Pedagogická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zóna pre študentov

Tútorské informácie PED

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia PED - tu

Tútorské informácie VUZ

Tútorské informácie pre študentov prvého ročníka bakalárskeho štúdia VUZ -  tu

Terminy statnych skusok pre PG (Bc), PG (Mgr) a VUZ (ext)

Harmonogram - jarný termín 2019 - tu

Štátne záverečné skúšky Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

Harmonogram - jarný termín 2019 - tu:

Tútorské stretnutie pre študentov končiacich ročníkov

Tútorské stretnutie pre študentov končiacich ročníkov študijného programu Pedagogika v kombinácii (bc. a mgr. štúdium) sa uskutoční dňa 20.02.2019 o 13:00 hod. v Š-059.

PaedDr. Lujza KOLDEOVÁ, PhD.

Oznam pre študentov 2. ročníka - Mgr. štúdium Pedagogika - Pedagogická prax 3 (A,B)

Pedagogická prax 3 (A,B) - 2. ročník - Mgr. štúdium 

Vážené študentky, vážení študenti,

 v termíne od 18.2. do 5.4.2019 absolvujete Pedagogickú prax 3 (A,B), ktorú budete realizovať v pridelenej cvičnej škole

Podmienkou účasti na praxi je absolvovanie úvodného stretnutia, ktoré organizuje metodik praxe pre daný predmet- Ing. Eva Tóblová, PhD. / Pedagogika


 

Termín úvodného stretnutia pre Pedagogiku:

13.2.2019 o 10,30 hod. v miestnosti M-310 

 

Účasť na predpraxovom stretnutí je povinná!

Harmonogram štátnych skúšok - január 2019

Dátum:22. 01. 2019 o 9.00 hod. 
Miestnosť:Moskovská 3 - č. d. M 310
Predseda komisie:doc. PaedDr. J. Derková, PhD.
Členovia komisie:doc. PaedDr. D. Kostrub, PhD. 
Mgr. Ing. J. Strakoš, PhD.
PaedDr. D. Smetanová, PhD. (aj zapisovateľ)
Študentky:Alena Zemenčíková (SOPGex)
Bc. Dóra Németh Knap (mANPG)

Výzva na výberové konania na študentské mobility Erasmus+

Oddelenie medzinárodných vzťahov RUK, referát pre európske programy a Erasmus+, otvorilo VÝZVU na výberové konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a Erasmus+ stáž na akademický rok 2019/2020 (pre zimný aj letný semester).

Prihláška na mobilitu štúdium je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ alebo na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/prihlasky-na-mobility/

Študenti sa prihlasujú prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. Prihláška bude otvorená do 28. 02. 2019. Po tomto termíne sa už študenti prihlasovať nebudú môcť.

Prihlášky na mobilitu stáž a absolventskú stáž na AR 2019/2020 sa budú podávať v pôvodnej papierovej forme mimo softvéru Mobility Online. Pozri príloha.

Vyhlásenie ŠVOUČ na AR 2018/2019

Dekanka fakulty p. prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc. vyhlásila X. ročníka  Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) v akademickom roku 2018/2019. Viac o súťaži (vrátane prihlášky) nájdete v príslušnej sekcii.

Konzultačné hodiny vyučujúcich ZS AR 2018/2019

Konzultačné hodiny jednotlivých vyučujúcich na zimný semester AR 2018/2019 nájdete po kliknutí sem. Rozpis platí len na výučbovú časť semestra! Odporúčame vyučujúcich kontaktovať vopred e-mailom a dohodnúť si presný termín stretnutia.

Oznam - Pedagogická prax 2 (A,B) - 1. ročník - Mgr. štúdium

Predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 2 (A,B) sa bude konať 25. 10. 2018 o 11,00 hod. v miestnosti M-313. 

Účasť na predpraxovom stretnutí je povinná!

OZNAM pre študentov k Pedagogickej praxi 1 (B)

Predpraxové stretnutie k Pedagogickej praxi 1 (B) sa uskutoční 8. 10. 2018 o 13,00 hod., v miestnosti R-10. Pokyny k spracovaniu denníka z pedagogickej praxe ako aj denník nájdete tu:

OZNAM
DENNÍK 

Účasť na predpraxovom stretnutí je POVINNÁ!

Témy záverečných prác (učiteľstvo pedagogiky v kombinácii)

Témy záverečných prác jednotlivých vyučujúcich na AR 2019/2020 sú zverejnené tu.

Témy záverečných prác (sociálna pedagogika a vychovávateľstvo) - bakalárske štúdium

Témy záverečných (bakalárskych) prác jednotlivých vyučujúcich sú zverejnené tu.

Dôležité informácie pre všetkých študentov fakulty

Informácie o organizácii štúdia v zimnom semestri 2018/2019 nájdete na hlavnej stránke fakulty (po kliknutí sem), dôležité oznamy týkajúce sa rozvrhov a výučby sú v časti Zóna. Aktualizovaný rozvrh bude v systéme AIS2 k dispozícii 24. 9. 2018. Sylaby a ďalšie informácie ku všetkým predmetom, ktoré zabezpečuje katedra pedagogiky a sociálnej pedagogiky sú v časti Podklady k predmetom. V prípade otázok kontaktujte vyučujúcich mailom alebo osobne v konzultačných hodinách. Odporúčame študentom a študentkám, aby si pravidelne kontrolovali univerzitné e-mailové schránky, kam sú odosielané všetky aktuálne informácie. 


Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia VUZ – pedagogicko-psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) DENNÉHO ŠTÚDIA VUZ - pedagogicko - psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva v akademickom roku 2018/2019: tu
 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) EXTERNÉHO ŠTÚDIA VUZ - pedagogicko - psychologický a spoločenskovedný základ učiteľstva v akademickom roku 2018/2019: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia – Učiteľstvo pedagogiky v kombinácii

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) DENNEJ formy štúdia učiteľstvo pedagogiky v kombinácii v akademickom roku 2018/2019: tu
 • Rozvrh pre študentov 1. ročníka (Bc.) EXTERNEJ formy štúdia učiteľstva pedagogiky v kombinácii v zimnom semestri AR 2018/2019 - tu!
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Dôležité informácie pre študentov 1. ročníka (Bc.) štúdia Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo

 • Odporúčané predmety pre študentov 1. ročníka (Bc.) Sociálna pedagogika a vychovávateľstvo v akademickom roku 2018/2019: tu
 • Študijný poriadok PdF UK v Bratislave: tu.
 • Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 1/2013: tu.
 • Žiadosť o vymazanie predmetu zo zápisného listu: tu.

Aktualizované informácie pre študentov HU a VJ ohľadom preklápania predmetov!

 • bakalárske štúdium VUZ: tu (aktualizované dňa 24.09.2015)
 • magisterské štúdium VUZ: tu (aktualizované dňa 24.09.2015)