: SLOVNÍK VYSOKOŠKOLÁKA   TU 

 

 -------------------------------------------------------------------------------------------

KATEDROVÝ INSTAGRAM

Odporúčaná študijná cesta pre 1. rok štúdia pre študijný program: spoločný sociálno-vedný, pedagogický a psychologický základ učiteľstva (UZ)

Dokument na stiahnutie tu.

Odporúčaná študijná cesta pre 1. rok štúdia pre študijný program: učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Dokument na stiahnutie tu.

PREVODOVÉ TABUĽKY na uznanie kreditov UZ a PED

Prevodové tabuľky sú prístupné len študentom bakalárskeho a magisterského štúdia PdF UK (v dennej aj externej forme) po prihlásení.