Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov oddelenia PEDAGOGIKY

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v AR 20/21 učiteľstvo pedagogiky

Harmonogram aktualizovaný ku dňu 20.5. 2021 nájdete TU.

Termíny štátnych skúšok v akad. r. 20/21

Terminy statnych skusok:

ŠP: Pedagogika v kombinácii s obhajobou záverečnej práce Bc. štúdium

Dátum: 31.05.2021 (po.) o 9.00 hod.

ŠP: Pedagogika v kombinácii s obhajobou záverečnej práce Bc. a Mgr. štúdium

Dátum: 01.06.2021 (ut) o 9.00 hod.

Oznam o predpraxovom stretnutí v rámci Pedagogickej praxe PP 1A

Predpraxové stretnutie pre Pedagogickú prax PP 1A sa bude konať v piatok 09.04.2021 o 13.00 v MS Teams. Ùčasť na stretnutí je povinná! Pripojiť sa na stretnutie je možné podľa pokynov, ktoré ste obdržali vo fakultných mailoch. 

OZNAM pre študentov k Pedagogickej praxi 2 (A,B) - Pedagogika

Predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 2 (A,B) - Pedagogika sa uskutoční 29. 10. 2020 o 12,00 hod. cez MS Teams, v tíme 2020/21 M-VUZde006 Pedagogická prax 2 (A,B) – Pedagogika.  

Účasť na predpraxovom stretnutí je POVINNÁ!

Ing. Eva Tóblová, PhD. (metodik praxe)

Témy záverečných prác 2020/2021

Témy bakalárskych záverečný prác - Učiteľstvo pedagogiky pre 2020/2021 nájdete tu.

Témy magisterských záverečný prác - Učiteľstvo pedagogiky pre 2020/2021 nájdete tu.

OZNAM pre študentov k Pedagogickej praxi 1 (A) ZS 2020/21

Vážené študentky, vážení študenti,

predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 1 (A) sa uskutoční 20. 10. 2020 o 10:45 hod. online v MS Teams v tíme: Pedagogická prax 1A.  

Bližšie informácie nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/oznamy_prax/

Účasť na predpraxovom stretnutí je POVINNÁ!

výučby, ktorú máte v tomto čase, ste ospravedlnení, prosím informujte o tom vyučujúcich, ktorých sa to týka!

OZNAM pre študentov k Pedagogickej praxi 1 (B) ZS 2020/21

Vážené študentky, vážení študenti,

predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 1 (B) sa uskutoční 19. 10. 2020 o 12,00 hod.  online v MS Teams  v tíme: 2020/21Pdf B-VUZ de010 Pedagogická prax 1(B).  

Bližšie informácie nájdete na: https://www.fedu.uniba.sk/oznamy_prax/

Účasť na predpraxovom stretnutí je POVINNÁ!

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ

Tútorské informácie - Odporúčaná študijná cesta pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ -  tu

Pedagogická prax 3 (A,B) - 2. ročník - Mgr. štúdium

Vážené študentky,

v termíne od 24.2. do 3.4.2020 absolvujete Pedagogickú prax 3 (A,B), ktorú budete realizovať v pridelenej cvičnej škole.

Podmienkou účasti na praxi je absolvovanie úvodného stretnutia, ktoré organizuje metodik praxe pre daný predmet- Ing. Eva Tóblová, PhD. / Pedagogika

Termín úvodného stretnutia pre Pedagogiku:

12.2.2020 o 09,30 hod. v miestnosti M-310

 

ÚČASŤ NA PREDPRAXOVOM STRETNUTÍ JE POVINNÁ! 

Tútorské informácie PED

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia PED - tu

Tútorské informácie VUZ

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ -  tu