Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov

Pedagogická prax 2 (A,B) - 1. ročník - Mgr. štúdium

Vážené študentky,

v termíne od 4. 11. do 29. 11. 2019 absolvujete Pedagogickú prax 2 (A,B), ktorú budete realizovať v pridelenej cvičnej škole.

Podmienkou účasti na praxi je absolvovanie úvodného stretnutia, ktoré

sa bude  konať pre Pedagogiku  dňa

23.10.2019 o 10,00 hod. v miestnosti M-313 (Moskovská)

Ing. Eva Tóblová, PhD. - metodik praxe

Účasť na predpraxovom stretnutí je povinná!

Témy záverečných bakalárskych prác Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo 2019/2020

Témy záverečných bakalárskych prác tu

PEDAGOGICKÁ PRAX 1 (B) - BC. ŠTÚDIUM - UČITEĽSKÉ ŠP

Vážené študentky,

vážení študenti,

v termíne od 21. do 25.10.2019 sa  uskutoční Pedagogická prax 1 (B), prax bude prebiehať v zmluvných cvičných školách.

POVINNÉ PREDPRAXOVÉ STRETNUTIE SA USKUTOČNÍ DŇA 9.10.2019 o 9.00 hod. na Račianskej 59 v m. č. R - 10

ÚČASŤ JE POVINNÁ!!!

Hlavná metodička praxí za Katedru pedagogiky a sociálnej pedagogiky  pre Pedagogickú prax 1 (B):

Ing. Eva Tóblová, PhD.

Témy záverečných prác pre študijny program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

Témy záverečných prác pre študijny program Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii na akademický rok AR 2020/2021 tu

Tútorské informácie PED

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia PED - tu

Tútorské informácie VUZ

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ -  tu